دکتر مهدی افتخاری

دکتر مهدی افتخاری دانشگاه شهید باهنر کرمان

دکتر مهدی افتخاری

دانشگاه شهید باهنر کرمان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه روشی برای رگرسیون بر مبنای استخراج ویژگی و مجموعه های فازی مردد (دریافت مقاله) فصلنامه صنایع الکترونیک دوره: 10، شماره: 4
2 ارائه یک روش یادگیری خود - نظارتی عمیق مبتنی بر تبدیل موجک گسسته دو بعدی برای تعمیم دامنه تصاویر (دریافت مقاله) مجله ماشین بینایی و پردازش تصویر دوره: 9، شماره: 1
3 بهبود شبکه های Unet برای قطعه بندی تصاویر پزشکی با اضافه کردن لایه های مکانیزم توجه (دریافت مقاله) مجله ماشین بینایی و پردازش تصویر دوره: 10، شماره: 4
4 بهینه سازی خودکار کارایی نرم افزار مبتنی بر مدل با استفاده از MOPSO (دریافت مقاله) مجله هوش محاسباتی در مهندسی برق دوره: 2، شماره: 2
5 پیش بینی مشخصات ساختاری و خواص مغناطیسی پودرهای نانوساختار آهن- نیکل با استفاده از شبکه ی عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه مواد پیشرفته در مهندسی دوره: 32، شماره: 2
6 معرفی یک روش انتخاب ویژگی چند-برچسبه مبتنی بر کمینه کردن افزونگی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های نظری و کاربردی هوش ماشینی دوره: 1، شماره: 2
7 یک روش جدید برای انتخاب ویژگی مبتنی بر منطق فازی (دریافت مقاله) مجله هوش محاسباتی در مهندسی برق دوره: 4، شماره: 1
8 یک ساختار یکپارچه برای اتوانکدر چندلایه به منظور آموزش ماشین یادگیری سریع عمیق (دریافت مقاله) فصلنامه صنایع الکترونیک دوره: 11، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه روش جدید نمونه گیری مبتنی بر رتبه بندی نمونه ها و خوشه بندی کاهشی (دریافت مقاله) همایش مهندسی کامپیوتر و توسعه پایدار با محوریت شبکه های کامپیوتری، مدلسازی و امنیت سیستم ها
2 ارائه یک معیار تنوع فازی جدید برای طبقه بندهای مبتنی بر یادگیری جمعی (دریافت مقاله) همایش مهندسی کامپیوتر و توسعه پایدار با محوریت شبکه های کامپیوتری، مدلسازی و امنیت سیستم ها
3 ارایه الگوریتمی کارا جهت آموزش ماشین یادگیری سریع چندلایه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس پردازش سیگنال و سیستم‌های هوشمند
4 استفاده از ترکیب معیار همبستگی، شبکه های عصبی و الگوریتم ژنتیک برای انتخاب چند شکلی های تک نوکلئوتیدی(SNP)مهم (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
5 الگوریتم فشرده تکامل تفاضلی بهبودیافته برای بهینه سازی عددی (دریافت مقاله) نهمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفتهای علوم و تکنولوژی
6 الگوریتم فشرده ی تکامل تفاضلی بهبود یافته برای بهینه سازی عددی (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر با محوریت امنیت ملی و توسعه پایدار
7 الگوریتم ممتیک ترکیبی مبتنی بر خوشه بندی فازی الگوریتم سه مرحله ای کاوش بهینه در حل مسایل چندمدی (دریافت مقاله) نهمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفتهای علوم و تکنولوژی
8 الگوریتم ممتیک ترکیبی مبتنی بر خوشه بندی فازی و الگوریتم سه مرحله ای کاوش بهینه در حل مسائل چند مدی (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر با محوریت امنیت ملی و توسعه پایدار
9 انتخاب ویژگی برای داده های بزرگ با استفاده از الگوریتم ژنتیک ترکیبی موازی به کمک برنامه نویسی CUDA (دریافت مقاله) نهمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفتهای علوم و تکنولوژی
10 انتخاب ویژگی در داده های بزرگ با استفاده از برنامه نویسی CUDA (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس ملی دانشجویی مهندسی برق ایران
11 ایجاد طبقهبند مبتنی بر یادگیری جمعی با استفاده از خوشهبندی و معیارشباهت فازی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی سیستم های هوشمند ایران
12 بررسی تاثیر نوع تابع موجک بر کارایی شبکه های عصبی فازی - موجب (دریافت مقاله) همایش مهندسی کامپیوتر و توسعه پایدار با محوریت شبکه های کامپیوتری، مدلسازی و امنیت سیستم ها
13 برنامه ریزی دروس دانشگاهی با سیستم مورچه- فازی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
14 بهبود الگوریتم درخت چرخش برای پیشبینی اهداف میکروآران ای با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی سیستم های هوشمند ایران
15 بهبود الگوریتم فیلتر افراز تکراری با استفاده از طبقه بند k –نزدیک ترین همسایه فازی بازهای– مقدار برای طبقه بندی داده های نامتوازن (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر
16 بهبود کارایی الگوریتمACO-FQ بر اساس تاثیرموقعیت ربات متحرک (دریافت مقاله) همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
17 بهینه سازی پارامترهای کنترلر PID حلقه کنترل سرعت در توربین گازی با الگوریتم های تکاملی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی الگوریتم های فراابتکاری و کاربردهای آن در علوم و مهندسی
18 پیش بینی تراوایی با استفاده از اطلاعات چاه پیمایی و ترکیب تکنیک نوین الگوریتم تکامل تفاضلی و شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری های نوین در صنایع نفت و گاز
19 پیش بینی مشخصات ساختاری و خواص مغناطیسی آلیاژ نانوساختار Fe70-xCuxCo30 به دست آمده از آلیاژسازی مکانیکی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مس
20 پیشنهاد مدلی برای ارزیابی شرکت های دانش بنیان کوچک و متوسط با استفاده از منطق فازی و الگوریتم های تکاملی (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات
21 تاثیر اتوماتای سلولی ژنتیکی در تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها
22 تخمین هزینه نرم افزار با استفاده از روش برنامه نویسی ژنتیک چندژنی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات
23 تخمین هزینه نرم افزار با استفاده از روش ترکیبی منطق فازی مبتنی بر خوشه بندی تفاضلی و برنامه نویسی ژنتیک چندژنی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات
24 ترکیب خوشه بندی، معیار شباهت فازی و الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات برای طبقه بندی بر مبنای یادگیری جمعی (دریافت مقاله) همایش مهندسی کامپیوتر و توسعه پایدار با محوریت شبکه های کامپیوتری، مدلسازی و امنیت سیستم ها
25 ترکیب روش بهبود یافته ونگ مندل با الگوریتم ژنتیک برای پیشبینی کارکرد تلفن ثابت (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی سیستم های هوشمند ایران
26 ترکیب ضریب همبستگی و رگرسیون ریج برای انتخاب ویژگیهای مهم دربانک اطلاعاتی چندشکلی های تک نوکلئوتیدی SNP (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
27 تسریع الگوریتم یادگیری افراطی با استفاده از پردازنده گرافیکی و بستر نرم افزاری CUDA (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
28 رمزگشایی الگوریتمDESهشت مرحله ای با استفاده از الگوریتم ژنتیک و بررسی پارامترهای کنترلی (دریافت مقاله) دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران
29 روش جدید K نزدیکترین همسایه فازی و ناهموار برای طبقه بندی نیمه نظارتی (دریافت مقاله) همایش مهندسی کامپیوتر و توسعه پایدار با محوریت شبکه های کامپیوتری، مدلسازی و امنیت سیستم ها
30 روش جدید طبقه بندی خودفراگیر نیمه نظارتی بر مبنای تئوری مجموعه فازی ناهموار (دریافت مقاله) همایش مهندسی کامپیوتر و توسعه پایدار با محوریت شبکه های کامپیوتری، مدلسازی و امنیت سیستم ها
31 روشی نوین برای بهبود الگوریتم جستجوی گرانشی مغلوب نشده با استفاده ازالگوریتم ممتیک چند هدفه (دریافت مقاله) نهمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفتهای علوم و تکنولوژی
32 شبیه سازی مسئله Truck Backer-Upper با رویکرد Q- فازی در ترکیب با بهینه سازی کلونی زنبورها (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر با محوریت امنیت ملی و توسعه پایدار
33 شبیه سازی مسیله Truck Backer-Upper با رویکرد -Qفازی در ترکیب با بهینه سازی کلونی زنبور ها (دریافت مقاله) نهمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفتهای علوم و تکنولوژی
34 طبقه بندی تصاویر با استفاده از شبکه های عصبی عمیق کانولوشنی مبتنی بر توجهات توزیع شده و استنتاج بیز (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی فناوری در مهندسی برق و کامپیوتر (Tec ۲۰۲۱)
35 طبقه بندی داده توسط الگوریتم یادگیری افراطی با استفاده از پردازنده گرافیکی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و کاربردهای هوش مصنوعی
36 طبقه بندی داده های نامتعادل با استفاده از فیلتر افراز تکراری مبتنی بر طبقه بند نزدیکترین همسایه فازی شهودی بازه ای– مقدار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی بازشناسی الگو و تحلیل تصویر ایران
37 طراحی سیستم طبقه بندی مبتنی بر قوانین فازی با استفاده از الگوریتم تکامل تفاضلی در مسائل نامتوازن (دریافت مقاله) همایش مهندسی کامپیوتر و توسعه پایدار با محوریت شبکه های کامپیوتری، مدلسازی و امنیت سیستم ها
38 کاربرد سیستمهای فازی درطراحی سیستمهای تشخیص نفوذ (دریافت مقاله) همایش ملی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
39 مرزبندی پویای نواحی در شبکههایGSM با استفاده از الگوریتم ژنتیک و مرزبندی گراف (دریافت مقاله) دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران
40 مروری برمجموعه داده های بکاررفته درسیستمهای تشخیص نفوذ به منظور استفاده در اندازه گیری کارایی الگوریتمهای دسته بندی کننده یادگیر (دریافت مقاله) همایش ملی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
41 یک الگوریتم جدید ممتیک خودتطبیقی مبتنی بر عدم قطعیت متقارن برای انتخاب ویژگی (دریافت مقاله) نهمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفتهای علوم و تکنولوژی
42 یک الگوریتم جدید ممتیک خودتطبیقی مبتنی بر عدم قطعیت متقارن برای انتخاب ویژگی (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر با محوریت امنیت ملی و توسعه پایدار
43 یک رویکرد ممتیک جدید در بهینه سازی عددی الگوریتم تکامل تفاضلی سلسله مراتبی (دریافت مقاله) نهمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفتهای علوم و تکنولوژی
44 یک رویکرد ممتیک جدید در بهینه سازی عددی: الگوریتم تکامل تفاضلی سلسله مراتبی (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر با محوریت امنیت ملی و توسعه پایدار
45 یک معیار توقف جدید برای ساخت درخت تصمیم فازی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران