محمدعلی بهدانی

 محمدعلی بهدانی دانشیار،دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند

محمدعلی بهدانی

Mohammadali Behdani

دانشیار،دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر آبیاری محدود بر رشد و عملکرد ژنوتیپ های گلرنگ بهاره (Carthamus tinctorius L.) در شرایط بیرجند (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 2، شماره: 4
2 اثر روش های مختلف خاکورزی و کنترل علف های هرز بر عملکرد پنبه(Gossypium hirsutum) در کشت دوم بعد گندم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 12، شماره: 4
3 اثر روش های مختلف کنترل علف های هرز و خاک ورزی بر مدیریت علف های هرز پنبه (Gossypium hirsutum) در کشت دوم بعد از گندم (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 29، شماره: 1
4 اثر قطع آبیاری در مراحل مختلف رشد زایشی بر عملکرد، اجزای عملکرد و روغن سه رقم گلرنگ بهاره (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 1، شماره: 1
5 ارزیابی خصوصیات رشدی بنه های دختری زعفران تحت تاثیر نظام های کشاورزی رایج و ارگانیک (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 5، شماره: 2
6 ارزیابی کارایی الگوریتم تنبل در تخمین عملکرد محصول زعفران بر اساس پارامترهای اقلیمی (مطالعه موردی: بیرجند) (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 8، شماره: 2
7 بررسی تاثیر کودهای نیتروژن و فسفر بر ارزش غذایی علوفه و سیلاژ گلرنگ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 45، شماره: 4
8 بررسی دانش بومی زعفران کاران پیرامون مسایل مرتبط با آبیاری(مطالعه موردی: خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 4، شماره: 1
9 بررسی عملکرد و اجزاء عملکرد زیست توده و برخی صفات فیزیولوژیکی دو گونه آویشن Thymus vulgaris و Thymus danensis در شرایط تنش خشکی و کاربرد کود دامی (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 11، شماره: 1
10 عکس العمل ژنوتیپ های گلرنگ بهاره به سایه اندازی طبق و برگ های مجاور آن در شرایط بیرجند (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 9، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر استعمال برگی گلایسین بتائین بر تخفیف تىش شوری در مرحله رشد ریشی گیاه سویا (.Glycine max L) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
2 اثر تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه و گلبرگ 4 رقم گلرنگ پاییزه (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور
3 اثر تلقیح بذر با کود بیولوژیک سودوموناس (Pseodomonas fluorescens) برخصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه آفتابگردان (Helianthus anuus L.) در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
4 اثر سن مزارع زعفران بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در بخشی از خراسان جنوبی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
5 اثر غلظت و مدت زمان خیساندن بنه در نیترات پتاسیم بر عملکرد گل و شاخص های فلورسانس کلروفیل زعفران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
6 اثر کاربرد حاصل خیزکننده های خاک و وزن بنه مادری بر خصوصیات رویشی زعفران (Crocus sativus L) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی زعفران
7 اثر کشت و کار ممتد گیاه زعفران بر غلظت فسفر و پتاسیم قابل جذب خاک در مزارع چند ساله در بخشی از خراسان جنوبی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
8 اثر وزن بنه و مصرف انواع کود بر ویژگی های کلاله و خامه زعفران (crocus sativus L) (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
9 اثرکودهای زیستی، شیمیایی و دامی براجزاء عملکردوبیومس آفتابگردان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
10 ارزیابی تاثیر بقایای گیاهی برکنترل علف هرز سوروف درمزارع گلرنگ (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
11 ارزیابی شاخصهای انتخاب برای تحمل به خشکی ژنوتیپ های گلرنگ بهاره (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
12 ارزیابی کارایی مدل های KStar و LWL در تخمین عملکرد محصول زعفران بر اساس پارامترهای اقلیمی (مطالعه موردی: بیرجند) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زعفران
13 ارزیابی محتوای روغن پروتئین و عملکرد دانه آفتابگردان تحت تاثیر کودگوگرد آلی گرانوله و زمان مصرف نیتروژن (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
14 بررسی اثر PH بر خصوصیات کورم در مزارع زعفران شهرستان بیرجند (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
15 بررسی اثر خصوصیات شیمیایی آب آبیاری بر عملکرد زعفران (Crocus Sativus L.) در خراسان جنوبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
16 بررسی اثرات مصرف گوگرد، باکتری تیوباسیلوس و کود دامی بر خصوصیات مورفولوژیکی گیاه کلزا (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
17 بررسی اثرات مصرف گوگرد، باکتری تیوباسیلوس و کود دامی بر خصوصیات مورفولوژیکی گیاه کلزا (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
18 بررسی تغییرات آنالیز های رشد مختلف گوجه فرنگی در پاسخ به سیستم های کشت متداول ،سنتی و پایدار کم نهاده (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
19 بررسی روند تغییرات سطح زیر کشت و عملکرد زعفران Crocus sativus L و پیش بینی وضعیت آینده مطالعه موردی : استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
20 بررسی شاخص شانون در استان سیستان و بلوچستان تحت شرایط اقلیمی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
21 بررسی گونه های غالب میکوریز همراه همراه ریشه زعفران شهرستان های بیرجند و سرایان (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
22 بررسی مولفه های جوانه زنی گیاهچه آفتابگردانتحت تاثیرسویه های مختلف سودوموناس فلورسنت (Pseodomonas fluorescens) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
23 بررسی وضعیت مصرف انواع کودها و تاثیر آن بر عملکرد در مزارع زعفران(Crocus sativus) مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) اولین کنگره چالشهای کود در ایران
24 پهنه بندی پتانسیل های اقلیمی کشت گیاه دارویی شیرین بیان (Glycyrrhiza glabra) در شهرستان اراک (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
25 تاثری آللوپاتیک عصاره آبی بنه زعفران (Crocus Sativus L.) بر خصوصیات جوانه زنی بذور گندم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
26 تاثیر سطوح مختلف سولفات پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ(رقم کوسه) (دریافت مقاله) همایش دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی
27 تاثیر غلظت و مدت زمان غوطه وری بنه در اسید سالیسیلیک بر عملکرد گل و شاخص های فلورسانس کلروفیل زعفران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
28 تاثیر کاشت گیاهان پوششی و سیستمهای خاک ورزی برروی برخی از خصوصیات رشد وعملکرد گیاه گلرنگ (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
29 تاثیر کاشت گیاهان پوششی و مدیریت خاکپوش برروی برخی از خصوصیات رشد گیاه گلرنگ (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
30 تاثیر کاشت گیاهان پوششی و مدیریت خاکپوش برروی عملکرد و خصوصیات کیفی گیاه گلرنگ (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
31 تاثیر کاشت گیاهان پوششی و مدیریت خاکپوش برکنترل علفهای هرز گیاه گلرنگ (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
32 تاثیر کاشت گیاهان پوششی و مدیریت مالچ برروی برخی ازخصوصیات رشد گیاه گلرنگ (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
33 تاثیر کودهای بیولوژیک، دامی و شیمیایی بر عملکرد و خصوصیات زایشی آفتابگردان (Helianthus annuus L.) (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
34 تاثیر کودهای فسفره بر بیان پرولین 5- کربوکسیلات ردوکتازدر زعفران (.Crocua sativus L.) (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
35 تاثیر مدیریت تلفیقی بر تراکم علف های هرز پنبه(Gossypium hirsutum) در کشت دوم بعد از گندم (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
36 تاثیر مقادیر گوگردآلی و تقسیط نیتروژن برپارامترهای رویشی هیبرید آذرگل آفتابگردان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
37 تأثیر سطوح مختلف فسفر بر رشد رایزو کتونیا سولانی در عدس (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
38 تأثیر سطوح مختلف گوگرد و عصاره کود حیوانی بر جوانه زنی آفتابگردان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
39 تأثیر سطوح مختلف گوگرد و کود حیوانی و زمان بر خصوصیات مربوط به عملکرد دانه آفتابگردان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
40 تأثیر سطوح مختلف گوگرد و کود حیوانی و زمان بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی آفتابگردان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
41 تهیه نقشه کاربری اراضی با استفاده از تصویر ماهوارهای لندست(مطالعه موردی:استان خراسان جنوبی، شهرستان قاینات) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن های علمی دانشجویی رشته های کشاورزی و منابع طبیعی
42 سنجش نگرش کشاورزان زعفران کارنسبت به تولید و مصرف زعفران Crocus sativus L درخراسان جنوبی (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد گیاهان دارویی در سبک زندگی و طب سنتی
43 کاربرد الگوریتم شبکه عصبی مصنوعی در طبقهبندی تصاویر ماهوارهای جهت تهیه نقشهکاربری اراضی شهرستان قاینات دراستان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن های علمی دانشجویی رشته های کشاورزی و منابع طبیعی
44 کود سبز و کاربرد آن در کشاورزی (دریافت مقاله) اولین کنگره چالشهای کود در ایران
45 گزینش تحمل به خشکی سه رقم گلرنگ بهاره در شرایط بیرجند (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
46 مطالع خصوصیات کیفی زعفران Crocus sativus L تحت تاثیر انواع کودهای زیستی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی زعفران
47 مطالعه عکس العمل صفات مرفولوژیک و مرتبط با عملکرد گلرنگ(رقم کوسه)نسبت به تنش خشکی (دریافت مقاله) همایش دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی
48 مقایسه الگوریتمهای مختلف طبقهبندی تصاویر ماهوارهای در تهیه نقشه کاربری اراضی( مطالعه موردی: شهرستان قاینات) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن های علمی دانشجویی رشته های کشاورزی و منابع طبیعی
49 مقایسه تاثیر روش های مختلف خاکورزی بر عملکرد پنبه(Gossypium hirsutum)در کشت معمول و حفاظتی آن پس از گندم (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
50 مقایسه دو روش حداکثر احتمال شباهت و شبکه ی عصبی مصنوعی در استخراج نقشه ی کاربری اراضی مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی، شهرستان قاینات (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در نگهداشت محیط زیست، آب و منابع طبیعی
51 هورمون پرایمینگ و بهبود مولفههای جوانهزنی بنگدانه جهت استقرار در مزرعه (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی