دکتر مجید الهی شیروان

دکتر مجید الهی شیروان Department of English Language Teaching, University of Bojnord, Bojnord, Iran

دکتر مجید الهی شیروان

Dr. Majid Elahi Shirvan

Department of English Language Teaching, University of Bojnord, Bojnord, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 An Ecological Exploration of Iranian English as a Foreign Language Learners’ Goal-directed Visions (دریافت مقاله) مجله ایرانی تحقیق در آموزش زبان دوره: 10، شماره: 1
2 Challenges of Online Language Teaching during the COVID-۱۹ Pandemic: A Process Tracing Approach (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 40، شماره: 3
3 Strategy-Based Teaching in ELT: A Meta-Analysis (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 12، شماره: 3
4 The Effectiveness of English Language Teaching Methods: A Meta-Analysis in Pursuit for "the Best Method" (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 40، شماره: 1
5 Validation of Motivational Self-regulatory Strategies Questionnaire and Examination of Its Relation to L۲ Reading, L۲ Writing and Use of Language Learning Strategies (دریافت مقاله) مطالعات زبان کاربردی ایران دوره: 2، شماره: 1
6 بررسی آشنایی مدرسان زبان انگلیسی با فرهنگ خارجی تز منظر توانش بین فرهنگی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه دوره: 48، شماره: 2
7 بررسی اکولوژیک منبع کنترل رفتار دانشجویان ایرانی از منظر نظریه سیستم های پیچیده و پویا (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 12، شماره: 2
8 تهیه و تدوین کتاب های دوزبانه داستان محور، مبتنی بر تقویت سواد عاطفی دانش آموزان 8 تا 14 سال (دریافت مقاله) پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی دوره: 7، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Differential Item Functioning of Persian Adaptation of English Writing Apprehension Test (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
2 The Integration of Emotional Intelligence Activities in Bilingual Stories for Children (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان