محمدجواد ولدان زوج

 محمدجواد ولدان زوج

محمدجواد ولدان زوج

Mohammadjavad Valdanzoj

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی پتانسیل تصاویر سنجنده OLI در تفکیک شش رقم گندم ایرانی با استفاده از کتابخان هی طیفی (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 24، شماره: 93
2 بررسی آستانه گذاری سخت ضرایب تبدیل کرولت به منظور کاهش نویز لکه تصاویر رادار (دریافت مقاله) فصلنامه رادار دوره: 1، شماره: 2
3 بهینه سازی مدل ریاضی فوریه به کمک الگوریتم ژنتیک جهت مدل سازی رفتار خطای هندسی در دوربین های رقومی هوایی مطالعه موردی: دوربین رقومی UltraCam (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 23، شماره: 92
4 تلفیق دانش پایه تصاویر نوری و راداری با حد تفکیک بالا، به منظور استخراج عارضه راه در مناطق شهری با استفاده از اطلاعات بافت (دریافت مقاله) فصلنامه رادار دوره: 1، شماره: 1
5 تهیه نقشه زمین شناسی شکستگی ها و خطواره ها با استفاده از پردازش تصاویر رادار روزنه ترکیبی(SAR)(مطالعه موردی تصویر منطقه ی کلات نادری) (دریافت مقاله) فصلنامه رادار دوره: 2، شماره: 1
6 روشی نوین به منظور طبقه بندی داده های چند بازگشتی لایدار با استفاده از اطلاعات هندسی مجاورتی و فضای پدیده (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 25، شماره: 98
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آشکارسازی آنومالیها و اهداف پنهان در تصاویر فراطیفی (دریافت مقاله) همایش سراسری سامانه اطلاعات مکانی
2 آشکارسازی تغییرات از تصاویر ماهواره ای براساس حد آستانه گذاری نامتقارن بهینه تصویر اختلاف (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
3 آنالیز داده های تصاویر ابر طیفی بمنظور استخراج اطلاعات با استفاده از الگوریتم موجک (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 83
4 ارائه روشی جهت نرمال سازی خودکار سطح رادیومتریکی تصاویر چند زمانه به منظور کشف تغییرات (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 88
5 ارائه روشی کارا جهت بهبود الگوریتم StaMPS در برآورد نرخ جابجایی در منطقه دشت تهران (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 90
6 ارائه یک فیلتر غیرخطی برای کاهش نویز لکه (speckle)همراه با بهبود لبه (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 88
7 ارتقاء دقت ارزیابی مساحت سطوح زیر کشت اراضی زراعی به کمک روش تجزیه اختلاط طیفی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 86
8 ارزیابی الگوریتمهای تولید اطلاعات مکانی جهت بهبود دقت طبقه بندی در تصاویر ماهواره ای (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 85
9 ارزیابی الگوریتمهای تولید اطلاعات مکانی جهت بهبود دقت طبقه بندی در تصاویر ماهواره ای (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 86
10 ارزیابی تاثیر اندازه داده های آموزشی بر دقت الگوریتم SVM در طبقه بندی داده های ابر طیفی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 85
11 ارزیابی تاثیر اندازه های آموزشی بر دقت الگوریتم SVM در طبقه بندی داده های ابرطیفی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 86
12 ارزیابی قابلیت های تصاویر IRS-P5 جهت بروز رسانی نقشه های 1:25000 پوششی کشور (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 87 و چهارمین همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی
13 استخراج اتوماتیک شبکه راه از تصاویر ماهوارهای با استفاده از الگوریتم ژنتیک و آنالیزهای کلاسه - بندی تصویر (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 87 و چهارمین همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی
14 استخراج ارتفاع جنگل با استفاده از روش چهارمرحله ای با بهره گیری از تکنیک تداخل سنجی پلاریمتریک راداری (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیک و سومین کنفرانس مهندسی فناوری اطلاعات مکان
15 استخراج ساختمان های تخریب شدة ناشی از زلزله از روی تصاویر با رزولوشن بالا با استفاده از آنالیز بافت (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 86
16 استفاده از استخراج ویژگی بر مبنای کلاس به همراه ترکیب طبقه بندی کننده ها به منظور طبقه بندی تصاویر ابرطیفی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 87 و چهارمین همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی
17 استفاده از الگوریتم های استخراج پیکسل های خالص از تصاویر ابرطیفی به منظور شناسایی اهداف خاص (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 88
18 الگوریتم های آشکارسازی در تصاویر فراطیفی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 87 و چهارمین همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی
19 امکان سنجی طراحی و ساخت سنجنده های تلفیقی در ایران (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 87 و چهارمین همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی
20 انتخاب ترکیب بهینه از ویژگیهای بافتی تولید شده از متن تصویر به کمک الگوریتم ژنتیک جهت افزایش دقت طبق هبندی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 90
21 اندازه گیری فرونشست دشت هشتگرد ناشی از استخراج ابهای زیرزمینی با استفاده از تکنیک تداخل سنجی راداری (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 89
22 بارز سازی کنتراست در تصاویر ماهواره ای با روشنایی غیر یکنواخت (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 86
23 بررسی اخذ داده با استفاده از لیزر اسکنر هوایی و ارائه روشی جهت حذف نویز از آن (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 87 و چهارمین همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی
24 بررسی تکنیکهای مختلف خوشه بندی به روش نظارت نشده (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 86
25 بررسی روش های استخراج پیکسل های خالص از تصاویر ابرطیفی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 87 و چهارمین همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی
26 بررسی روش های مختلف استخراج ویژگی به منظور طبقه بندی تصاویر پر طیفی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 86
27 بررسی عملکرد الگوریتم های تعیین ابعاد زیرفضای سیگنال درتصاویرابرطیفی به صورت کلی و محلی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 90
28 بررسی مقایسه ای مدلسازی ریاضی تصویر فضایی آیکونوس به روش پارامتر مداری و توابع رشنال (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 83
29 برف سنجی با استفاده از داده های سنجش از دور ( مطالعه موردی - منطقه یخچالی علم چال ) (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 87 و چهارمین همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی
30 بکارگیری منحنیهای پویا در استخراج اتوماتیک عارضه ساختمان از تصاویر با قدرت تفکیک بالا (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 89
31 بهبود آشکارسازی ساختمان ها بااستفاده ازتلفیق ویژگیهای تصاویرنوری وراداری (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار با محوریت استفاده از روشهای نوین در مهندسی عمران
32 بهبود روش کمینه سازی انرژی مقید به منظور آشکارسازی کانی های دگرسانی هیدروترمال (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
33 بهبود طبقهبندی شئ گرای پوششاراضی شهری پیچیده برمبنای سطوح چندمقیاسه بابکارگیری تصاویر Ikonos (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 90
34 بهینه سازی اسکان موقت در مدیریت بحران (دریافت مقاله) سومین همایش سیستمهای اطلاعات مکانی
35 پیشنهاد مقدماتی طراحی و ساخت یک سیستم تصویر برداری ماهواره ای با قدرت تفکیک مکانی بالا در ایران از دیدگاه ژئوماتیک (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 87 و چهارمین همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی
36 تعیین ساختاربهینه و مقایسه هسته های مختلف ماشین بردار پشتیبان در طبقه بندی تصاویرابرطیفی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 90
37 تعیین مناطق با ریسک بالای شیوع مالاریا با استفاده از شاخصهای ماهوارهای و زمینی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 87 و چهارمین همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی
38 تعیین نرخ فرونشست شمال غرب مشهد به کمک تکنیک تداخل سنجی راداری (InSAR) (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
39 تفکیک آلتراسیون های معدنی مربوط به کانیسازی مس پورفیری با بهره گیری از تصویر فراطیفی Hyperion (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 89
40 تفکیک نوع محصولات کشاورزی با استفاده از داده فراطیفی Hyperion (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 86
41 تلفیق تصاویر چندطیفی و پانکروماتیک سنجنده IKONOS به کمک تبدیل فوریه و ارائه ی روشی جهت یافتن فرکانس های بهینه ی تلفیق (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 90
42 تلفیق تصاویر ماهواره ای لندست واسپات با روش های pca , Brovey , his (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
43 توسعه زیر ساخت داده مکانی SDI وسیستم اطلاعات جغرافیایی تحت وبWEB-BASED برای تسهیل مدیریت بحران (دریافت مقاله) دومین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات
44 تهیه نقشه توزیع غلظت عناصرسنگین خاک بااستفاده ازمدل PLSR وتصویرلندست 8 (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار با محوریت استفاده از روشهای نوین در مهندسی عمران
45 جبران اتوماتیک گپ های موجود در راه های استخراج شده از تصاویرماهواره ای بر مبنای الگوریتم مورفولوشی چند مقیاسی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 90
46 طبقه بندی پوشش صخره های مرجانی خلیج فارس بااستفاده ازتصاویر ماهواره ای (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار با محوریت استفاده از روشهای نوین در مهندسی عمران
47 طبقه بندی تصاویر ماهواره ای بزرگ مقیاس با استفاده از روشهای مبتنی بر شبکه عصبی مصنوعی و مقایسه آن با روشهای بیشترین شباهت و کمترین فاصله از میانگین (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 87 و چهارمین همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی
48 طبقهبندی کاربری اراضی شهری با استفاده از آنالیزهای شئمبنای دانش گرا بر اساس ارتباطات مفهومی بین کلاسی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 90
49 طراحی شبکه عصبی بر پایه آشکارسازی لبه (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 87 و چهارمین همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی
50 طراحی مدل مفهومی سیستم اطلاعات جغرافیایی شرکت ملی صنایع مس ایران (CuGIS) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
51 طراحی مدل مفهومی و استاندارد سیستم اطلاعات جغرافیایی صنعت برق در بخش توزیع (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس بین المللی برق
52 قطعهبندی و طبقه بندی با استفاده از نقشه های خود سامانده با تکیه بر کتابخانه های طیفی مواد معدنی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 89
53 کاربرد فتوگرامتری جهت تشخیص بیماری اسکولیوسیس (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 84
54 کالیبراسیون هندسی تصاویر هوایی ultra cam با استفاده از مدلهای فیزیکی و غیرفیزیکی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 90
55 کاهش نویز تصاویر سنجش از دوری با استفاده از فیلترینگ غیرخطی در حوزه فرکانس بر مبنای تغییر مقیاس طیف اندازه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
56 کاهش نویز فاز تداخل سنجی راداری با استفاده از تبدیل موجک (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 86
57 کشف اتوماتیک شبکه ی راه از تصاویر بزرگ مقیاس ماهواره ای با استفاده از شبکه های عصبی و اطلاعات بافت زاویه ای (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 89
58 کشف اتوماتیک شبکه ی راه از تصاویر بزرگ مقیاس ماهواره ای بااستفاده از اطلاعات بافت زاویه ای در سیستم های تصمیم گیری فازی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 90
59 معرفی روشی جدید مبتنی بر فاصله باتاچاریا در مسائل چند کلاسی به منظور انتخاب باند از تصاویر فراطیفی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
60 مقایسه خروجی حاصل ازمدل اختلاط خطی LMM و طبقه بندی کننده های نرم درتصاویر ابرطیفی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 90
61 مکان یابی نیروگاه های گازی با استفاده از GIS (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق