دکتر هادی صفری فارمد

دکتر هادی صفری فارمد مدیر مرکز رشد و پارک علم و فناوری موسسه آموزش عالی وحدت

دکتر هادی صفری فارمد

Dr. Hadi Safari

مدیر مرکز رشد و پارک علم و فناوری موسسه آموزش عالی وحدت

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.