دکتر نزهت احمدی

دکتر نزهت احمدی دانشیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

دکتر نزهت احمدی

Dr. Nozhat Ahmadi

دانشیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 نهاد وقف در دوره صفوی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 4، شماره: 15
2 واکنش ها به فرامین ممنوعیت شراب، مواد مخدر و ریش در چند نامه اخوانی از قرن یازدهم (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی دوره: 9، شماره: 34
3 از ظهور در پارادایم سنت تا افول در پارادایم مدرن: جایگاه صفویان در تاریخ‎نگاری دوره قاجار (دریافت مقاله) تاریخ نامه ایران بعد از اسلام دوره: 13، شماره: 33
4 بازتاب زندگی اجتماعی زنان عصر صفوی در سفینه فطرت (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ نگری و تاریخ نگاری دوره: 25، شماره: 16
5 بررسی تطبیقی رویکرد سیاسی مورخان در تاریخ نگاری محلی گیلان از قرن نهم تا یازدهم ه ق با تکیه بر روش و بینش مورخان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ نگری و تاریخ نگاری دوره: 20، شماره: 5
6 بررسی کارکرد های مختلف مساجد درعصرصفویه (دریافت مقاله) پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی دوره: 46، شماره: 2
7 بررسی و تحلیل پراکندگی جغرافیایی استرقاق فتوح تیمور گورکانی (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 28، شماره: 40
8 پیشکش و نقش آن در روابط ایران با کمپانی های هند شرقی در دوران صفوی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی دوره: 2، شماره: 7
9 تاثیر موقوفات گنجعلی خان بر کالبد شهری کرمان با تکیه بر اسناد وقفنامه های گنجعلیخان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 6، شماره: 23
10 تاریخ صفویان از دریچه اسلام گرایی؛ تاملی بر تاثیر اندیشه های اسلام گرایانه در صفویه شناسی مرتضی مطهری و علی شریعتی (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 32، شماره: 54
11 تبیین و تحلیل کارکردهای اجتماعی-اقتصادی نهاد وقف در اردبیل دوره قاجار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی پارسه دوره: 6، شماره: 22
12 تحلیلی بر تاریخ نگاری محمدشفیع طهرانی در مرآت الصادقین (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ نگری و تاریخ نگاری دوره: 31، شماره: 27
13 تولیت بقعه ی شیخ صفی الدین اردبیلی در دوره حکومت صفویان (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 19، شماره: 3
14 زمینه‎ها و ضرورت‎های مطرح شدن لایحه حمایت از خانواده و نقش مجالس ۲۱ و ۲۳ شورای ملی در تصویب آن (دریافت مقاله) تاریخ نامه ایران بعد از اسلام دوره: 14، شماره: 35
15 طب عامیانه و بسترهای اجتماعی فرهنگی موثر بر آن در عصر صفوی (دریافت مقاله) تاریخ نامه ایران بعد از اسلام دوره: 13، شماره: 31
16 فتوحات گیتی‌ستان نقد و تحلیل منظومه‌ای نویافته از تاریخ شاه عباس اول (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ نگری و تاریخ نگاری دوره: 30، شماره: 25
17 مشروعیت سیاسی در رویکردهای مذهبی حکومت ترکمانان قراقویونلو و آق‌قویونلو (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 21، شماره: 12
18 مقایسه کاربست تاریخ در متون اخلاق عرفانی و اخلاق سیاسی در سده‎های میانه تاریخ ایران (دریافت مقاله) تاریخ نامه ایران بعد از اسلام دوره: 14، شماره: 37
19 منابع مالی علما با تکیه بر کتاب ریاض العلماء (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 11، شماره: 42
20 نقش مجلس بیست و یکم در تصویب لایحه سپاه بهداشت و چالش های مربوط به اجرای آن(۱۳۴۲-۱۳۴۵) (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی دوره: 12، شماره: 2