سید اسماعیل نجفی

 سید اسماعیل نجفی استاد دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و دانشگاه آزاد اسلامی تحقیقات، تهران

سید اسماعیل نجفی

Esmaeil najafi

استاد دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و دانشگاه آزاد اسلامی تحقیقات، تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی عملکرد گروه های آموزشی با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 1، شماره: 2
2 استخراج سیاست های پایدار آب شرب شهری با رویکرد پویایی سیستم (مطالعه موردی: شهر قم) (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 30، شماره: 1
3 الگوگرایی در بهبود روابط سازمان با مشتری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 8، شماره: 30
4 Bank Customer Segmentation Using Data Mining (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 19، شماره: 67
5 Efficiency Measurement in a Balanced score card with Dynamic Network Slacks-Based Measure Model (دریافت مقاله) مجله تحقیقات ریاضی در مهندسی صنایع دوره: 1، شماره: 3
6 Generation of a database for the factors affecting the landslide susceptibility by the use of GIS (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی و تحقیقات علوم انسانی دوره: 3، شماره: 3
7 New model for ranking based on Sum Weights Disparity Index in data envelopment analysis in fuzzy condition (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات کاربردی در مهندسی صنایع دوره: 2، شماره: 2
8 The Selection of Amine Solvent in Gas Treating Process Considering Physical and Process Criteria Using Multiple Criteria Decision-making Techniques: A Case Study of Ilam Gas Treating Company (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری نفت و گاز دوره: 8، شماره: 3
9 بخشبندی قیمتی بازار خودروی سواری ایران و رتبهبندی خودروها در بخشهای قیمتی با استفاده از روش ترکیبی دیمتل خوشه بندی دو - مرحله ای تاپسیس و وزن دهی دو مرحله ای آنتروپی شانون (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 16، شماره: 50
10 رتبه بندی گروهی از محصولات شرکت های خودرو سازی با رویکرد ترکیبی از مدل های DEA و بازه ای AHP (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 2، شماره: 6
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A complete ranking of DMUs with only undesirable outputs (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
2 A Decision Making Methodology for CRM Readiness Assessment (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع
3 A Fuzzy Group Decision Making Approach for Evaluating the Criteria in Consumer Behavior: a Case Study (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
4 A Hybrid Genetic and Imperialist Competitive Algorithm to Optimize a Multi-Product Multi-Constraint EOQ Model (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی
5 A HYBRID METHOD BASED ON BSC AND DEA FOR ORGANIZATIONAL RANKING AND BENCHMARKING (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها
6 A new approach for ranking of fuzzy numbers based on the principle of dominance (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
7 A new fuzzy complete ranking of DMUs with undesirable outputs (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت و مهندسی صنایع
8 A new fuzzy DEA model for evaluation of efficiency and ranking of suppliers in supply chain management (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
9 A Novel Model for Inverse Data Envelopment Analysis in Multi-Stage Network (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، صنایع و هوافضا
10 An Algorithm for Image Watermarking Embedding and Blind Detection in the Domain of Wavelet Transform (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی محاسبات نرم
11 ارائه مدلی تلفیقی برای ارزیابی عملکرد تامین کنندگان شهرداری منطقه دو تهران-کاربردی از تهران-کاربردی از تحلیل پوششی دادهها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها
12 ارایه مدلی نوین در تحلیل پوششی داده ها با شاخص تفرق مجموع وزن ها در حالت فازی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
13 ارایه مدلی نوین در تحلیل پوششی داده ها با ضرایب پراکندگی در حالت فازی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
14 ارزیابی عملکرد شرکت ملی صنایع مس ایران با رویکردکارت امتیازی متوازن مبتنی برایزو 9001:2008 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
15 ارزیابی فاکتورهای موثر بر عملکرد اپراتور (PIFs)با استفاده از تکنیک DEMATEL (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
16 الگوریتم کلونی زنبور عسل (ABC) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی تحقیقات کاربردی در مدیریت، مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری با رویکرد توسعه کسب و کار
17 انتخاب بهترین تامین کننده با تلفیق روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی و برنامه ریزی آرمانی AHP-Goal programming (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم مهندسی، ایده های نو (8)
18 Decision Making in Information Systems Outsourcing: an Integrated Approach based on Fuzzy AHP and ELECTRE (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت
19 Evaluation and Optimization of Manufacturing Systems using Taguchi's Experiment Design (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی
20 Examining the role of electronic media for the development of business processes (دریافت مقاله) اولین کنفرانس علمی پژوهشی مدیریت و مهندسی صنایع
21 Numerical computations for the solution of time-fractional diffusion equation with a distributed-order Riemann-Liouville derivative (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم
22 Performance Changes Measurement along with Goals with the Malmquist Productivity Index (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
23 Performance Evaluation of Banking Organizations Using the New Proposed Integrated DEA-BSC Model (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار
24 Presentation of a New Model in Multi-Stage Network DEA with Consideration of Weight Restriction (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، صنایع و هوافضا
25 Quasilinearization Numerical Scheme for Solving a Class of Weakly Singular Volterra Integral Equations (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی محاسبات نرم
26 Robust and imperceptible image watermarking based on SFLCT (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم
27 Scheduling Optimization of a New Multi-objective Flexible Manufacturing Systems using Simulated Annealing Approach (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
28 Using fuzzy slack based Network DEA with undesirable variable and shared resources to evaluate universal banking system (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سیستم های تصمیم گیری هوشمند
29 بررسی بهره وری کل ع.امل تولید بانک ملی به کمک شاخص بهره وری مالم کوئیست (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها
30 بررسی کارایی متقاطع براساس واحدهای تصمیم گیری ایده آل و آنتی ایده آل مطالعه موردی : گروه های آموزشی یک هنرستان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم مهندسی
31 تحلیل عوامل موثر بر پروژه مسکن مهر با استفاده از ماتریس SWOTو فرایند تجزیه وتحلیل شبکه ای (ANP) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
32 تحلیل و ارزیابی استراتژی های شرکت های پیمانکار نفتی با استفاده از رویکرد ویکور فازی درماتریس سوات (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
33 رتبه بندی جمعیت هلال احمر به کمک روش EVAMIXمطالعه موردی: در برخی از شهرستان های استان مازندران در سال 1392 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم مهندسی، ایده های نو (8)
34 رتبه بندی حوضه آبخیز شاهرود، بسطام از نظر تغذیه مصنوعی آبخوان های زیر زمینی با استفاده از روش TOPSIS (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم مهندسی، ایده های نو (8)
35 رتبه بندی شرکتها با رویکرد AHP-EVAMIXمطالعه موردی شرکت های سیمان ایران در بوس تهران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم مهندسی، ایده های نو (8)
36 رتبه بندی مدارس مقطع ابتدایی شهرستان فیروزکوه با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی AHP (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع
37 سبک رهبری براساس سطح بلوغ وآمادگی کارکنان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
38 شناسایی بحرانی ترین ریسک در پروژه های اجرایی به وسیله DEMATEL و تعیین استراتژی پاسخ به آن به کمک ANPمطالعه موردی : پروژه توسعه میدان نفتی آزادگان شمالی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم مهندسی، ایده های نو (8)
39 شناسایی و ساختاردهی خدمات اثرگذار شرکتهای PSP بهبانکه ای طرف قرارداد با استفاده از متدهای تصمیمگیری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
40 مدل DEA/EFQM برای ارزیابی کارایی نسبی سازمان ها و رتبه بندی آنها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
41 معرفی یک الگوریتم جدید برای محاسبه مسیر بحرانی فاری شبکه پروژه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
42 یک الگوریتم فرا ابتکاری جدید برای حل مسئله موازنه هزینه-زمان-کیفیت در شبکه پروژه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
43 یک رویکرد ترکیبی DEA و TOPSIS جهت ارزیابی نسبی شهرهای کشور جهت احداث نیروگاه خورشیدی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران