جاسم غفله مرمضی

 جاسم غفله مرمضی رییس پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور

جاسم غفله مرمضی

Jasem Ghoflehmarammazi

رییس پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات سطوح پروتئین غذایی بر شاخصهای تولیدمثلی شانک زرد باله Acanthopagrus latus (دریافت مقاله) همایش بین المللی خلیج فارس
2 بررسی تاثیر تراکم های مختلف بر برخی از شاخص های خونی و بیوشیمیایی فیل ماهی (Huso huso) پرورشی در استان خوزستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
3 بررسیتغییراتوابسته به رشد و تغییرات فصلی جیره غذاییبچه ماهیان شوریده ruberOtolithes و بچه ماهیان شبه شوریده دهان کوچک Johnius bleangerii درآبهای ساحلیشمال غرب خلیج فارس( استان خوزستان) (دریافت مقاله) همایش بین المللی خلیج فارس
4 تعیین سطح جایگزینی آرد ماهی با پودر ضایعات مرغ با تاکید بر کیفیت لاشه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آبزی پروری دریایی و محیط های محصور
5 تعیین سطح جایگزینی پودر ماهی با پودر ضایعات مرغ با تاکید بر میزان هدروری مواد مغذی (دریافت مقاله) همایش ملی منطقه­ ای آبزی­ پروری مدیریت و ارتقاء بهره­ وری منابع آب
6 تغییر پذیری شاخص های رشد در ماهی بنی (Barbus sharpeyi) جوان تحت تاثیر میزان کربوهیدرات چربی جیره (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
7 مقایسه هیستوشیمی هیستولوژی بافت کبد ماهی شانک زرد باله Acnthopagrus latus تغذیه شده از غذای فرموله طبیعی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران