دکتر رضا ابراهیمی

دکتر رضا ابراهیمی دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

دکتر رضا ابراهیمی

Dr. Reza Ebrahimi

دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه یک روش کاربردی برای شبیه سازی عددی دوبعدی موتور دتونیشن چرخشی با بیش از یک موج چرخان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مکانیک سیالات و آیرودینامیک دوره: 10، شماره: 1
2 ارزیابی راهبردهای مختلف مهار کوبش در یک موتور اشتعال جرقه ای گازسوز به کمک یک مدل احتراقی شبه ابعادی سه ناحیه ای (دریافت مقاله) فصلنامه سوخت و احتراق دوره: 1، شماره: 2
3 ارزیابی عددی اثر استفاده از عملگرهای پلاسمایی بر عملکرد یک روتور کمپرسور محوری سرعت پایین در معرض انسداد جریان چرخشی (دریافت مقاله) مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دوره: 52، شماره: 3
4 بررسی اثر سینتیک شیمیایی در مدل سازی جریان محترق اکسنده گازی بر روی سوخت جامد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری فضایی دوره: 3، شماره: 2
5 بررسی اثر سینتیک شیمیایی و مدل احتراقی بر تابع پاسخ شعله (FTF) یک توربین گاز پیش مخلوط رقیق سوز با استفاده از شبیه سازی LES (دریافت مقاله) فصلنامه سوخت و احتراق دوره: 14، شماره: 4
6 تحلیل اگزرژی و بررسی اثر پروفیل نازل روی عملکرد توربین فراصوت در پذیرش جزئی (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 11، شماره: 1
7 توسعه و اعتبارسنجی کد حل کننده معادلات MHD برای مطالعه مشخصه های جریان پلاسمای گاز آرگون رانشگر PFSB (دریافت مقاله) مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دوره: 46، شماره: 3
8 شبیه سازی سامانه روان کاری موتورهای درون سوز به روش خطی شده تصحیح هد (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 19، شماره: 5
9 شبیه سازی عددی جریان پلاسمای غیرتعادلی در یک رانشگر پلاسمایی مغناطیسی (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 4، شماره: 2
10 شبیه سازی عددی یک بعدی عملکرد رانشگر پالس پلاسمایی با پیشران جامد (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 7، شماره: 1
11 مدل سازی سه بعدی جریان سوپرکاویتاسیونی برای بررسی اثر زوایه حمله روی ضریب پسا (دریافت مقاله) مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دوره: 48، شماره: 3
12 مدل سازی فرآیند قطع در موتور پیشران مایع (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری فضایی دوره: 6، شماره: 4
13 مدلسازی عددی دینامیک قطرات باردار در افشانه الکتروهیدرودینامیکی با در نظر گرفتن فروپاشی اولیه (دریافت مقاله) مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دوره: 48، شماره: 1
14 مطالعه عددی انتقال حرارت جریان گاز محترق در محفظه رانش موتور سوخت مایع (دریافت مقاله) فصلنامه سوخت و احتراق دوره: 4، شماره: 2
15 مطالعه عددی تاثیر عملگرهای پلاسمایی در کنترل جریان نشتی نوک در یک روتور کمپرسور محوری سرعت پایین (دریافت مقاله) مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دوره: 51، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه مدلی به منظور پیشگویی وقوع کوبش و بررسی نوآوریهای صورت گرفته در این زمینه در موتورهای اشتعال جرقه ای با هدف استفاده از حداکثر پتانسیل موجود در گاز طبیعی به عنوان سوخت خودرو (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی CNG
2 ارایه یک مدل عددی تجربی جهت محاسبه انتقال حرارت در کوره‌های قوس الکتریک (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
3 بررسی آزمایشگاهی اثر نوع بستر بر دمای محفظ احتراق در مشعلهای محیط متخلخل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس احتراق ایران
4 بررسی آلاینده های منتشره از موتور دیزل تزریق مستقیم و تاثیر استفاده از پاشش دو مرحله ای سوخت بر آن به کمک نرم افزار FIRE (دریافت مقاله) ششمین همایش موتورهای درونسوز
5 بررسی اثر سرعت و فشار بر گردابه های تیلور درون دو استوانه هم محور دوار (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها
6 بررسی اثر عرض تونل تست کاویتاسیون بر نتایج تست در شبیه سازی عددی کاویتاسیون ابری در حالت پایا اطراف هیدروفویلدوبعدی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
7 بررسی اثرات تغییر پارامترهای هندسی کانال های خنک کاری برانتقال حرارت عبوری از دیواره محفظه رانش موتور سوخت مایع (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن هوافضای ایران
8 بررسی اثرات دیواره روی پارامترهای سوپرکویتی درجریانهای سوپرکاویتاسیون (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن هوافضای ایران
9 بررسی اثرات کیفیت گاز طبیعی در ارزش حرارتی، آلایندگی و دمای احتراق در مصارف خانگی و صنعتی (دریافت مقاله) سومین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان
10 بررسی اشتعال پذیری مخزن سوخت هواپیما در طول پرواز (دریافت مقاله) سومین همایش هوانوردی عمومی ایران
11 بررسی پایداری و قطع شیر هیدرولیکی موتور پیشران مایع (دریافت مقاله) بیست و یکمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
12 بررسی پدیده ضربه و شرایط ایجاد آن در یک موتور اشتعال جرقه ای گاز طبیعی سوز (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
13 بررسی پدیده ضربه و عوامل موثر بر آن در یک موتور اشتعال جرقه ای گاز طبیعی سوز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس احتراق ایران
14 بررسی تاثیر چیدمان انژکتور دو پایه بر روش شدت پاشش محفظه احتراق یک موتور سوخت مایع (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
15 بررسی تأثیر آوانس جرقه، نسبت تراکم و درصد رطوبت هوای ورودی بر احتمال بروز پدیده کوبش در یک موتور اشتعال جرقه ای با سوخت متان (دریافت مقاله) پنجمین همایش موتورهای درونسوز
16 بررسی حرکت حباب ناشی از کاویتاسیون در جریان آشفته اطراف یک هیدروفویل سه بعدی به روش اویلری - لاگرانژی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
17 بررسی رفتار حباب و ضرایب هیدرودینامیکی در رژیم های مختلف جریان کاویتاسیونی حول هیدروفویل دوبعدی clark-y (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
18 بررسی عددی اثر پارامترهای مختلف بر روی جریان سیال دو مولفه ای در روی پله (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
19 بررسی عددی اثرنسبت انسداد برعملکردشعله نگهدارحلقوی برای شعله های نفوذی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس احتراق ایران
20 بررسی عددی احتراق هوا / متان در مشعلهای محیط متخلخل غیرهمگن (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها
21 بررسی عددی تبخیر قطره در جریانهای دو فاز آشفته (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
22 بررسی عددی تبخیر و چگالش بخار آب بر روی رفتار حباب کاویتاسیون (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
23 بررسی عددی جریان دوفاز گاز-مایع در سینی برج های تقطیر (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
24 بررسی عددی و تجربی اثر چرخش جریان ورودی بر عملکرد یک مشعل محیط متخلخل (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران
25 بهینه سازی چندموضوعی روتور توربین جریان شعاعی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در برق، مکانیک و مکاترونیک
26 بهینه سازی روتور توربین جریان شعاعی با استفاده از روش برنامه ریزی درجه دوم متوالی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی
27 بهینه سازی هندسه ی فیرینگ ماهواره بر به منظور کاهش نیروی پسا به کمک الگوریتم ژنتیک و مقایسه ی آن با روش سطح پاسخ (RSM) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
28 تاثیر زمان پاشش سوخت آتش زنه در آلاینده های حاصله از موتورهای دو گانه سوز (دیزل گاز) به روش سینیتیک شیمیایی (دریافت مقاله) چهارمین همایش موتورهای درونسوز
29 تحقیق تجربی بر روی احتراق در یک مشعل محیط متخلخل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس احتراق ایران
30 تحلیل اگزرژی و بررسی اثر پروفیل نازل روی عملکرد توربین سوپرسونیک با پذیرش جزیی با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا
31 تحلیل انرژی و اکسرژی سیستم ترکیبی توربین گازی مجهز به پیل سوختی اکسید جامد لوله ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
32 تحلیل اویلری – لاگرانژی حرکت حباب درون شیار دریچه مجاری تحتانی سدها (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
33 تحلیل جریان سوپر کاویتاسیون دو بعدی به وسیله ی روش المان مرزی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
34 تحلیل سه بعدی جریان حباب در ستون مایع (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
35 تحلیل عددی اثر کشش سطحی در فروریزش حباب کاویتاسیون (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
36 تحلیل عددی جریان سیال دو مولفه در روی پله (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
37 تحلیل عددی ساختار جریان و دما در موتور ترموآکوستیک موج ایستا در فشار اتمسفریک (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
38 تحلیل و مدلسازی و مقایسه نرخ سوزش و عقب روی سطح در گرین های هفت سوراخه و روزت با استفاده از نرم افزار solid work (دریافت مقاله) سومین کنفرانس احتراق ایران
39 تخمین توزیع دما و سرعت گاز در میکرو-نانو کانال های زئولیت ها توسط روش های آماری (دریافت مقاله) همایش ملی نانو مواد و نانو تکنولوژی
40 تعیین محدوده عملکرد پایدار یک پمپ سانتریفوژ سرعت بالا با دینامیک سیالات محاسباتی (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
41 توسعه یک کد محاسباتی جهت تحلیل جریان مغشوش و گذرا در داخل سیلندر موتورهای احتراق داخلی (دریافت مقاله) چهارمین همایش موتورهای درونسوز
42 توسعه یک مدل سینتیکی دو ناحیه ای به منظور پیش بینی کوبش در یک موتو.ر اشتعال جرقه ای با سوخت گاز طبیعی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
43 تولید آبگرم برای مصارف خانگی با استفاده از مشعل های متخلخل (دریافت مقاله) سومین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان
44 جریان گاز غیرایده ال و انتقال حرارت در میکرو-نانو کانال ها با استفاده از روش شبیه سازی مستقیم مونت کارلو (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
45 حل عددی جریان گاز در سیستم های میکرو الکترومکانیکی با شرط مرزی فشاری (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
46 حل عددی جریان گازرقیق روی استوانه با استفاده از روش شبیه سازی مستقیم مونت کارلو برای تمام رژیم های نادسن (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
47 حل میدان با احتساب واکنشهای شیمیایی غیرتعادلی به منظور محاسبه چگالی الکترونی اطراف یک جسم با دماغه پخ (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
48 شبیه سازی جریان گاز رقیق در سیستم های نانوالکترومکانیکی (دریافت مقاله) همایش ملی نانو مواد و نانو تکنولوژی
49 شبیه سازی جریان محترق دوفاز در یک بستر سیال محترق (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس احتراق ایران
50 شبیه سازی سه بعدی جریان در روتور توربین جریان شعاعی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در برق، مکانیک و مکاترونیک
51 شبیه سازی سه بعدی جریان و تحلیل تنش در روتور توربین شعاعی (دریافت مقاله) اولین همایش داخلی مکانیک
52 شبیه سازی سه بعدی منیفولد ورودی موتور XU70 در حالت غیردائم و بررسی تأثیر پارامترهای دور موتور و طول شاخه های منیفولد بر بازده حجمی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
53 شبیه سازی عددی اتمیزاسیون الکتروهیدرودینامیکی EHD دریک اسپری سیال جهت ا ستفاده درتراسترهای یونی (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن هوافضای ایران
54 شبیه سازی عددی برخورد حباب ها در جریان آشفته (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
55 شبیه سازی عددی پخش و ته نشینی ذرات بیضوی در جریان های رقیق دو فاز گاز - جامد (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
56 شبیه سازی عددی جریان احتراقی آشفته در یک محفظه احتراق استوانهای تقارن محوری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شبیه سازی سیستمهای مکانیکی
57 شبیه سازی عددی جریان درون خشک کن U شکل (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
58 شبیه سازی عددی حرکت حباب در جریان آرام اطراف یک هیدروفویل دو بعدی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
59 شبیه سازی عددی دو مرحله ای احتراق در درون کانال های روتور موجی احتراقی (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
60 شبیه سازی عددی دوبعدی محفظه احتراق یک موتور دتونیشن چرخشی خاص (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
61 شبیه سازی محفظه احتراق یک موتور پیشران مایع در حین خاموشی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران
62 شبیه سازی و تحلیل ترمودینامیکی توربین گازی مجهز به پیل سوختی اکسید جامد از دیدگاه اگزرژی (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن هوافضای ایران
63 شبیهسازی سهبعدی جریان گذرای پرشدگی انشعاب Y شکل (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران
64 شبیهسازی و تحلیل ترمودینامیکی توربین گازی مجهز به پیل سوختی اکسید جامد به منظور تولید توان (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک
65 طراحی دیفیوزر بدون پره برای کمپرسور سانتریفیوژ به کمک تحلیل جریان با استفاده از روش انحنای خطوط جریان (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن هوافضای ایران
66 طراحی معکوس دو بعدی ایرفویل با استفاده از روش تغییرات شکل براساس کلاسه بندی ایرفویل در رژیم جریانی مافوق صوتی (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران
67 طراحی معکوس دو بعدی ایرفویل با استفاده از روش غشای انعطاف پذیر در رژیم جریانی لزج - غیر لزج مادون صوتی و گذر صوتی (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران
68 طراحی مفهومی موتور پیشرانش هیبریدی به همراه مدلسازی کارکرد آن (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
69 مدل سازی تجربی دو نوع پمپ گریز از مرکز به منظور یافتن منحنی های مشخصه آنها (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
70 مدلسازی اثر بافلها برروی پایدار سازی احتراق موشکهای سوخت مایع (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
71 مدلسازی احتراق در یک مشعل متخلخل با احتساب اثرات تشعشعی جامد (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
72 مدلسازی ترمودینامیکی یک موتور اشتعال جرقه‌ای گاز طبیعی سوز به شیوه دو ناحیه‌ای با در نظر گرفتن سینتیک شیمیایی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی و پنجمین همایش ملی دانشجویی مهندسی نفت
73 مدلسازی جریان در شیپوره با احتساب جریان اطراف آن (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
74 مدلسازی جریان دو فازی محترق در سیستمهای توپ (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
75 مدلسازی جریان محترق در یک محفظه احتراق توربین گاز (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
76 مدلسازی دوبعدی عملکرد کاتالیست کانورتر سه راهه (دریافت مقاله) سومین همایش موتورهای درونسوز
77 مدلسازی سه بعدی و محاسبه نیروهای آیرودینامیکی وارد بر دو خودرو در حین عبور از مقابل یکدیگر (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
78 مدلسازی شبه یک بعدی جریان محترق دوفازی در یک سیستم خاص(لوله سلاح) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس احتراق ایران
79 مدلسازی عددی انتقال حرارت تشعشعی درمحفظه رانش موتور سوخت مایع با خنک کاری بازیابی (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن هوافضای ایران
80 مدلسازی عددی دو بعدی جریان رقیق داخل حفره با استفاده از مدل جریان لغزشی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
81 مدلسازی یک بعدی عملکرد کاتالیست کانورتر سه راهه (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها
82 مطالعه آزمایشگاهی نحوه انتشار شعله پیش مخلوط متان-هوا در محفظه بسته با حضور مانع متخلخل (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی تازه یافته ها در مهندسی مکانیک و هوافضا
83 مطالعه آزمایشگاهی نحوه انتشار شعله پیش مخلوط متان-هوا در محفظه بسته با حضور مانع متخلخل و مانع صلب (دریافت مقاله) دومین همایش ملی موتورهای درونسوز
84 مطالعه تجربی تاثیرفشارپاشش سوخت برعملکردیک موتوردیزل با استفاده ازمخلوط سوخت های بیودیزل و دیزل (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس احتراق ایران
85 مطالعه عددی انتقال حرارت جریان گاز محترق درمحفظه رانش موتور سوخت مایع با خنک کاری بازیابی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس احتراق ایران
86 مطالعه عددی جریان دو بعدی محترق غیر تعادلی دائم در شتابدهنده رم (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
87 مطالعه عددی کاهش میزان ناکسNOx تولیدی در مشعلهای پیش مخلوط یک توربین گازنمونه (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران
88 مطالعه عددی مشخصات جریانی و صوتی نازلهای معمولی و دالبور Chevron Nozzle (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران
89 مقایسه مدلهای آشفتگی (فرمول درمتن اصلی مقاله) در تحلیل کاویتاسیون ابری روی هیدروفویل دوبعدی clark-y (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مکانیک - مواد و فناوری های پیشرفته