سید حمید آتش پور

 سید حمید آتش پور هیأت علمی،دانشگاه آزاد اسلامی (واحد خوراسگان)

سید حمید آتش پور

Seyed Hamid Atashpour

هیأت علمی،دانشگاه آزاد اسلامی (واحد خوراسگان)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر هوش معنوی دانش آموزان دختر دبیرستانی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی فرهنگی زن دوره: 3، شماره: 9
2 رابطه بین خشونت خانوادگی با کارکرد خانواده در زنان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی فرهنگی زن دوره: 5، شماره: 17
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی رابطه بین ابعاد دلبستگی با ترس از صمیمیت در زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اصفهان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی نوآوری های اخیر در روانشناسی،کاربردها و توانمندسازی با محوریت رواندرمانی
2 بررسی رابطه فرسودگی شغلی با مولفه های ازخودبیگانگی و عملکرد شغلی در کارکنان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی الکترونیکی رویکردهای کاربردی و پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت
3 تاثیر آموزش گروهی مبتنی بر رویکرد خود تحلیلی یکپارچه نگر بر سلامت روان زنان مراجعه کننده به فراهنگسراهای شهر اصفهان (دریافت مقاله) همایش ملی روانشناسی و مدیریت آسیب های اجتماعی
4 تاثیر آموزش گروهی مبتنی بر رویکرد خود تحلیلی یکپارچه نگر بر کیفیت زندگی زنان مراجعه کننده به باشگاههای ورزشی وابته به شهرداری شهر اصفهان (دریافت مقاله) همایش ملی روانشناسی و مدیریت آسیب های اجتماعی
5 تاثیر آموزش گروهی مهارت تنظیم هیجانات و تحمل پریشانی مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیک درکاهش وسوسه مردان مبتلا به سوءمصرف مواد محرک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی
6 تاثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر رضایت زناشویی زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره و فرهنگسرا های شهر اصفهان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مشاوره
7 رابطه ی فضایل انسانی با حمایت اجتماعی و همدلی عاطفی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی روانشناسی و مشاوره
8 مقایسه ویژگی های شخصیتی، خود پنداره و شفقت خود در افراد مبتلا به نشانه های بدریختی بدن و افراد عادی شهر اصفهان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات روانشناسی