دکتر محسن پورعبادالهان کویچ

دکتر محسن پورعبادالهان کویچ دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز

دکتر محسن پورعبادالهان کویچ

Dr. Mohsen Ebadalahan kavich

دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آزمون فرضیات مطرح پیرامون نحوه تاثیر سطح تحصیلات بر بهره وری نیروی کار در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی دوره: 13، شماره: 26
2 اثر سرمایه انسانی بر صادرات کالاهای صنعتی در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 19، شماره: 3
3 ارایه مدلی برای تنظیم قیمتی شرکت مخابرات ایران (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 4، شماره: 4
4 ارزیابی ساختار بازار در صنعت بانکداری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصاد صنعتی دوره: 4، شماره: 13
5 ارزیابی کارایی فنی و رتبه بندی فرودگاه های منتخب ایران به روش تحلیل مرزی تصادفی (SFA) (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 18، شماره: 2
6 اندازه گیری شکنندگی سیستم بانکی ایران بر اساس شاخص BSFI (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 12، شماره: 45
7 بررسی اثر مخارج دولت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر شدت انرژی در صنایع کارخانه ای استان های ایران: رویکرد اقتصادسنجی فضایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 7، شماره: 28
8 بررسی اثرات فضایی فاصله جغرافیایی و تجارت خارجی بر دموکراسی در کشورهای منتخب اسلامی : رویکرد اقتصادسنجی فضایی (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 3، شماره: 2
9 بررسی اثرات نامتقارن شوک های درآمد نفتی بر تولید در اقتصاد ایران با استفاده از مدل مارکوف- سوییچینگ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 2، شماره: 7
10 بررسی الگوهای تخصص گرایی در تجارت و بهره وری صادرات در کشورهای عضو اوپک با تاکید بر جایگاه ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 4، شماره: 3
11 بررسی رابطه بین قیمت سهام و نرخ ارز در کشورهای صادرکننده نفت: رویکرد هم انباشتگی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحلیل­ های اقتصادی توسعه ایران دوره: 2، شماره: 4
12 بررسی رابطه علی بین انتشار دی اکسید کربن، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سرانه مصرف انرژی و تولید ناخالص داخلی در ایران (رهیافت آزمون علیت تودا-یاماموتو) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 1، شماره: 4
13 بررسی عوامل موثر بر همگرایی سطح عمومی قیمتها بین استانهای ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 21، شماره: 82
14 بررسی میزان اثرگذاری عوامل تعیین کننده درآمدهای مالیاتی در استان های ایران: رهیافت پانل فضایی (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 9، شماره: 2
15 بررسی نقش مخارج R&D داخلی و واردات کالاهای سرمایه‎ای- واسطه‎ای بر روی تولید در صنایع ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 46، شماره: 2
16 بررسی وجود ریسک کژگزینی در صنعت بیمه درمان ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 35، شماره: 3
17 بررسی همگرایی بازدهی بازار دارایی ها در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 3، شماره: 3
18 تاثیر تحریم های بین المللی بر صادرات زیربخش های صنعتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصاد صنعتی دوره: 3، شماره: 9
19 تاثیر ریسک های کژگزینی و کژمنشی بر مطالبات غیر جاری سیستم بانکی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 27، شماره: 20
20 تاثیر سرمایه انسانی بر صادرات کالاهای صنعتی کارگاه های متوسط و بزرگ در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 1، شماره: 3
21 تاثیر کیفیت خدمات بر کارایی: شواهدی از شرکت های توزیع برق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 10، شماره: 1
22 تجزیه عوامل موثر بر انتشار آلودگی دی اکسیدکربن در زیربخش های صنعتی استان آذربایجان شرقی با استفاده از روش میانگین لگاریتمی شاخص دیویژیا ( LMDI) (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 5، شماره: 2
23 تجزیه عوامل موثر بر تغییرات مصرف انرژی در زیربخش های صنعتی ایران: مقایسه روش های لاسپیرز و دیویژیا (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 2، شماره: 4
24 تحلیل فضایی عوامل موثر برصادرات صنایع مواد غذایی و آشامیدنی (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 4، شماره: 1
25 تصحیح کارایی شرکت های توزیع برق ایران به وسیله عوامل محیطی: کاربرد تحلیل دو مرحله ای (Tobit و DEA) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 6، شماره: 23
26 صرفه های مقیاس در آموزش عالی ایران: مطالعه موردی دانشگاه های دولتی غیر پزشکی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصاد صنعتی دوره: 6، شماره: 21
27 کارایی و مقیاس: شواهدی از شرکت های توزیع برق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 10، شماره: 39
28 کاربرد منطق فازی در تعیین ساختار بازار زیربخش های صنعتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 50، شماره: 3
29 محاسبه کارایی فنی نیروگاه های حرارتی کشور و بررسی عوامل موثر بر آن: کاربرد روش تصادفی ناپارامتریک پوششی داده ها (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 49، شماره: 1
30 مقررات گذاری انگیزشی هزینه های سرمایه گذاری: مطالعه موردی شرکت های توزیع برق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصاد سنجی دوره: 6، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه مدلی برای مقرراتگذاری اقتصادی شرکت مخابراتایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
2 ارزیابی کارایی هزینهای بانک تجارت و تعیین عوامل مؤثر برآن: مطالعه موردی شعب استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
3 ازمون فرضیات مطرح پیرامون نحوه تاثیر سطح تحصیلات بر بهره وری نیروی کار در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
4 برآورد یادگیری ضمن کار و عوامل موثر بر آن در صنایع موادغذایی و آشامیدنی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
5 بررسی اعتبارفرضیه ساختار رفتار عملکرد SCP فرضیه ساختار کارا ESH در صنایع موادغذایی و آشامیدنی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
6 بررسی الگوی ساختار، رفتار و عملکرد بازار:مطالعه موردی صنایع مواد غذایی و آشامیدنی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
7 بررسی تاثیر توسعه مالی بر همگرایی درآمد سرانه بین کشورهای منتخب آسیایی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار
8 بررسی تأثیر رقابت بر تبلیغات: آزمون وجود رابطهU معکوس بین تبلیغات و تمرکز در صنایع غذایی و آشامیدنی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
9 بررسی ساختار بازار زیر بخش های صىعتی ایران 1386- 1381 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
10 بررسی عوامل مؤثر بر ساختار بازار: مطالعه موردی صنایع موادغذایی و آشامیدنی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
11 بررسی عوامل مؤثر بر متوسط اندازه راه اندازی بنگاه درزیربخشهای صنعتی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
12 بررسی عوامل موثر بر تصمیم صادراتی بنگاههای صنعتی ایران بااستفاده از مدل دو مرحله ای هکمن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
13 بررسی عوامل موثر بر سهم بازار صنایع ایران (رهیافت داده های تابلویی پویا) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
14 بررسی عوامل موثر بر مکانیابی صنعتی مطالعه موردی استان اذربایجان شرقی: مدل لاجیت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
15 بررسی همگرایی منطقه ای، زیر ساخت جاده ای و تنوعصنعتی در ایران: رهیافت اقتصاد سنجی فضایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
16 تأثیر صادرات بر سودآوری از کانالهای تمرکز بازار و تحقیق وتوسعه در صنعت منسوجات ایران: رهیافت دادههای تابلوییپویای سیستمی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
17 تجزیه عوامل موثر بر تغییرات انتشار دی اکسیدکربن در صنایع تولید فلزات اساسی ایران با استفاده از روش LMDI (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
18 رقابتپذیری با تأثیرپذیری از تجارت درون منطقهای و فرامنطقهایمطالعه موردی: کشور ایران در منطقه اکو (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
19 عوامل موثر بر میزان صادرات صنایع مواد غذایی و آشامیدنی با استفده از مدل توبیت فضایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
20 کاربرد تابع فاصله در ارزیابی کارایی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجانشرقی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
21 مقررات تنظیمی و صنعت بانکداری؛ یک دیدگاه کلی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران