دکتر عطااله ابراهیمی

دکتر عطااله ابراهیمی دانشیار  مهندسی طبیعت  دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد

دکتر عطااله ابراهیمی

Dr. Ataolah Ebrahimi

دانشیار مهندسی طبیعت دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی اثر تغییر کاربری اراضی بر هیدروگراف سیل رودخانه زاینده رود در محدوده شهری اصفهان (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 24، شماره: 88
2 تحلیل تضاد کنشگران اجتماعی در عرصه های منابع طبیعی و تاثیرات آن بر جامعه روستایی (مورد مطالعه: شهرستان بروجن) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 8، شماره: 4
3 مطالعه فلوریستیک و جغرافیای گیاهی منطقه نیمه آلپی کرسنک شهرکرد (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 3، شماره: 7
4 مقایسه روش های فاصله ای اندازه گیری تراکم در الگوی پراکنش تصادفی شبیه سازی شده (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 21، شماره: 3
5 واکاوی و تحلیل تغییرات مشخصه های اجتماعی اقتصادی عشایر استان خوزستان (دریافت مقاله) نشریه علمی مطالعات برنامه ریزی قلمرو کوچ نشینان دوره: 2، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی اثر مدیریت چرا بر شاخص های تنوع گیاهی در مراتع نیمه استپی استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
2 ارزیابی تغییرات پوشش گیاهی و تولید با استفاده از فن آوری سنجش از دور (RS) (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی جامع محیط زیست
3 برآورد پوشش گیاهی مراتع با استفاده از دادههای ماهوارهای IRS در مناطق نیمه استپی(مطالعه موردی: کرسنک-چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
4 بررسی تاثیر افزایش ارتفاع بر فنولوژی گونه Fritillaria imperialis مطالعه موردی دشت لاله های واژگون شهرستان کوهرنگ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
5 بررسی تاثیر برخی از عوامل خاکی و محیطی موثر بر پراکنش تیپ های گیاهی مختلف در مراتع مرجن بروجن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
6 بررسی تغییرات اراضی حوزه آبخیز کشکان پلدختر قبل و بعد از سیلاب با استفاده از داده های سنجش از دور (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
7 بررسی تغییرات پوشش گیاهی درمراتع واقع درتنگ صیاد (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
8 بررسی تغییرات کاربری اراضی در حوضه آقبلاغ با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست TM (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی عمران
9 بررسی عوامل نابودگردرختان بلوط جنگل های زاگرس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
10 بررسی میزان تغییرات و نقش سازند های زمین شناسی در بروز تغییرات شبکه آبراهه ای حوضه آبخیز وستگان چهارمحال و بختیاری طی سه دهه (1348-1377) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
11 بررسی و مقایسه میزان وقوع ریزگرد و روند آن در شهرهای ایلام و دهلران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
12 بکارگیری طبقه بندی شیء گرا در تهیه و تفکیک نقشه تیپ های گیاهی (منطقه موردی: مرتع مرجن در استان چهارمحال و بختیاری) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
13 پیش بینی خشکسالی در زاگرس مرکزی تحت سناریوهای مختلف اقلیمی (مطالعه موردی استان چهارمحال و بختیاری) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
14 تاثیر شکل های رویشی مختلف در برآورد تولید گیاهان به روش اندازه گیری مضاعف (مطالعه موردی: مرتع مرجن در استان چهارمحال و بختیاری) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
15 تحلیل تغییرات تعداد و نوع دام عشایر استان های چهارمحال و بختیاری و خوزستان طی سه دهه گذشته (60، 70 و 80) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
16 تحلیل تغییرات جمعیت عشایر استان های چهارمحال و بختیاری و خوزستان طی سه دهه گذشته (60، 70 و 80) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
17 تحلیل روند پارامترهای اقلیمی بارندگی و دما در زاگرس مرکزی (مطالعه موردی: استان چهارمحال و بختیاری) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
18 تحلیل و ارزیابی تأثیر خشکسالی برکاهش سطح آب تالابهای استان چهار محال و بختیاری با استفاده از تکنیکهای RS,GIS (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
19 حفاظت تنوع زیستی با حمایت ازدامداری چوپانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
20 کاربرد درجه_ روز رشد در تعیین مراحل فنولوژی گونه ی Agropyron elongatum (دریافت مقاله) سومین همایش ملی-دانشجویی مرتع،آبخیز و بیابان
21 لزوم نگرش جامع در اولویت بندی و انتخاب عملیات آبخیزداری: مطالعه موردی حوزه آبخیز وستگان در استان چهار محال و بختیاری (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
22 مروری بر مطالعات تغییرات کاربری اراضی در حاشیه رودخانه ها و سیل گیری آنها با استفاده از مدل HEC-RAS (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی
23 معرفی درجه روز رشد GDD و کاربرد آن در تعیین فنولوژی گیاهان مختلف (دریافت مقاله) اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
24 معرفی مدلهای مختلف برآورد تولید اولیه خالص مراتع (دریافت مقاله) سومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
25 مفاهیم سنجش از دور و ضرورت کالیبره کردن تصاویر ماهواره ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
26 مقایسه دو روش محاسبه شاخص NDVI به منظور برآورد تغییر پوشش گیاهی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
27 مقایسه کارایی دو مدل شبکه عصبی مصنوعی (ANN) و جنگل تصادفی (RF) در پیش بینی توزیع جغرافیایی گونه جاشیر (Prangos ferulacea) در استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
28 مکانیابی مناطق مناسب احیا گونه گیاهی Eurotio ceratoides در منطقه مرجن بروجن از طریق مدل تصمیم گیری MCE (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس