نصرت الله ضرغام

 نصرت الله ضرغام

نصرت الله ضرغام

Nosratolah Zargham

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی خصوصیات کیفی توده همسال ون در دوره هشت ساله (مطالعه موردی: بخش چلیر جنگل خیرود) (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
2 بررسی مشخصه های مهم اندازه ای گونه ون در یک توده همسال طبیعی(مطالعه موردی: جنگل آموزشی پژوهشی خیرود) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل
3 قوانین و سیاستهای مؤثر در مدیریت جنگلهای کشور (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل
4 مطالعه شاخصهای مهم اندازهای توده همسال طبیعی ون (مطالعه موردی: بخش چلیر جنگل خیرود) (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی