دکتر علی حسن زاده

دکتر علی حسن زاده عضو شورای پژوهشی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی

دکتر علی حسن زاده

Dr. Ali Hassanzadeh

عضو شورای پژوهشی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Comparative Study of Pharmaceutical Costs in Iran's Insurance Systems: Review of National Data in an International Perspective (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مطالعات مروری پزشکی دوره: 1، شماره: 3
2 Developing Criteria for Complementary Health Insurance (CHI) Benefit Packages for a Medical Service Insurance Organization in Iran: A Qualitative Content Analysis (دریافت مقاله) مجله پزشکی سفر و بهداشت جهانی دوره: 3، شماره: 4
3 بازشناسی و تحلیل عملکرد پنجاه ساله سازمان تامین اجتماعی در قلمرو بیمه درمان (دریافت مقاله) فصلنامه تامین اجتماعی دوره: 5، شماره: 4
4 شناخت رهیافتهای مقام معظم رهبری حضرت آیتالله امام خامنهای(مدظلهالعالی) در اداره امور نظام تامین اجتماعی (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 14، شماره: 66
5 مبانی نظری عدالت در سلامت، بررسی عدالت در سلامت ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تامین اجتماعی دوره: 9، شماره: 1
6 هزینه های دارویی در سازمان تامین اجتماعی و مولفه های موثر بر بهره مندی از آن (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 10، شماره: 2