دکتر نسرین اروج زاه

دکتر نسرین اروج زاه عضو هیات علمی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

دکتر نسرین اروج زاه

Dr. Nasrin Oroujzadeh

عضو هیات علمی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 New Chitosan/Ag/Carbacylamidophosphate nanocomposites: Preparation and antibacterial study (دریافت مقاله) فصلنامه پیشرفت ها در فناوری محیط زیست دوره: 3، شماره: 3
2 Removal of Cd(II) ions from contaminated water by a new modified magnetic chitosan nano composite (دریافت مقاله) فصلنامه پیشرفت ها در فناوری محیط زیست دوره: 4، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Cu(I) Complex of N-benzoyl, Nʹ, N˝ -bis (tert-butyl) Phosphoric triamideas an anti cancer agent (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس شیمی معدنی ایران
2 N-nicotinyl-N',N''-bis (cyclopentyl) phosphorictriamide as an antibacterialagent (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس شیمی معدنی ایران
3 New Magnetic Chitosan/ N-nicotinyl,N ,N -bis(morpholinyl)Phosphorictriamide Nanocomposite: Preparation and Antibacterial Study (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
4 PERFORMANCE EVALUATION OF GTR/PPAMODIFIED BITUMEN (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
5 Preparation and antibacterial study of a novel magnetic nanocomposite (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
6 Synthesis and spectroscopy of some novel heterocyclic compounds (دریافت مقاله) همایش ملی نانو فناوری و شیمی سبز
7 Synthesis of Two New N-nicotinyl phosphorictriamide Nanoparticles Using Ultrasonic method (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی