همایون استکانچی

 همایون استکانچی دانشیار مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف

همایون استکانچی

Homayoun Estekanchi

دانشیار مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی رفتار لرزه یی قاب های فولادی در سطح خطر مختلف با روش زمان دوام (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 28، شماره: 4
2 تحلیل خطی مخازن فولادی روزمینی نفت به روش زمان دوام با توابع شتاب سازگار با زلزله های واقعی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 26، شماره: 3
3 کاربرد روش تحلیل زمان دوام در طراحی و ارزیابی سازه های دریایی در مقابل نیروی امواج تصادفی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 30، شماره: 1
4 کاربرد روش زمان دوام در طراحی لرزه ای بهینه قاب های فولادی با استفاده از الگوریتم تغییر شکل های یکنواخت (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 49، شماره: 97
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب ساختمان ها در اثر احداث بنای مجاور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مطالعات نوین مهندسی عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست در قرن 21
2 ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای تجهیزات کلید قدرت و سکسیونر پست های برق فشار قوی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت
3 ارزیابی اثر همزمانی مولفه قایم و افقی زلزله های شدید بر عملکرد لرزهای قاب فولادی نامنظم دارای جداگر آونگ اصطکاکی با روش زمان دوام سازه (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
4 ارزیابی احتمالاتی عملکرد لرزه ای سازه ها با استفاده از روش زمان دوام (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ژئوتکنیک و مهندسی لرزه ای شهری
5 ارزیابی پاسخ لرزه ای تجهیزات پستهای برق با استفاده از روش زمان دوام (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت
6 ارزیابی روش زمان دوام در تحلیل قابهای فولادی دو بعدی غیر یکنواخت در مقایسه با روش استاتیکی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
7 ارزیابی عملکرد شاخص های شدت زلزله در تخمین پاسخ لرزه ای سازه ها با استفاده از روش زمان دوام (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
8 ارزیابی عملکرد کمربند خرپایی در ساختمان های بلند با سیستم لوله ای بدون هسته مرکزی به روش زمان دوام (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
9 ارزیابی عملکرد لرزه ای سازه های دیوار باربر از نوع پانل سه بعدی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت
10 ارزیابی عملکرد لرزهای سازه های با دیوار باربر بتنی با استفاده از روش زمان دوام (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
11 ارزیابی و مقایسه عملکرد لرزه ای قابهای خمشی بتن آرمه طراحی شده مطابق ویرایش جدید و قدیم آیین نامه 2800 (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
12 بررسی پارامترهای رفتاری سازه های دیوارباربر پانل سه بعدی توسط تحلیل استاتیکی غیرخطی (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
13 بررسی تاثیر جداگر لرزه ای لاستیکی بر کنترل ارتعاشات سوله صنعتی دو طبقه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ژئوتکنیک و مهندسی لرزه ای شهری
14 بررسی تاثیر زاویه ی اعمال شتاب نگاشت های زلزله در پاسخ لرزه ای پل ها با استفاده از روش زمان دوام (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
15 بررسی خسارت لرزه ای نمای آجری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران ،سازه و زلزله
16 بررسی رفتار اتصالات نیمه صلب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و نقش تکنولوژی در کسب و کارهای نوین
17 بررسی رفتار لرزه ای قابهای فولادی مهاربندی شده دارای ضعف در اتصالات بادبند (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
18 بررسی روش فنر معادل ارتجاعی در تحلیل خطی پی های گسترده (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
19 بررسی ضریب برش پایه ی بهینه در قاب خمشی فولادی بر اساس آنالیز هزینه ی دوران بهره برداری (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
20 بررسی عملکرد شاخصهای خرابی در تحلیل لرزه ای قابهای فولادی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی عمران
21 بهینه سازی توابع شتاب زمان دوام با استفاده از الگوریتم ناحیه اطمینان (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
22 تاثیر انعطاف پذیری دیافراگم کف بر توزیع بارهای جانبی و دریفت طبقات (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مطالعات نوین مهندسی عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست در قرن 21
23 تحلیل لرزه ای قابهای بتنی با دیوارهای برشی تقویت شده بوسیلهFRP با روش زمان دوام (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
24 تحلیل و طراحی سازه های فضاکار با رویکرد پیش گیری از گسیختگی پیش رونده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و نقش تکنولوژی در کسب و کارهای نوین
25 تخمین توزیع احتمال پاسخ لرزهای سازهها از طریق تحلیل زماندوام (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
26 تخمین زلزله قابل تحمل توسط قاب مهاربندی غیر شکل پذیر موجود بوسیله روش زمان دوام (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
27 تعیین طیف پاسخ کف با استفاده از روش زمان دوام (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت
28 تعیین نسبت حاشیه فروریزش با استفاده از روش زمان دوام و مقایسه آن با روش تحلیل دینامیکی افزاینده (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
29 طراحی لرزه ای براساس ارزش سازه های فولادی با استفاده از تحلیل زمان دوام (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران ،سازه و زلزله
30 کاربرد روش زمان دوام در طراحی بر اساس عملکرد،با مثالی از قاب مهاربندی هم محور فولادی ویژه (دریافت مقاله) نگرشی بر آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله ( استاندارد۲۸۰۰)؛ حال و آینده
31 کاربرد روش زمان دوام در طراحی بهینه ی میراگرهای ویسکوز بر پایه ی عملکرد لرزه ای قاب های فولادی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
32 کنترل خوردگی و تأثیر آن بر مقاومت سالن صنعتی فولادی (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
33 مقایسه عملکرد مهاربندهای برون مرکز و مهاربندهای ضربدری در ساختمانهای تحت زلزله (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
34 مقایسه هزینه دوره عمر سازه های فولادی مجهز به میراگر ویسکوز با استفاده از روش زمان دوام (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
35 مقایسه هزینه ریسک لرزه ای پل های چند دهانه بتنی و فولادی با استفاده از روش زمان دوام (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری