آذر حسینی فاطمی

 آذر حسینی فاطمی دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد-ایران

آذر حسینی فاطمی

Azar Hoseini Fatemi

دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد-ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی جامعه شناختی کارکردهای سکوت در متون دینی، ادبی و ضرب المثل های فرهنگ ایرانی با رویکردی میان رشته ای در آموزش زبان انگلیسی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه دوره: 48، شماره: 4
2 بررسی دیدگاه مدرسان زبان انگلیسی و زبان آموزان در مورد نقش زمان در آموزش و فرهنگ ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه دوره: 49، شماره: 2
3 بررسی وضعیت آموزش تلفظ و جایگاه آن در کتاب های زبان انگلیسی دوره دبیرستان در ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 3، شماره: 2
4 تاثیر فرهنگ در سبکهای غالب یادگیری ادراکی (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 41، شماره: 2
5 گفتمان و شکل گیری هویت های سیاسی: مطالعه موردی زبان آموزان و معلمان ایرانی در حوزه یادگیری زبان انگلیسی در آموزشگاههای زبان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه دوره: 46، شماره: 2
6 گوتیک در ادبیات تطبیقی: بررسی برخی از آثار صادق هدایت و ادگار آلن پو (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه دوره: 46، شماره: 4
7 مقایسه مرزبندی های فرهنگی - اجتماعی (تعریف و تمجید)در زبان انگلیسی و فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه دوره: 44، شماره: 1
8 نمود جنسیت در کتابهای درسی زبان انگلیسی دوره دبیرستان و پیش دانشگاهی تحلیل واژگان ومحتوا با رویکردی معیار- مدار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه دوره: 42، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 گوتیک و نمایش اضطراب‌های درونی: بررسی آثار صادق هدایت و ادگار آلن پو (دریافت مقاله) ششمین همایش پژوهشهای ادبی