دکتر حسین وظیفه دوست

دکتر حسین وظیفه دوست گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

دکتر حسین وظیفه دوست

Dr. Hosein vazifehdust

گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 «سیاست گذاری مدیران گردشگری جهت تاثیر گذاری بازاریابی داستان سرایی و درگیری ذهنی سفر بر قصد رفتاری در انتخاب مقصد گردشگری» (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 4، شماره: 4
2 آینده پژوهشی دیپلماسی تجاری در تجارت بین الملل (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار دوره: 11، شماره: 41
3 ائه مدل خرید ادنترنتی در حوزه کسب و کارهای کوچک و متوسط آنلاین از دیدگاه کارآفرینان با رویکرد کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 17، شماره: 68
4 ارائه الگوی بازاریابی اجتماعی خدمات سلامت اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهداشت و درمان دوره: 10، شماره: 34
5 ارائه الگوی بازاریابی موبایل در سفر مشتری با رویکرد ارزش مورد انتظار مشتری (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 9
6 ارائه الگوی بازاریابی موبایل در سفر مشتری با رویکرد ارزش مورد انتظار مشتری (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 7
7 ارائه الگوی تصمیم گیری خرید مشتری با رویکرد بازاریابی حسی و تجربی (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 15، شماره: 59
8 ارائه الگوی توسعه صادرات کالاهای معدنی از طریق بازاریابی در مناطق ویژه اقتصادی (مطالعه موردی:منطقه ویژه اقتصادی هرمزگان) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت تبلیغات و فروش دوره: 4، شماره: 2
9 ارائه الگوی رفتار ضدمصرف در بازار ایران با رویکرد نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات رفتار مصرف کننده دوره: 6، شماره: 2
10 ارائه مدل توسعه صادرات فرآورده های نفتی در بازار بین المللی (دریافت مقاله) دوماهنامه بررسی های بازرگانی دوره: 21، شماره: 118
11 ارائه مدل توسعه صادرات فرآورده های نفتی در صنعت نفت (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت تبلیغات و فروش دوره: 4، شماره: 2
12 ارائه مدل رفتاری مشتریان در میزان پذیرش و شیوه استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک با توسعه و تحلیل تئوری UTAUT (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 12، شماره: 43
13 ارائه مدل مبتنی بر مبادله ارزش بازاریابی رابطه مند در بازارهای تجاری با استفاده از رویکرد ترکیبی(مورد مطالعه: شرکت تجارت الکترونیک پارسیان) (دریافت مقاله) مجله اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره: 12، شماره: 44
14 ارائه مدل وفاداری مشتریان بر اساس حواس پنجگانه با نقش واسطه ای ارزش ادراک شده در صنعت بیمه (دریافت مقاله) فصلنامه ارزش آفرینی در مدیریت کسب و کار دوره: 3، شماره: 4
15 ارائه مدلی برای اندازه گیری تاثیر محرک های ذهنی، اجتماعی و رفتاری بر تصمیم گیری خرید مصرف کننده مطالعه موردی:هایپر مارکت های تهران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات رفتار مصرف کننده دوره: 7، شماره: 1
16 ارائه مدلی برای اندازه گیری تاثیرات رسانه اجتماعی و هوش هیجانی (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 63، شماره: 6
17 ارائه مدلی جهت بهینه سازی موفقیت بازاریابی و مدیریت ارتباط با مشتری در خدمات و کسب و کارهای الکترونیک (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 8
18 ارائه مدلی مرتبط با پیشایندها و پیامدهای تجربیات درون فروشگاهی: رویکرد ترکیبی (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 24، شماره: 96
19 ارائۀ مدلی از عوامل مؤثر در روی‌گردانی مشتریان به روش معادلات ساختاری و نظام استنتاج فازی (FIS) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 34، شماره: 4
20 ارزیابی تاثیر مسئولیت اختیاری و قانونی در نگرش مشتریان: رویکرد شبه تجربی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 3
21 ارزیابی و تحلیل اثربخشی پل های عابر پیاده درون شهری (مطالعه موردی: شهر تهران) (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 2، شماره: 2
22 اعتبار سنجی مولفه های بازاریابی اجتماعی اسلامی و تاثیر آن بر ارزش ویژه برند موسسات آموزش عالی (مورد مطالعه:دانشگاههای دولتی و خصوصی شهر کابل) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 4
23 الگوی زیرساختی مورد نیاز برای اجرای نظام مدیریت دانش در بخش بازاریابی بین المللی صنعت نفت (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 12، شماره: 48
24 بازاریابی مکان محور بانکها با استفاده از مدل جدید ژئومارکتینگ مبتنی بر زیرساخت داده مکانی(SDI) (مطالعه موردی: شهر سمنان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 7، شماره: 1
25 بررسی تاثیر ارزش بر بازی های چند نفره گسترده مجازی (مورد مطالعه : مراکز خدمات اینترنتی در استان هرمزگان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری دوره: 3، شماره: 4
26 بررسی تاثیر استفاده از ظرفیت های سازمانی برای افزایش ارزش مشتری (مطالعه موردی: مدیران و کارشناسان بازاریابی بانک سپه) (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 5، شماره: 1
27 بررسی تاثیر پیاده سازی استراتژی های رقابتی پورتر در پاسخگویی به نیاز بازارمحوری مشتریان شرکت پتروشیمی (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 11، شماره: 3
28 بررسی رابطه جمع گرایی با عدالت سازمانی (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 2، شماره: 2
29 بررسی رابطه سبک های رهبری و پیامدهای رفتاری کارکنان با توجه به نقش میانجیگری سیاست های سازمانی (مطالعه موردی سازمان تامین اجتماعی استان لرستان) (دریافت مقاله) فصلنامه تامین اجتماعی دوره: 14، شماره: 2
30 بررسی عوامل روان شناختی توانمندسازی کارکنان و رضایتمندی مشتری در هتل های کلان شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار دوره: 9، شماره: 34
31 بررسی عوامل موثر بر قیمت گذاری صنعت هتلداری در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار دوره: 11، شماره: 43
32 بررسی نقش پارادایم منطق چیرگی خدمت در قیمت گذاری محصولات و خدمات (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آینده پژوهی و سیاستگذاری دوره: 3، شماره: 3
33 بررسی نقش تکنولوژی اینترنت اشیا به عنوان یک فناوری سازگار با محیط زیست در گسترش و بهبود کسب و کارهای مبتنی بر ارزش مشتری (دریافت مقاله) فصلنامه پایداری توسعه و محیط زیست دوره: 4، شماره: 2
34 بررسی نقش عشق به برند بر رفتار مصرف کننده (موردمطالعه : هتل استقلال تهران) (دریافت مقاله) نشریه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه دوره: 5، شماره: 7
35 بررسی ویژگیهای مدل بالندگی سازمانی مدیریت پروژه OPM3 در مقایسه با سایر مدلهای بلوغ مدیریت پروژه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری دوره: 2، شماره: 2
36 پیش بینی رفتار مصرف کننده: مدل آینده پژوهی رفتار آتی خرید با استفاده از روش پژوهش ترکیبی (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 25، شماره: 97
37 تاثیر ابعاد وب سایت بانک اقتصاد نوین بر وفاداری به برند (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه مدیریت پولی و بانکی دوره: 1، شماره: 1
38 تاثیر برند کارفرما و ابعاد آن بر رضایت شغلی کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار دوره: 12، شماره: 47
39 تاثیر خط مشی توسعه صادرات کالاهای معدنی از طریق مناطق ویژه اقتصادی ( مورد مطالعه:منطقه ویژه اقتصادی هرمزگان) (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 13، شماره: 46
40 تاثیر دانش و ارزش های فردی بر رفتار اخلاقی مصرف کننده با تاکید بر نقش ویژگی های شخصیتی و موقعیتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار دوره: 12، شماره: 45
41 تاثیر روشهای تامین مالی کارآفرینی بر مشارکت جمعی در کسب و کارهای دانش بنیان The Impact of Entrepreneurship Financing Methods on Collective Participation in Knowledge-Based Businesses (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 15، شماره: 57
42 تاثیر شبکه های اجتماعی بر روابط برند آنلاین: نقش تعدیل گری تجربه برند آنلاین (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات رفتار مصرف کننده دوره: 9، شماره: 3
43 تاثیر محرک های ذهنی، اجتماعی و رفتاری بر تصمیم گیری خرید مصرف کننده (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 14، شماره: 29
44 تاثیر مشتریگرایی نیروهای فروش بر وفاداری مشتری با میانجیگری کارایی و برتری خدمات (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری دوره: 4، شماره: 15
45 تاثیر نقش مدیریت اینترنت اشیا به عنوان فناوری های سازگار با محیط زیست در گسترش و بهبود تجارت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 24، شماره: 4
46 تببین مدل بهینه سازی موفقیت بازاریابی و مدیریت ارتباط با مشتری در خدمات و کسب و کارهای الکترونیک (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 10
47 تبیین رویکردهای اخلاقی متفاوت در پیشایندها و پیامدهای خرید نمایشی بانوان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اخلاقی دوره: 12، شماره: 2
48 تبیین مدل رفتار خرید آتی خریداران لوازم خانگی (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 13، شماره: 25
49 تبیین نقش بازاریابی داستانسرایی و درگیری سفر بر تمایل و قصد رفتاری در انتخاب یک مقصد گردشگری (رویکرد پدیدارشناسی) (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری فرهنگ دوره: 1، شماره: 4
50 تحلیل رابطه مسئولیت پذیری اجتماعی با کیفیت خدمات صنعت بانکداری : نقش میانجی بازاریابی اخلاقی (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 18، شماره: 3
51 تحلیلی بر تاثیرگذاری برنامه های بازاریابی اجتماعی اجرا شده توسط شهرداری همدان بر باورهای زیست محیطی (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 14، شماره: 53
52 تدوین مدل تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی در روابط بین فردی کاربران رسانه های اجتماعی با رویکرد کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه رسانه دوره: 32، شماره: 3
53 تدوین مدل توسعه کارآفرینی با رویکرد پاسخگویی اجتماعی در آموزش عالی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 14، شماره: 49
54 تفاوت های رفتاری در دو گروه کاربران و غیرکاربران تکنولوژی های خودخدمتی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 4، شماره: 1
55 توسعه گردشگری سلامت در مشهد با روش مدل سازی ساختاری تفسیری (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 9، شماره: 351
56 رابطه استراتژی چابکی، سازمان چابک و نیروی کار چابک در اورژانس بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهداشت و درمان دوره: 2، شماره: 1
57 رابطه رفتار اخلاقی فروشنده با رضایت، اعتماد و وفاداری بیمه گذاران در بیمه های عمر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 29، شماره: 1
58 رابطه شکست خدمات و احیاء خدمات با وفاداری مشتریان (دریافت مقاله) نشریه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه دوره: 5، شماره: 3
59 رابطه کانال های ارتباطی با وفاداری مشتریان بانک (مطالعه موردی بانک ملت) (دریافت مقاله) فصلنامه کنکاش مدیریت و حسابداری دوره: 1، شماره: 3
60 رتبه بندی عوامل موثر بر ایجاد وفاداری نگرشی و رفتاری صنعت گردشگری دریایی استان مازندران با تاکید بر ابعاد آمیخته بازاریابی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری دریا دوره: 27، شماره: 105
61 شناخت خبرگان سایبری بازار در شبکه های اجتماعی با استفاده از روش کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 12، شماره: 48
62 شناسائی و اولویت بندی ابعاد تبلیغات شفاهی الکترونیکی در ارتباطات بین فردی مشتریان کالاهای ورزشی در شبکه های اجتماعی (دریافت مقاله) مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی دوره: 10، شماره: 2
63 شناسایی شاخص ‎های بازاریابی اجتماعی در اقتصاد اسلامی (مورد مطالعه: شهر مشهد مقدس) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 8، شماره: 29
64 شناسایی عوامل کلیدی موفقیت پروژه های شاخص سازمان مهندسی و عمران شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار دوره: 7، شماره: 27
65 شناسایی عوامل مرتبط با عملکرد شرکت ها با تاکید بر برنامه های بازاریابی سبز (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سبز دوره: 1، شماره: 1
66 شناسایی مولفه های تاثیرگذار در توسعه گردشگری پزشکی نمونه موردی: استان کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 9، شماره: 1
67 شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر رضایت مشتری در خریدهای اینترنتی از دیدگاه کاربران اینستاگرام در کشور ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری دوره: 4، شماره: 13
68 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تبلیغات شفاهی الکترونیکی در بازارهای باز (دریافت مقاله) فصلنامه پارس مدیر دوره: 3، شماره: 11
69 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر رضایت مشتریان از خدمات اینترنتی شرکت مخابرات (مطالعه ای بر مشتریان مخابرات شهرستان سبزوار) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار دوره: 10، شماره: 39
70 شناسایی و مطالعه عوامل موثر بر خلاقیت در طراحی بسته بندی و فروش محصولات غذایی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون بسته بندی دوره: 8، شماره: 32
71 طراحی الگوی بازاریابی و فروش نفت خام ایران (دریافت مقاله) ماهنامه اکتشاف و تولید نفت و گاز دوره: 1398، شماره: 170
72 طراحی مدل برندسازی کارفرما در مرکز آمار ایران با رویکرد آمیخته (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت برند دوره: 10، شماره: 3
73 طراحی مدل خط مشی گذاری در توسعه کسب وکارهای کوچک و متوسط (SMEs) با تاکید بر نوآوری (مورد مطالعه: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 7، شماره: 25
74 طراحی مدل دیرپایی کسب وکارهای کارآفرینی بخش تعاون مبتنی بر مولفه های کلیدی کارآفرینی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 12، شماره: 42
75 طراحی مدل کارآفرینی پایدار مبتنی بر شایستگی های کارآفرینانه در کسب و کارهای بیمه ای کشور (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 8
76 طراحی مدل مفهومی اکوسیستم کسب وکارهای استارت آپی حمل ونقل هوشمند (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 13، شماره: 45
77 طراحی و تبیین الگوی راهبردی توسعه برند ملی در صنایع غذایی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت برند دوره: 8، شماره: 2
78 طراحی و تبیین الگوی فرایندی رفتار خرید مشتریان محصولات ارگانیک (رویکرد آمیخته) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 8
79 طراحی و تبیین مدل مدیریت فرآیند کسب و کار با رویکرد ارتقاء عملکرد در شرکت-های خدمات‌محور: پژوهشی آمیخته (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار دوره: 12، شماره: 48
80 عوامل موثر بر سلامت محوری خرید اینترنتی مشتریان در دوران کرونا (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهداشت و درمان دوره: 12، شماره: 39
81 گروه بندی شاخص های ارزش برند در صنعت خودرو ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت عملیات دوره: 2، شماره: 5
82 مدل اخلاقی ارزشی در مدیریت بازاریابی کارآفرینانه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اخلاقی دوره: 11، شماره: 2
83 مدل سازی ویژگیهای بسته بندی محصولات غذایی وتاثیرآن بر روی تصمیم گیری خرید مشتریان با رویکرد اخلاقی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اخلاقی دوره: 9، شماره: 34
84 مطالعه و ارزیابی ارتباط بازاریابی داخلی با عملکرد استراتژیک سازمانی در میان کارکنان منتخب سازمان ایرانخودرو (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت و کارآفرینی دوره: 4، شماره: 4
85 مهندسی فروش، راهکاری نوین در بازاریابی اثربخش (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آینده پژوهی و سیاستگذاری دوره: 3، شماره: 4
86 نقش راهبردها و خط‌مشی‌های توسعه کسب و کارها بر عملکرد بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد اقتصادی دوره: 8، شماره: 29
87 واکاوی ابعاد و مولفه های اکوسیستم نوآوری براساس روش فراترکیب (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی- پژوهشی نوآوری و ارزش آفرینی دوره: 10، شماره: 20
88 واکاوی پدیدارشناسانه نقش جاندارپنداری برند بر تحریک رابطه بازدید کننده با برند مراکز خرید و مالها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 5، شماره: 3
89 واکاوی عوامل موثر بر نوآوری وب سایت های فروش اینترنتی با رویکرد سلامت محوری مشتریان در دوران کرونا با رویکرد کیفی و کمی (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 11، شماره: 2
90 هوشیاری محیطی و کیفیت ارتباط در کسب و کار اسلامی و تاثیر آنها بر عملکرد شرکت (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 12، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 An Empirical Survey on Islam Religion Role and Customers Status Consumption Consistency in Fashion Clothing Brands (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
2 اثر مولفه های فعالیتهای زنجیره تامین بر عملکرد عملیاتی با تعدیلگر چابکی استراتژیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آزمایشگاه مدیریت و رویکردهای نوآورانه در مدیریت و اقتصاد
3 اثرات واسطه ای برنامه های توسعه صادرات EPT برعملکرد صادرات شرکت ها FEP (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی
4 ارائه استراتژی های بهبود جذب توریسم در شهر قزوین با استفاده از مدل QSPM, SWOT (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی گردشگری سلامت طبیعت گردی و طبیعت درمانی بسکی
5 ارائه الگوی مدیریت تأمینکنندگان داخلی در زنجیره تأمین کالای ستاد شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به روش سلسله مراتبی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
6 ارائه مدل ارزشیابی برند مبتنی بر استاندارد بین المللی 10668 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی
7 ارائه مدل استراتژیک کسب موفقیت در سازمانهای دانش بنیان در ایران مورد مطالعه:پژوهشکده مهندسی سازمان فضایی ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
8 ارائه مدل مبتنی بر تجربه هوشمند خرید مشتری و رضایت مشتری، تبلیغات شفاهی و ارزش ویژه برند (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بهبود و بازسازی سازمان و کسب و کار
9 ارزیابی ابعاد چابکی سازمانی بر اساس مدل بلوغ چابکی سازمانی در بانک کشاورزی ادارات مرکزی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
10 ارزیابی اثربخشی مدل opm3 از دیدگاه صاحب نظران مدیریت پروژه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم انسانی و امنیت اجتماعی
11 ارزیابی تاثیر هوشمندی رقابتی با پشتوانه اطلاعاتی بر سازمانهای تجاری کوچک و متوسط در حال تغییر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
12 ارزیابی زیر ساختهای مدیریت دانش براساس مدیریت روابط با مشتری در صنعت بیمه (مطالعه موردی: بیمه میهن ) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
13 ارزیابی میزان تاثیرتبلیغات اینترنتی درجهت جلب اعتماد مشتری در سایت های اینترنتی تجاری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
14 ارزیابی میزان حاکمیت تفکر استراتژیک و رابطه آن با عملکرد سازمانی هولدینگ تاپیکو (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
15 ارزیابی نقش کیفیت ادراکی سیستم عامل استفاده کنندگان از خدمات حمل و نقل شهری اسنپ و تپسی در افتصاد اشتراکی از طریق میانجی گری های اعتماد، ریسک، و منفعت ادراکی در شهر تهران (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
16 استراتژی جایگاه فروشگاه در برند: اثر محیط فروشگاه بر واکنش های مشتریان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کارآفرینی
17 استراتژی جایگاه فروشگاه در برند: اثر محیط فروشگاه بر واکنشهای مشتریان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
18 استراتژی های بازاریابی دیجیتال عملکرد هتل ها (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رهیافت های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
19 استفاده از تجارت الکترونیک درتوریسم درمانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت
20 اسفاده از تکنولوژی تلفن همراه در پیش برد خدمات بهداشت و درمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس خدمات ارزش افزوده تلفن همراه در ایران
21 امکان سنجی استقرار تجارت الکترونیکی در کسب و کارهای کوچک و متوسط صنعت گردشگری فرهنگی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار
22 انتخاب کانال توزیع، گزینشی موثر یا بی تاثیر بر ارزش برند کالاهای لوکس و وفاداری مصرف کننده (مورد مطالعه برندهای لوکس پوشاک در بازار تهران) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار
23 اولویت بندی مولفه های ارزش ویژه برند در گردشگری سلامت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، گردشگری و تکنولوژی
24 اولویتبندی عوامل موثربرتمایل به خرید مجدد از فروشگاههای اینترنتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
25 ایجاد قصد خرید آنلاین در کسب و کارهای کوچک و متوسط در سطح بین الملل: نقش ریسک و اعتماد مصرف کنندگان بین المللی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
26 اینترنت ابزاری بر ای ارتقاء صنعت گردشگری درمانی با رویکرد مذهبی (دریافت مقاله) همایش گردشگری و توسعه پایدار
27 The Effect of Brand Trust on Brand Equity through Brand Loaylty in Kalleh Dairy (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
28 The effect of luxury advertising of social media on mental health (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
29 بازاریابی رابطه مند و تاثیر آن بر وفاداری مشتریان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی
30 بازاریابی و تجارت بین الملل چرم ،موانع وراهکارهای توسعه آن مطالعه موردی کارخانه تقوی شهرک صنعتی چرم شهر ورامین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدل ها و تکنیک های کمی در مدیریت
31 بررسی اثر خصوصیات ویژه شرکت و عوامل محیطی بر عملکرد استراتژیک بازاریابی شرکتهای صنایع غذایی صادرکننده کالا در استان خراسان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
32 بررسی اثر قابلیت های بازاریابی پویا و قابلیت های بازاریابی ایستا بر عملکرد بازاریابی بین المللی در صنعت گردشگری سلامت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی بازاریابی گردشگری سلامت
33 بررسی اثربخشی نظام بیمه تکافل در صنعت بیمه ایران و چالش های پیش روی آن (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار
34 بررسی اثربخشی نظام بیمه تکافل در صنعت بیمه ایران و چالش های پیش روی آن (دریافت مقاله) همایش علم و فراعلم، پیشرفت های نوین و افق های پیش رو
35 بررسی برند ایران خودرو با استفاده از مدل هویت و تصویر کاپفرر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی
36 بررسی بهبود و توسعه سیستم مدیریت ارتباط با مشتری بر اساس قابلیت های استفاده از فناوری اطلاعات ( مطالعه موردی : شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات استان تهران ) (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مدیریت،روانشناسی و علوم انسانی با رویکرد توسعه پایدار
37 بررسی تاثیر ارزش لذت جویانه و جو فروشگاه و منحصر به فرد بودن بر تبلیغات شفاهی با نقش میانجی تجربه برند و تعدلیگر آشنایی برند (مطالعه موردی فروشگاه زنحیره ای جامبو) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی چشم اندازهای نوین در حسابداری، مدیریت و کارآفرینی
38 بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر کیفیت خدمات (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین مدیریت و حسابداری در ایران
39 بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر مشتری مداری صنعت بانکداری ( مطالعه موردی: شعب بانک پاسارگاد استان مازندران) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
40 بررسی تاثیر بازاریابی رسانه های اجتماعی بر تصمیم خرید مشتریان (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
41 بررسی تاثیر بکارگیری نظام آراستگی بر بهره وری کارکنان بانک و رضایت مشتری در شعب بانک کشاورزی کلانشهر تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع
42 بررسی تاثیر بیماری کوید 19 و کیفیت رابطه با مشتری بر تمایلات مشتری و استراتژی قیمت گذاری در فروشگاه های زنجیره ای رفاه شهر تهران (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
43 بررسی تاثیر پیامدهای شبکه گرایی از طریق رقیب گرایی ومشتری گرایی بر پیامد های رفتاری وعملکردفروش سازمان(مطالعه موردی شرکت پارس خودرو) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی مطالعات جدید در کارآفرینی و مدیریت کسب و کار
44 بررسی تاثیر تاکتیک های بازاریابی رابطه ای بر ارزش ویژه برند در بانک سپه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت کسب و کار و بازرگانی
45 بررسی تاثیر تفاهم با مشتری و خدمات لذت بخش بر تبلیغات شفاهی در صنعت بانکداری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
46 بررسی تاثیر توسعه سرمایه اجتماعی برای استقرار مدیریت داانش در فرودگاه بین المللی کیش (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
47 بررسی تاثیر رفتار مصرف کننده در تجارت اجتماعی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
48 بررسی تاثیر سامانه های مدیریت ارتباط با مشتری بر تولید دانش (مورد نمونه: مشتریان صندوق بازنشستگی کشور) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات مدیریت
49 بررسی تاثیر عملکرد نگرش بر قصد خرید برند لوکس (مورد مطالعه: برند رولکس) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
50 بررسی تاثیر کارآفرینی بر عملکرد شرکت بیمه آسیا با توجه به نقش تعدیلگر بازارگرایی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارآفرینی ایران
51 بررسی تاثیر مدیریت ریسک بنگاه بر عملکرد سازمانی در گروه تعاونی پیشگامان کویر یزد (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
52 بررسی تاثیر هویت برند بر ارزش ویژه برند با نقش میانجی وفاداری به برند درمطالعه موردی شرکت کاله (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
53 بررسی تاثیرسیاست های ارزی برتجارت خارجی کشور (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی مدیریت، اخلاق و کسب و کار
54 بررسی تأثیر تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی و کیفیت الکترونیکی بر رضایتمندی الکترونیکی وبسایتها مطالعه موردی:دیجیکالا (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
55 بررسی تأثیر روش های ارتقاء عرضه کننده بر عملکرد خرید شرکت ها (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت خرید و تدارکات
56 بررسی تأثیر مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان بر تصویر شرکت، رضایت و وفاداری مشتریان در صنعت بانکداری (مطالعه موردی: بانک ملی تهران) (دریافت مقاله) تحول و نوآوری در توانمند سازی مدیریت
57 بررسی تطبیقی عملکرد بانکها و سایر موسسات مالی و اعتباری دارای گواهینامه ISO 9001:2008 و فاقد گواهینامه ISO 9001:2008 (مطالعه موردی : شهر تهران) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدل ها و تکنیک های کمی در مدیریت
58 بررسی توانایی های بازار خاکستری و تاثیر آن بر محیط تصمیم گیری در موفقیت سازمان های تجاری مجازی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین اقتصاد، مدیریت و حسابداری در ایران
59 بررسی رابط بین اقدامات مىابع انسانی و عملکرد سازمان با توجه به نقش متغیر تعدیل گر فرهنگ سازمانی در سازمان منطقه آزاد کیش (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
60 بررسی رابطه بین ابعاد ویژگیهای شخصیتی از دیدگاه مک کری و پل کوستا و هوش احساسی با فرسودگی شغلی ارائه دهندگان خدمات در اداره کل امور مالیاتی شمال تهران (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه شهری
61 بررسی رابطه بین ادراک مشتری از برند و قصد خرید با نقش میانجی تصویر ذهنی ادراک شده مشتری از فروشگاه زنجیره ای استان گلستان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق
62 بررسی رابطه بین خلاقیت در طراحی بسته بندی وبازاریابی و فروش محصولات غذایی (مطالعه موردی فروشگاه اتکا ،هرمزگان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت
63 بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و توانمندی کارکنان(مطالعه ای موردی در بانک های شهرکرمانشاه) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی
64 بررسی رابطه بین نوآوری تکنولوژیکی مدیران با موقعیت استراتژیک سازمان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
65 بررسی رابطه بین هوشهیجانی و عملکرد مدیران شرکت آب و فاضلاب روستایی استانکرمانشاه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی
66 بررسی رابطه میان ارزش ویژه برند با قصد خرید مشتری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
67 بررسی عشق به برند و تاثیر آن روی وفاداری برند و ارتباطات شفاهی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع
68 بررسی عوامل تاثیر گذار بر اعتبار نام تجاری از نظر مشتری وتاثیر آن بر قصد خرید (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت
69 بررسی عوامل موثر بر رفتار خرید مصرف کنندگان در راستای تدوین استراتژی های بازاریابی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
70 بررسی عوامل موثر در خوگیری مشتریان به روابط تجاری مبتنی بر دریافت خدمات با استفاده از روش کیفی (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
71 بررسی فرایند اجرای جهت گیری و هوش بازار در شرایط توسعه کسب و کارهای جدید از دیدگاه رفتاری: استفاده از مدل فعالیت منبع فعال ARA (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
72 بررسی موانع و چالش های توسعه صنعت گردشگری در استان قم با رویکرد بازاریابی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی اندیشه های نوین در مدیریت کسب و کار
73 بررسی موانع و مشکلات صادرات صنایع دستی ایران و ارائه راهکار مناسب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱
74 بررسی میزان اثربخشی فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تامین (مطالعه موردی: شرکت قطعه سازی ایران خودرو) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
75 بررسی میزان تاثیر تبلیغات اینترنتی درجهت جلب اعتمادمشتری در سایتهای اینترنتی تجاری (دریافت مقاله) دومین همایش فناوری اطلاعات، حال، آینده
76 بررسی نحوه اجرا و پیاده سازی CRM دربانک سینا (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی
77 بررسی نقش انواع نوآوری در تاثیر نوآوری سازمانی و توانایی نوآوری بر عملکرد بازار(مطالعه موردی : شرکت های تولیدی خدماتی یک شهرک صنعتی ) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی
78 بررسی نقش عاملهای ساختاری اثرگذار بر خلاقیت های فردی کارکنان درسازمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس پژوهش های بنیادی در علوم مدیریت،حسابداری و اقتصاد
79 بررسی نقش فرهنگ یادگیری سازمانی و ساختار سازمانی بر میزان خلاقیت های فردی کارکنان مطالعه موردی بانک ملی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس پژوهش های بنیادی در علوم مدیریت،حسابداری و اقتصاد
80 بررسی نقش کاربرد های هوش مصنوعی در جذب گردشگر در انقلاب صنعتی چهارم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی صنعتی
81 بررسی نقش کهن الگوی برند و تاثیر آن بر آگاهی از نام تجاری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت و صنعت
82 بررسی نقش کیفیت روابط زنجیره تامین بر تحقق قول برند (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
83 بررسی نقش منابع انسانی و سرمایه فکری در رفتار سازمانی در شرکت های دانش بنیان شهر تهران (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
84 بررسی و تعیین معیارهای موثر ارزیابی و اهمیت نسبی آنها بر انتخاب تامین کنندگان کالای شرکت لوله سازی اهواز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
85 بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر خرید آنلاین با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبیAHP (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
86 بررسی وضعیت اقدامات منابع انسانی در سازمان منطقه آزاد کیش (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
87 بررسی وضعیت فرودگاه بین المللی کیش جهت پیاده سازی مدیریت دانش (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
88 بررسی ویژگیهای مدل بالندگی سازمانی مدیریت پروژه (OPM3) در مقاسیه با سایر مدلهای بلوغ مدیریت پروژه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم انسانی و امنیت اجتماعی
89 پیش بینی نوآوری در کارآفرینان نوپا: ارائه یک رویکرد یادگیری ماشین بر اساس داده های دیده بان جهانی کارآفرینی ۲۰۱۸-۲۰۰۸ (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی کارآفرینی
90 تاثیر آموزش دانشگاهی بر ارتقاء ایده های کارآفرینانه در دانشجویان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی
91 تاثیر ارزش ویژه برند بر قصد خرید مصرف کننده نهایی مورد مطالعه: صنعت لوازم خانگی برقی (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی دستاوردهای نوین در علوم مدیریت و اقتصاد
92 تاثیر بازاریابی حسی بر تجربه برندو قصد خرید (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
93 تاثیر بازگشتی (بومرنگی) بر خرید مصرف کنندگان در بازاریابی الکترونیکی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین اقتصاد، مدیریت و حسابداری در ایران
94 تاثیر تبلیغات شفاهی الکترونیک برنگرش وقصد خرید آنلاین (مطالعه موردی: گروه تولیدی مهرام) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی
95 تاثیر تصویر ذهنی مشتریان از کشور مبدا بر وفاداری به برندهای لوکس در صنعت پوشاک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی
96 تاثیر رفتار اخلاقی فروشنده بر وفاداری مشتری در بیمه های عمر (مورد مطالعه: شرکت بیمه ایران) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
97 تاثیر روش های قیمت گذاری بر میزان فروش محصولات پتروشیمی مطالعه موردی: شرکت پتروشیمی آبادان (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی دستاوردهای نوین در علوم مدیریت و اقتصاد
98 تاثیر سبک رهبری تحول آفرین بر نوآوری سازمانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
99 تاثیر شخصیت برند بر ارزش ویژه برند و اعتماد به برند (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
100 تاثیر شخصیت برند بر قصد خرید مصرف کننده و وفاداری برند (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
101 تاثیر فعالیت های بازاریابی رسانه اجتماعی بر عشق به برند و وفاداری به برند با تکیه بر نقش میانجی ارزش ویژه برند(مورد مطالعه خریداران اینترنتی در شهر تهران از طریق صفحات اینستاگرام ) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی
102 تاثیر گرایش محیطی بر عملکرد تجاری شرکت های کوچک با نقش میانجی آمیخته بازاریابی سبز و استراتژی برچسب گذاری سازگار با محیط زیست (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
103 تاثیر متقابل تخفیف و محدودیت زمانی بر نوع محصول در پلتفرم Qolice (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی
104 تاثیر مدیریت دانش و دانش کارآفرین بر نوآوری و عملکرد شرکت (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار
105 تاثیر مربیگری مدیریتی بر عملکرد فروش با نقش واسطه ای مشتری مداری و فروش انطباقی (مورد مطالعه: شرکت بیمه ایران) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت و صنعت
106 تاثیر همدلی و گوش دادن فروشندگان بر کیفیت رابطه با مشتریان در صنعت بانکداری (مطالعه موردی بانک انصار) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی
107 تاثیر هوش هیجانی کارشناسان فروش بر فروش خودروهای سواری مورد مطالعه: شرکت بهمن لیزینگ (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی دستاوردهای نوین در علوم مدیریت و اقتصاد
108 تاثیر هویت برند بر ارزش ویژه برند، رضایت مصرف کننده و اعتماد به برند (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
109 تأثیر ارزش ادراکشده و رضایتمندی بر وفاداری مشتریان در صنعت بانکداری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21
110 تأثیر عملکرد برند بر پذیرش بازار؛ بررسی نقش تعدیل گر قابلیت مدیریت برند، مطالعه موردی فروشگاه های رفاه تهران (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
111 تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت و اعتماد مشتری بر بازیابی وفاداری مشتریان پس از شکست خدمات (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
112 تبلیغات آنلاین در رسانه های اجتماعی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری
113 تبیین رابطه بین شهرت نیروی فروش و رفتار مشتریان با توجه به تجربه نیروی فروش (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی
114 تبیین رابطه فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی (سیستم مدیریت انرژی هوشمند بیسیم) و بهبود ارائه خدمات (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
115 تجارت الکترونیک درگاهی بهسوی توریسم درمانی (دریافت مقاله) دومین همایش فناوری اطلاعات، حال، آینده
116 تعیین ابعاد بین المللی مارک گذاری در بازاریابی بین الملل (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی
117 تعیین تاثیر استراتژی های سازمانی بر عملکرد سازمانی با توجه به نقش واسطه ای مدیریت ریسک (مطالعه موردی: گروه تعاونی پیشگامان کویر یزد) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
118 تعیین رابطه تفکر استراتژیک با قابلیت نوآوری و عملکرد نوآورانه شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری خراسان رضوی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق
119 تعیین رابطه نقش مدیریت اجرایی به منظور بهبود مدیریتپروژه (دریافت مقاله) کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری
120 تعیین رابطه نقش مدیریت اجرایی به منظور بهبود مدیریتپروژه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی
121 تکنیک های قیمت گذاری در بازاریابی اینترنتی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و توسعه
122 رابطه بین تاثیرگذاران، رفتار شهروندی مشتر ی و تعهد با قصد خر ید با نقش میانجیگری تصویر برند (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیک پژوهشهای مدیریت کسب و کار اخلاقی
123 رابطه بین متغیرهای جمعیت شناختی و سبک های تصمیم گیری مصرف کنندگان جوان در خصوص خرید گوشی تلفن همراه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
124 رابطه عوامل مالی و خدماتی با رضایت و اعتماد مشتریان (مطالعه موردی: پست بانک ایران، استان تهران) (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت نوین در افق 1404
125 راهکارهای افزایش فروش آنلاین در شرکت های تولیدی و خدماتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و صنعت گردشگری
126 رعایت اخلاق در فروش و رابطه آن با اعتماد،رضایت و وفاداری مشتری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
127 رویکرد توسعه پایدار در روابط B۲B (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بازاریابی صنعتی
128 شناسایی راهبردهای مدیریت کارآفرینانه در سازمانهای دولتی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت،حسابداری،اقتصاد و مهندسی صنایع با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
129 شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر ارزش ویژه برند در بانک سپه با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
130 شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر در موفقیت مدیریت فروش صنعتی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی
131 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر خرید آنلاین با استفاده از روش های MADM (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
132 شناسایی و مطالعه مولفه های ساختاری بسته بندی برند درتصمیم گیری خرید محصولات غذایی (محصولات لبنی درسوپر مارکت های شرق هرمزگان) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
133 طراحی و تبیین مدل مفهومی مربی گری مدیریت و اعتماد سازمانی در بستر فرهنگ سازمانی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی
134 طرح هم آفرینی بعنوان راهی جدید برای ایجاد ارزش و نوآوری:معرفی شرکت های موفق در دنیا (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
135 عوامل سازنده هویت برند سازمان و بررسی تاثیر آن بر تعلق سازمانی کارکنان شرکت های دانش بنیان (مطالعه موردی : کارکنان شرکت های دانش بنیان در شهر تهران) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار
136 عوامل موثر بر تصویر ذهنی برند ،کیفیت خدمات و رضایت مشتری (مورد مطالعه نمایندگی های صبا باتری در استان تهران و خوزستان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پارادایم های نوین مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
137 عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی در گردشگری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی اندیشه های نوین در مدیریت کسب و کار
138 فرصت در کارآفرینی: مقایسه مکتب نیوکلاسیک و مکتب اتریش (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت،حسابداری،اقتصاد و مهندسی صنایع با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
139 فرهنگ ایرانی و اعتماد مصرف کننده به تجارت الکترونیک در دوران کرونا (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
140 کارآفرینی فناورانه در پاندمی کرونا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس حسابداری و مدیریت
141 کاربرد کلان داده ها (big data) در تجارت الکترونیک (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی ترفندهای مدرن مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری با رویکرد رشد کسب و کارها
142 کاربرد مدیریت دانش با تلفیق مشتری مداری در صنعت بیمه (مطالعه موردی شرکت بیمه میهن) (دریافت مقاله) هجدهمین همایش ملی و چهارمین سمینار بین المللی بیمه و توسعه
143 گردشگری الکترونیکی ، تاثیر متقابل تجارت الکترونیکی در صنعت گردشگری eTourism (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی تجارت الکترونیک
144 گردشگری الکترونیکی، تأثیر متقابل فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت گردشگری eTourism (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک
145 مخابرات بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی الکترونیک بر سهم بازار و افزایش فروش ADSL استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق
146 مطالعه و ارزیابی رابطه بازاریابی حسی با تصویر و ارزش ویژه برند (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی و مدیریت
147 مفهوم هوشمندی رقابتی، رویکردها و کاربردها (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت خرید و تدارکات
148 مقایسه سبکهای تصمیم خرید پوشاک بین زنان دانشجوی نسل Y:ساکن تهران و سایرشهرستانها درایران (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
149 مولفه های نقش مدیریت اجرایی در مدیریت پروژه با مدل بلوغ مدیریت پروژه ی سازمانی(OPM3) (دریافت مقاله) کنفرانس پارادایم های نوین مدیریت و علوم رفتاری
150 نقش ابعاد ارزش ویژه برند در پذیرش بانکداری الکترونیکی (مطالعه موردی: بانک اقتصاد نوین) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی
151 نقش بازاریابی الکترونیکی در بهبود درک مشتریان از صدور بلیط الکترونیک (مطالعه موردی: شرکت خطوط هوایی آسمان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
152 نقش بازاریابی و فناوری اطلاعات در توسعه بنگاه های اقتصادی (مطالعه مورد: بنگاه های املاکی شهر تهران) (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
153 نقش تبلیغات بر خرید مجدد مصرف کنندگان در فروشگاه زنجیره ای رفاه شهرتهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری در هزاره سوم
154 نقش راهبردهای مدیریت ریسک در بهبود عملکرد مدیران شرکت ملی حفاری ایران (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
155 نقش سرمایه اجتماعی و قابلیت بازاریابی بر خلق مزیت رقابتی با نقش میانجی منابع کارآفرینی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در حسابداری، مدیریت، اقتصاد و بانکداری
156 نقش شهرت شرکت در تاثیر استراتژیهای فروش بر اعتماد مصرف کننده (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی
157 نقش فرهنگی سازمانی در تحقق قول برند (مطالعه موردی: شرکت ایرانسل) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی
158 یافتن مدل نگرش مصرف کنندگان برندهای مجلل در شبکه های مجازی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت و صنعت