حسن باقری نیا

 حسن باقری نیا رئیس مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین

حسن باقری نیا

Hasan Bagherinia

رئیس مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تبیین تطبیقی مبانی فلسفی رویکرد سنت گرایانه سید حسین نصر و رویکرد نوگرایانه نصر حامد ابوزید در آسیب شناسی تربیت دینی (دریافت مقاله) پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت دوره: 5، شماره: 1
2 روش تربیتی موعظه؛ چالش ها و آسیب ها با تاکید بر آموزه های قرآنی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش نامه معارف قرآنی دوره: 5، شماره: 16
3 علل تلقین گرایی در نظام آموزش رسمی و غیررسمی و راهکارهای برون رفت متناسب با فرهنگ اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام دوره: 4، شماره: 7
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آموزش فلسفه به کودکان با نظر به اندیشه های پروین اعتصامی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آموزش و توسعه منابع انسانی
2 آموزشالکترونیکی در عصر اطلاعات (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دستاورهای نوین در برق وکامپیوتر
3 اثربخشی درمان مبتنی بر ذهن آگاهی بر جهت گیری هدفی در دختران نوجوان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
4 اثربخشی گروه درمانی با رویکرد یکپارچه توحیدی بر رضایت زناشویی متاهلین (دریافت مقاله) سمینار علمی مراقبت های پرستاری در بهداشت روان و سلامت جامعه
5 ایدئولوژی گرایی و محافظه کاری به مثابه چالش هایی فراروی تحول تربیتی در رویکردهای سنت گرایانه (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
6 بررسی رابطه سبک های یادگیری و توانمندسازی روانشناختیدانش آموزان مقطع دبیرستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
7 بررسی رابطه ی بین سلامت عمومی و اعتیاد به اینترنت در دانشجویان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
8 بررسی و نقد پیش فرض های والدین و معلمان در خصوص جایگاه رایانه و ابزارهای الکترونیکی در کیفیت تعلیم و تربیت شاگردان با تاکید برمدارس متوسطه هوشمند شهرستان شیروان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دستاورهای نوین در برق وکامپیوتر
9 تاثیر بازی درمانی با آموزش مولفه های هوش هیجانی بر مهارت های اجتماعی کودکان 7- 5 سال نیمه شنوا مشهد (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان
10 تاثیر بازی درمانی وقصه درمانی با آموزش مولفه های هوش هیجانی برمهارت های اجتماعی کودکان 7- 5 سال نیمه شنوا مشهد (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان
11 تاثیر قصه درمانی بر پایه آموزش مولفه های هوش هیجانی بر مهارت های اجتماعی کودکان 7-5 سال نیمه شنوا مشهد (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان
12 رابطه بین سبک های مقابله ای و پنج عامل الگوی شخصیت باتاب آوری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
13 رابطه بین ویژگیهای شخصیتی با همسرآزاری در بین مردان در آستانه جدایی از همسر (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان
14 رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و سبکهای دلبستگی با همسرآزاری در بین مردان در آستانه جدایی از همسر (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان
15 طلاق عاطفی (دریافت مقاله) همایش منطقه ای آسیب شناسی پدیده ی طلاق
16 مدارس هوشمند: رویکردی نوین در آموزش (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دستاورهای نوین در برق وکامپیوتر
17 وضعیت آسیب شناسی روانی در پرسشنامه سلامت روان دانشجویان ورودی جدید با توجه به مشخصات جمعیت شناسی و عملکرد تحصیلی نیمسال اول آنها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری