علی رضایی

 علی رضایی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده

علی رضایی

Ali Rezaii

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تاثیر عصاره گیاه فلومیس توبروزا در التیام زخم تجربی پوست در خرگوش، مطالعه مورفومتریک و هیستوپاتولوژیک (دریافت مقاله) نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی دوره: 3، شماره: 4
2 بهینه سازی مصرف سوخت در مبدل گرمایی ایستگاه های تقلیل فشار گاز طبیعی بوسیله شیر سنولوئیدی و اصلاح محفظه احتراق (دریافت مقاله) مجله مبدل گرمایی دوره: 5، شماره: 26
3 تحلیل بهره وری و کارایی زیست محیطی در کشورهای منتخب وارد کننده و صادر کننده منابع انرژی فسیلی: رویکرد تابع مسافت جهت دار (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 1، شماره: 2
4 تحلیل، طراحی و ساخت موتور مینی جت توربوشارژ به منظور استفاده در آزمایشگاه ترموترونیک (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری در مهندسی هوافضا دوره: 3، شماره: 1
5 تعیین مناسب ترین بسامد و مدت زمان نوسان شاخه تکان پنوماتیک زیتون (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 6، شماره: 2
6 در مسیر ارتقاء حقوق زنان و اعمال تبعیض روا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش نامه حقوق بشری دوره: 2، شماره: 6
7 شناخت رابطه ی ابعاد هوش رقابتی و اثربخشی فعالیت های بازاریابی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار دوره: 9، شماره: 35
8 عوامل موثر بر اثربخشی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 1397، شماره: 33
9 کلون و بیان ژن رسپتور ویتامین (btuB) B12از باکتری Ecoli O157 H7 (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 5، شماره: 1
10 مدیریت ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی با رویکرد بررسی عقود و الگوی پرداخت تسهیلات (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی دوره: 2، شماره: 2
11 مسیولیت بین المللی ترکیه ناشی از اجرای پروژه گاپ با تاکید بر حقوق بین الملل محیط زیست (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق دوره: 3، شماره: 28
12 مطالعه بالینی و رادیوگرافیکی پوشش م جدد سر استخوان ران در سگ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 55، شماره: 1
13 مقایسه روش های حفاری تونل در محیط عمیق آبرفتی، مطالعه موردی قطعه شماره یک تونل انتقال آب گلاس (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی دوره: 8، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی رینگ کمربندی با تاکید بر رینگ های پشتیبان نمونه مطالعاتی : جاده کمربندی شهرستان بروجرد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
2 آشکارسازی اهداف در تصاویر مادون قرمز با استفاده از ویولت و فیلتر گابور (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
3 آنالیز و شبیه سازی جبران ساز سنکرون استاتیکی STATCOM 24 پالسه سه سطحی توسط روش کنترل پهنای پالس در سوئیچینگ فرکانس اصلی FFC (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
4 اثر آللوپاتیک عصاره آبی اندامهای مختلف گیاه شیرین بیان (Glycyrrhiza glabra L.) برجوانه زنی و رشد گیاه چه علف هرز ترب وحشی(raphanus raphanistrum L (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت کشاورزی
5 اثر آللوپاتیک عصاره آبی اندامهای مختلف گیاه شیرین بیان (Glycyrrhiza glabra L.) برجوانه زنی و رشد گیاه چه علف هرز خردل (sinapis arvensis L (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت کشاورزی
6 اثر آللوپاتیک عصاره آبی اندامهای مختلف گیاه شیرین بیان (Glycyrrhiza glabra L.) برجوانه زنی و رشد گیاه چه علف هرز علف پشمکی (Bromus tectorum L.) (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت کشاورزی
7 اثر سطح عایق برای جمع آوری آب باران در اقلیم نیمه خشک (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
8 اثر عصاره چای سبز بر ترمیم زخم های باز پوستی خرگوش (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
9 اثربخشی مشاوره مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) درتصریح مبانی هویتی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر شازند (دریافت مقاله) همایش ملی علوم انسانی
10 ارائه روشی برای غلبه بر چالش های معنایی در زبان های گسترش پذیر گزارش گری و تعامل پذیری حرفه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پیشرفتهای معماری سازمانی
11 ارائه روشی به منظور اولویت بندی فرآیندهای حرفه برای خودکارسازی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پیشرفت های معماری سازمانی
12 ارائه مدلی جهت برنامه ریزی بهینه و سیستماتیک پروازهای حج عمره در شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
13 ارتباط میان سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی
14 ارزیابی اثربخشی بالینی و آزمایشگاهی داروی Penbex تزریقی در کنترل و درمان گاوان مبتلا به پنومونی باکتریایی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
15 ارزیابی اظهارات مراجعین متقاضی اخذ مجوز سقط قانونی از پزشکی قانونی استان مرکزی در صورت عدم صدور مجوز (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری طب و قضا
16 ارزیابی بهره وری نسبی مصرف آب سطحی کشاورزی دراستان زنجان (دریافت مقاله) مدیریت سرمایه و استعدادهای کشاورزی در پرتو صنعت و تجارت در استان زنجان
17 ارزیابی روش های تجربی در برآورد تبخیر از سطوح آزاد آب (مطالعه موردی: شهرستان قوچان) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
18 ارزیابی روشهای منطقه ای کردن جریان حداقل زیست محیطی در حوزه رودخانه قزل اوزن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران
19 ارزیابی ریسک بهداشتی ناشی از فلزات سمی در اثر مصرف ماهی شیربت (Barbus grypus) اروند رود (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
20 ارزیابی شاخص ردپای کربن برای محصولات با استفاده از استاندارد PAS2050 با تاکید بر صرفه جویی انرژی و کاهش میزان انتشار دی اکسید کربن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری های پیشرفته در مهندسی و محیط زیست
21 ارزیابی صفات طول کلی ضخامت و کالوس دهی ریشه ی پایه ی رویشی گارنم درشرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
22 ارزیابی کارآیی نرمافزارCropwat در نواحی نیمه خشک (مطالعه ی موردی: استان کردستان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
23 ارزیابی گزینه های پیشنهادی برای حمل و نقل همگانی شهر مشهد (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
24 ارزیابی گیرایی پیوند برخی از ارقام گلابی آسیایی (Pyrus serotina Rehd.) بر روی پایه بذری گلابی اروپایی درگزی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
25 ارزیابی موقعیت و ابعاد بازشو در جذب انرژی دیوار برشی فولادی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مصالح ساختمانی و فناوری های نوین در عمران،معماری و شهرسازی
26 ارزیابی و اولویتبندی معیارهای موثر در مکانیابی جایگاههای سوخت CNG شهری (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری و اولین کنفرانس هنر،معماری و مدیریت شهری
27 ازائه مدلی مناسه جهت تسآوزد خشکسالی کشاوزشی اش طسیق داده های سنجنده MODIS (مطالعه موردی: استان آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
28 استفاده از داده کاوی در جهت تشخیص زودهنگام بیماری های کبدی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی تحقیقات نوین پژوهشی در مهندسی و تکنولوژی
29 اصلاح الگوی مصرف انرژی با تحول در مدیریت تامین روشنایی مطالعه موردی : صنایع چوب و کاغذ مازندران (دریافت مقاله) همایش مدیریت تکنولوژی و نوآوری
30 اصلاح سیستم گرمایش در صنایع و اثرات آن بر محیط زیست مطالعه موردی : صنایع چوب و کاغذ مازندران (دریافت مقاله) کنفرانس و نمایشگاه بهینه سازی انرژی
31 الگوریتم مکان یابی پویا مبتنی بر خوشه برای مکان یابی گره ها در شبکه موردی متحرک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری
32 انتخاب مناسب ترین روش تصفیه زهاب اسیدی در معدن مس سرچشمه کرمان (دریافت مقاله) سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست
33 اندازه‌گیری کارائی زیست‌محیطی شرکت‌های مدیریت تولید برق کشور با استفاده از روش آنتروپی شانون (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق
34 برآورد تبخیر و تعرق مرجع (گیاه مرجع) در پنج ایستگاه سینوپتیک استان کرمانشاه با استفاده از مدل REF-ET (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی پایدار
35 برآورد خشکسالی کشاورزی با تاکید بر تصاویر ماهواره ای و شاخص سلامت پوشش گیاهی (منطقه مورد مطالعه: آذربایجان شرقی و غربی) (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
36 برآورد رابطه تجربی زاویه اصطکاک داخلی با نتایج نفوذ استاندارد در عمق های مختلف (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
37 بررسا تاثیر سامانه های مختلف سطوح آبگیر در مقدار آب استحصالی از باران (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
38 بررسی اثر سریهای زمانی در برآورد دبی اوج (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
39 بررسی اثر گسترش اراضی دیم بر روند تغییرات دبی سیلابی سالانه (مطالعه موردی: حوضه آبخیز قزل اوزن) (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
40 بررسی اثرات بالینی و هیستوپاتولوژیکی داروی Ibuprofen بعد از ترومای جراحی لثه در خرگوش (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
41 بررسی ارتباط بین تعهد سازمانی، سبک رهبری،فرهنگسازمانی درسازمان گمرک استان فارس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت با تاکید بر حمایت از کالا و خدمات ایرانی
42 بررسی امثال سایر در دیوان کمال الدین وحشی بافقی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
43 بررسی امکان افزایش کارایی مبدل حرارتی پوسته ولوله با استفاده از بافل نوع پیچشی (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
44 بررسی اولتراسونوگرافیکی تاندون سطحی خم کننده دست در اسب های دو خون عرب کرد منطقه شهرستان تبریز (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
45 بررسی بیان ژن PR9 در جریان مقاومت غیرمیزبانی گندم در برابر قارچ سفیدک سطحی جو Blumeria graminis f. sp Hordei (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
46 بررسی تاثیر ارزش ویژه برند بر وفاداری برند (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت با رویکرد اقتصاد مقاومتی
47 بررسی تاثیر بافت کریستالوگرافی بر ریزساختار و سختی سوپرآلیاژ اینکونل 718، تولید شده به روش ذوب گزینشی لیزری (SLM) (دریافت مقاله) دومین رویداد جامع ساخت افزایشی ایران
48 بررسی تاثیر تجربه برند بر رضایت از برند و وفاداری به برند (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت با رویکرد اقتصاد مقاومتی
49 بررسی تاثیر تعامل برند-مشتری بر تجربه برند ، مشارکت مشتری و نتایج رفتاری مشتری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت با رویکرد اقتصاد مقاومتی
50 بررسی تاثیر توانایی مدیران بر کارایی سرمایه گذاری و ریسک سقوط قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران
51 بررسی تاثیر خشکسالی هواشناسی برخصوصیات کمی و کیفی آبهای زیرزمینی مطالعه موردی دشت مرند (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
52 بررسی تاثیر شخصیت برند بر وفاداری برند با نقش میانجی ارزش ویژه برند (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت با رویکرد اقتصاد مقاومتی
53 بررسی تاثیر عوامل موثر بر تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی بر قصد خرید مصرف کنندگان و تصویر برند (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت با تاکید بر حمایت از کالا و خدمات ایرانی
54 بررسی تاثیر غلظت های متفاوت کلسیم بر پرآوری پایه ی رویشی ایشتارا در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
55 بررسی تاثیر فشار تزریق گاز بر همگرایی مغار نمکی ذخیره سازی گاز با استفاده از مدلسازی عددی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت
56 بررسی تاثیر کیفیت خدمات ادراک شده بر رضایت مندی و قصد خرید مجدد در بخش هتل داری شهر اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت با تاکید بر حمایت از کالا و خدمات ایرانی
57 بررسی تاثیر نانو ذرات اکسید روی بر گلبول های سفید خون بچه ماهی آزاد دریای خزر (دریافت مقاله) همایش جامع کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست پایدار
58 بررسی تأثیرات توسعه سیستم حمل ونقل بر روند جهانی شدن (دریافت مقاله) ششمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
59 بررسی تکنیک های بازاریابی در جهت حمایت از کالاهای ایرانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت با تاکید بر حمایت از کالا و خدمات ایرانی
60 بررسی خصوصیات خشکسالی های ژئوهیدرولوژیکی دشت مرند با استفاده از شاخص SWI و رویکرد GIS (دریافت مقاله) همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
61 بررسی دبی نشت در سدهای خاکی با استفاده از روش اجزاء محدود (دریافت مقاله) کنگره بین المللی عمران،معماری و علوم محیطی
62 بررسی رابطه بین ارزیابی برند، اعتماد، رضایت، ارزش مشتری، کیفیت خدمات ادراک شده و وفاداری با روابط برند (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت با رویکرد اقتصاد مقاومتی
63 بررسی رابطه بین تغییرات رطوبت در پروفیل خاک در مراحل مختلف رشد گونه ها در عرصه پخش سیلاب (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش و رسوب
64 بررسی رابطه بین توانمند سازی رهبری و خلاقیت کارکنان با نقش میانجی اعتماد،اجتناب از عدم قطعیت و توانمند سازی روانشناختی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت با رویکرد اقتصاد مقاومتی
65 بررسی رابطه بین درصد رطوبت خاک در اعماق 20 و 50 سانتی متری با مقدار بارش روزانه در سامانه های سطوح آبگیر باران (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
66 بررسی رابطه بین رهبری توانمندساز، اجتناب از عدم قطعیت، اعتماد و خلاقیت کارکنان با در نظر گرفتن روابط میانجی و تعدیل گر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت با رویکرد اقتصاد مقاومتی
67 بررسی رابطه بین ساختار مالکیت, ساختار سپرده با ریسک ورشکستگی بانک ها (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
68 بررسی رابطه بین سبکهای فرزند پروری والدین با سلامت روان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
69 بررسی رابطه بین قابلیت بازار با عملکرد شرکت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت با رویکرد اقتصاد مقاومتی
70 بررسی رابطه بین مدیریت ارتباط با مشتری با کیفیت خدمات و رضایت مشتری (مطالعه موردی: هتل های پنج ستاره شهر اصفهان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت با تاکید بر حمایت از کالا و خدمات ایرانی
71 بررسی رابطه کارآفرینی درون سازمانی با رضایت شغلی در بین کارکنان (مطالعه موردی: بانک سپه شعب اقلید و آباده) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت با رویکرد اقتصاد مقاومتی
72 بررسی روابط بین قابلیت بازار، استراتژی های شرکت، نوآوری اکتشافی و عملکرد شرکت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت با رویکرد اقتصاد مقاومتی
73 بررسی سکوت سازمانی و عوامل موثر بر آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت با رویکرد اقتصاد مقاومتی
74 بررسی شاخص های ارزیابی خشکسالی کشاورزی با استفاده از تصاویر سنجنده MODIS (مطالعه موردی: شمال غرب ایران) (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
75 بررسی شاخصهای ارزیابی خشکسالی کشاورزی با استفاده از تصاویر سنجنده MODIS (مطالعه موردی: شمال غرب ایران) (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
76 بررسی عادات غذایی پلنگ ایرانی Panthera pardus saxicolor در منطقه حفاظت شده کوه بافق (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
77 بررسی علتهای ترک بالا به پایین در مخلوط آسفالتی گرم (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
78 بررسی فرآیند بهینه‌سازی مصرف انرژی از منظر مهندسی‌ارزش در صنایع چوب و کاغذ مازندران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش
79 بررسی فرآیند غنی سازی شکر با ویتامین A (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
80 بررسی قابلیت اطمینان منابع آب سد سفیدرود (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
81 بررسی مقاومت غیر میزبانی گندم رقم دریا در برابر بیماری سفیدک پودری Blumeria graminis f.sp horde در سطح میکروسکوپی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
82 بررسی مقایسه ای اثرات بالینی هیستوپاتولوژیکی بین دو داروی ایبوپروفن سلکوکسیب بعد از ترومای جراحی لثه در خرگوش (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
83 بررسی مقایسه ای عملکرد صندوق های سرمایه گذاری بر اساس مدل های مود یلیانی، ترینر و نسبت اطلاعاتی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران
84 بررسی مقایسه ای عملکرد صندوق های سرمایه گذاری براساس مدل های مودیلیانی، ترینر و نسبت اطلاعاتی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران
85 بررسی منشأ گرد و غبار منطقه شمالغرب ایران با استفاده از ویژگی طیفی سنجنده MODIS ( مطالعه موردی روز 13 آوریل 2011) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
86 بررسی میزان جذب انرژی استوانه های جدار نازک فولادی به کاررفته در مهاربند همگرا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران
87 بررسی نرخ لحظهای ریزش در برداشت مکانیکی بادام وحشی Amygdalus scoparia (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
88 بررسی نقش اقتصاد دانش بنیان در ارتقای بهره وری و اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت با رویکرد اقتصاد مقاومتی
89 بررسی نقش تصمیم گیری اخلاقی مدیران در توسعه سیستم های کنترل مدیریت (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی
90 بررسی نقش رهبری تحول گرا و تصمیم گیری اخلاقی در توسعه سیستم های کنترل مدیریت (مطالعه موردی: اداره کل بازرسی استان قزوین) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
91 بررسی نقش سبک زندگی اسلامی دربهزیستی روانشناختی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
92 بررسی نقش سبک زندگی اسلامی درکمال گرایی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
93 بررسی نقش سدیم بر روی خاک های مارنی در حوزه آبخیز ایده لوی زنجان (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
94 بررسی نقش فضاهای سبز شهر خرم آباد در جهت رسیدن به اهداف توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
95 بررسی نقش کمال گرایی دربهزیستی روانشناختی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
96 بررسی نقش میانجی TQM در رابطه بین راهبرد سازمان و عملکرد سازمانی در شرکت های صنعتی استان کرمانشاه با استفاده از معادلات ساختاریافته (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت کسب و کار
97 بررسی نقش میانجی تعهد شغلی و خلاقیت شغلی بین رضایت شغلی، استرس شغلی و قصد ترک کار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت با رویکرد اقتصاد مقاومتی
98 بررسی نقش میانجی سکوت سازمانی بین وفاداری، قصد ترک خدمت و تعهد سازمانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت با رویکرد اقتصاد مقاومتی
99 بررسی نقش میانجی و تعدیل گر روابط برندو تصویر برند بین ارزیابی برند، اعتماد، رضایت، ارزش مشتری، کیفیت خدمات ادراک شده و وفاداری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت با رویکرد اقتصاد مقاومتی
100 بررسی و تحلیل تأثیرات حمل­ونقل بر جهانی­شدن (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
101 بررسی و شبیه سازی عملکرد کنترل کننده غیرخطی اعمالی به جبران ساز سنکرون استاتیکی STATCOM به همراه فیلتر LCL (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
102 بررسی و مقایسه الگوریتم های مکان یابی در شبکه های حسگر بی سیم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات
103 بررسی وضعیت صنعت خرده فروشی (فروشگاه های زنجیره ای) و استراتژی های این صنعت در ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و توسعه
104 بررسی های الکتروشیمیایی رنگ حاوی نانو ذرات اکسید روی به عنوان رنگدانه به منظوراستفاده در محیطهای دریایی (دریافت مقاله) کنفرانس علوم و فناوری نانو
105 بهینه سازی ساختار نانوتوری برای کاهش اتلاف های بازتابی در سلول های خورشیدی گالیم آرسناید (دریافت مقاله) اولین کنگره سالیانه جهان و بحران انرژی
106 پایش خشکسالی کشاورزی حوضه آبریز دریاچه ارومیه با استفاده از تکنیک های سنجش ازدوری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
107 پیش بینی تعارضات زناشویی بر اساس سبک هاى دلبستگى و سرمایه های روانشناختی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی
108 تاثیر اضافه کردن مقدار جزیی مس بر ریزساختار، خواص مکانیکی و قابلیت شیشهای شدن آلیاژ x cux-100)6B15C2Y14Mo15Cr7Co41(x=0, 0.25 at (دریافت مقاله) دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران
109 تاثیر پخش سیلاب بر منابع آبی دشت سهرین ( زنجان ) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران
110 تاثیر پنج صفت بارز شخصیت بر رفتار شهروندی سازمانی با اثر تعدیل کنندگی پدیده گلم (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
111 تاثیر تجویز بزرک و Trientine بر میزان یون مس سرم و پروفایل لیپیدی در موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین (دریافت مقاله) سومین کنگره عناصر کمیاب ایران
112 تاثیر تعداد طبقات ساختمان در مقدار ضریب رفتار دیوار برشی فولادی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مصالح ساختمانی و فناوری های نوین در عمران،معماری و شهرسازی
113 تاثیر عنصر مس بر ریزساختار مقاومت به ضربه فلز جوش فولاد ساده کربنی جوشکاری شده به روشGMAW (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هشتمین کنفرانس مـلی آزمایش های غیرمخرب
114 تاثیر گردشگری در احیا بافت تاریخی نمونه موردی: بخش مرکزی شهر اصفهان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
115 تاثیر نماز در بهداشت و سلامت روان (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
116 تاثیرضخامت دیوار برشی فولادی در مقدار ضریب رفتار ساختمان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مصالح ساختمانی و فناوری های نوین در عمران،معماری و شهرسازی
117 تامین بهینه روشنایی مصنوعی در صنایع (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی انرژی (پایداری انرژی، امنیت عرضه، مدیریت تقاضا و اصلاح الگوی مصرف)
118 تامین روشنایی ساختمان های صنعتی با بکارگیری نور طبیعی مطالعه موردی :صنایع چوب و کاغذ مازندران (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی انرژی (پایداری انرژی، امنیت عرضه، مدیریت تقاضا و اصلاح الگوی مصرف)
119 تأثیر پارامتر های مختلف بر میزان لغزش تراکتور MF 399 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
120 تأثیر سد تلوار در کیفیت آب رودخانه قزل اوزن وسطی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی سد سازی
121 تأثیر فضای سبز در کاهش آلودگی های ناشی از حمل و نقل شهری نمونه مطالعاتی : شهر بروجرد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
122 تأثیر کیفیت دارایی ها در ریسک تأثیری بانک های فعال در صنعت بانکداری ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
123 تبیین ارتباط سیستم مدیریت برند و چابکی استراتژیک (مطالعه موردی: شعب بانک ملت در استان فارس) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت با تاکید بر حمایت از کالا و خدمات ایرانی
124 تبیین ارتباط فرهنگ سازمانی، نوآوری و عملکرد در صنایع کوچک و متوسط استان فارس با رویکرد اقتصاد مقاومتی سال 1396 ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت با رویکرد اقتصاد مقاومتی
125 تبیین ارتباط میان رهبری تحول آفرین و خلاقیت کارکنان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی
126 تحلیل فنی- اقتصادی استفاده از دال بجای بالاست در روسازی خطوط راه آهن (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
127 تحلیل محتوای طنزهای عصر انقلاب اسلامی ایران 1387- 1357 (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران
128 تخصیص وظایف درمحیطهای محاسبات فراگیر بااستفاده ازجستجوی هارمونی بهبودیافته (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی فناوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر
129 تخمین و پیش بینی نیاز آبی و آبیاری پنبه با استفاده از مدل کروپ وات و داده های اقلیمی در ایستگاههای گرگان و گنبد کاووس استان گلستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
130 تعیین رابطه زاویه اصطکاک داخلی و دانسیته طبیعی خاک در شرق کشور (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
131 تعیین زون های گسلی برمبنای مطالعات زمین شناسی ساختاری و ژیورادار در ذخیره C شمالی سنگان (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
132 تعیین مناسب ترین غلظت هورمونی برای ارتفاع گیاهچه تعداد ومیانگین طول ریشه ی پایه رویشی گارنم درشرایط این ویترو (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
133 تکنیکهای حسابداری مدیریت در بخشهای تولیدی و خدماتی (دریافت مقاله) همایش ملی ایده های نو در حسابداری و حسابرسی
134 توسعه بهره وری صنایع با سیاست گذاری مناسب در مصرف انرژی مطالعه موردی : صنایع چوب و کاغذ مازندران (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی انرژی (پایداری انرژی، امنیت عرضه، مدیریت تقاضا و اصلاح الگوی مصرف)
135 تولید گاز بیوهیدروژن از لجن فعال فاضلاب شهری با استفاده از سوبسترای خرما (دریافت مقاله) سومین همایش ملی چالش ها و راهکارهای توسعه
136 جایگاه المان ها (شاخص ها و عناصر)در شناخت سابقه تاریخی شهرها (نمونه موردی شهر بروجرد) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
137 چگونه زماى استفاده از فناوری اطلاعات در سازماى را کاهش دهیم؟ (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
138 حذف نویز ضربه ای تصویر به کمک یک روش عصبی فازی خود انطباق و خودسازمانده (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
139 درس هایی از بحران فوکوشیما (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی HSE با رویکرد صنایع بالادستی نفت و گاز
140 دفع پسماند (با مطالعه موردی زباله های بیمارستانی) وتعهدات دولت ها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست
141 رابطه بین الگوهای ارتباطی خانواده با خود پنداره در دانش آموزان دبیرستانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی ایران
142 رابطه بین تصویر برند، عشق برند،تبلیغات دهان به دهان، وفاداری و حسادت برند (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت با رویکرد اقتصاد مقاومتی
143 رابطه بین محیط کار اخلاقی، تعهد کارمندان و عملکرد خدمت رسانی فعالانه به مشتری و با اثر نقش میانجی سیاست سازمانی و نقش آن در اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت با رویکرد اقتصاد مقاومتی
144 رابطه حمایت سازمانی ادراک شده با عملکردشغلی کارکنان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت با رویکرد اقتصاد مقاومتی
145 رابطه فرهنگ سازمانی با یادگیری سازمانی در شرکت بهره برداری و پخش فراورده های نفتی جنوب (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های علوم مدیریت
146 رابطه ویژگیهای بارندگی با فرسایش بر روی مارن در پایاب زنجانرود (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرسایش و رسوب
147 رابطه هویت برند و افتخار به برند با رفتار شهروندی برند (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت با رویکرد اقتصاد مقاومتی
148 ردیابی هدف در تصاویر مادون قرمز با استفاده از فیلتر کالمن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
149 رزونانس و فرورزونانس در شبکه های توزیع (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
150 روش های کاهش نیروی درگdrag reducer در خطوط لوله و مروری بر آن (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
151 روشهای تصمیم گیری چند هدفی : شبیه سازی برای مقایسه روشهای انتخاب (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
152 رهیافت تصحیح خطای برداری اثرات تجارت بین الملل بر رشد اقتصادی و تورم در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه پارادایم های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی
153 ساخت کامپوزیت سطحی درجای آلومینیوم منیزیم با استفاده از فرآیند اصطکاکی اغتشاشی (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای مهندسی جوش و بازرسی فنی خوزستان
154 ساخت نانو کامپوزیت درجای آلولینیوم - منیزیم به روش فرآیند اصطکاکی - اغتشاشی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی
155 شبکه عصبی مصنوعی و مدل سازی فرسایش خاک (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت اراضی - فرسایش خاک و توسعه پایدار
156 شبکه های عصبی مصنوعی برای مد لسازی سامان ههای غیر خطی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
157 شبیه سازی فرآیند اکستروژن لوله های آلومینیومی و بررسی نقش هندسه پلهای تقسیم جریان مواد و محفظه جوش قالب در این فرآیند (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
158 شرایط بهینه برشته شدن کنجد جهت تهیه روغن وارده در بررسی مطالعه مروری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی چالش ها و راهکارهای توسعه
159 شناسایی عوامل باکتریایی ورم پستان بالینی در گاو های شیری منطقه تبریز (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
160 شناسایی و اولویت بندی راهکارهای مدیریت ریسک مخاطرات محیطی در استان یزد بر اساس نظر مطلعان کلیدی (مورد مطالعه: مخاطره خشکسالی) (دریافت مقاله) همایش بین المللی تغییر اقلیم، پیامدها،سازگاری و تعدیل
161 شناسایی و سنجش ظرفیت های تاب آوری شهری با تاکید بر زلزله (نمونه موردبررسی: شهر چمستان ) (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
162 صرفه جویی در انرژی با بکارگیری پایش وضعیت (CM) کیفیت توان الکتریکی (EPQ) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی
163 طراحی سیستم مبتنی بر جمع سپاری برای پیش بینی اثر شرایط کیفی هوا بر علایم مشهود بیماری (دریافت مقاله) دومین همایش انفورماتیک پزشکی و هفتمین همایش سلامت الکترونیک و کاربردهای ICT در پزشکی ایران
164 طراحی مدل برنامه ریزی آرمانی جهت تخصیص بهینه تسهیلات بانکی به مشتریان بر اساس مدل هرم مشتری- مورد مطالعه: بانک مسکن (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در مدیریت و اقتصاد مقاومتی
165 طراحی و تبیین الگوی توسعه و نوسازی نظامهای مدیریتی در بخش حمل و نقل (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
166 طراحی و تبیین الگوی توسعه و نوسازی نظامهای مدیریتی در بخش حمل و نقل (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت
167 طراحی و ساخت یک سامانه فتوولتائیک مجهز به یک ردیاب خورشیدی با هدف برق رسانی در ایستگاه CGS شهر زنجان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی مکانیک ایران
168 عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در صنعت نفت و گاز ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حقوق و علوم سیاسی
169 قابلیت همکاری در طراحی و توسعه سیستمهای مراقبت از سلامت فراگیر مبتنی بر ابر محاسباتی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی درمهندسی کامپیوتر و پردازش سیگنال
170 قراردادهای الکترونیکی و صحت و اعتبار آنها (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
171 کاربرد مدلهای یادگیری تیمی در آموزش و پرورش (دریافت مقاله) دومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
172 کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان‌های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
173 گرمایش در صنایع و اثرات زیست محیطی بهسازی تامین آن مطالعه موردی: صنایع چوب و کاغذ مازندران (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی انرژی
174 گزارش نخستین دوره المپیاد سواد رسانه ای (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی سواد رسانه ای و اطلاعاتی با موضوع خانواده
175 گزارش یک مورد سارکویید پیشرفته و منتشر در اسکروتوم یک راس قاطر (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران
176 لزوم توسعه ساختار زیر بنائی پژوهش های هیدرولوژی و منابع آب ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران
177 مدار جدید جمع کننده 14 ترانزیستوری با کارایی بالا و کاربردهای ولتاژ پایین (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی برق ایران
178 مدل سازی دبی اوج با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
179 مدل سازی دبی حداکثر لحظه ای با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در حوزه آبخیز تهم زنجان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
180 مدل سازی عددی میزان جذب انرژی استوانه های جدار نازک در نرم افزار ABAQUS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی رویکردهای نو در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
181 مدلسازی سیل و خشکسالی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (ANN) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب
182 مدیریت بهینه مصرف انرژی در صنایع و توسعه بهر ه وری مطالعه موردی : صنایع چوب و کاغذ مازندران (دریافت مقاله) کنفرانس و نمایشگاه بهینه سازی انرژی
183 مدیریت روستایی با تأکید بر نقش دهیاری ها در توسعه پایدار روستاها (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه روستایی
184 مدیریت و گزارش عملکرد زیست محیطی صنعت با KPIs (دریافت مقاله) اولین کنفرانس توانمند سازی منابع انسانی
185 مرز و مرزبانی در ادبیات ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
186 مروری بر بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان از دیدگاه مهندسی شیمی (دریافت مقاله) ششمین همایش علمی تخصصی انرژی های تجدید پذیر، پاک و کارآمد
187 مروری بر مهمترین کاربردهای جلبک ها با تاکید بر تصفیه فاضلاب (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
188 مطالعه اثر سایه گذاری بر سامانه های فتوولتاییک (دریافت مقاله) همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
189 مطالعه مینرالوژی، پترولوژی و ژئوشیمی کانسار معدن شش توده آبدشت، اسفندقه کرمان (دریافت مقاله) نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
190 معماری در اقلیمهای مختلف (دریافت مقاله) دومین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان
191 مقایسه اثرات ژئومتریک و هیستوپاتولوژیک مصرف موضعی عصاره گیاه مورد و اکسید روی بر روند التیام ثانویه زخم جربی پوست در موش صحرایی (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
192 مقایسه سه روش درمانی برداشتن جفت با دست ،تزریق اکسی تتراسایکلین داخل رحمی استفاده توام از هر دو روش در درمان جفت ماندگی گاوهای شیری (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
193 مقایسه عملکرد دو کنترل کنند ه ی PI وPI ریست شونده برای کنترل موقعیت یک سیستم الکتروپنوماتیکی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین و کاربردی در مهندسی مکانیک
194 مقایسه غلظتهای ویتامین بتاکاروتن کلسیم فسفر در سرم گاوان شیری سالم مبتلا به جفت ماندگی در منطقه تبریز (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
195 مقایسه میانگین اثرات اصلی درصدکربن آلی خاک در کنترل فرسایش آبی مطالعه موردی: زیرحوزه آبخیز ایده لوی زنجان (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
196 نظام اجرایی پیشنهادی تحقیق و توسعه در صنعت آب و برق (دریافت مقاله) اولین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
197 نفش فرسایش آبی درتخریب منابع طبیعی در حوزه آبخیز ایده لوی زنجان (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
198 نقش (+)Na و (2+)Mg و (2+)Ca در ایجاد و توسعه فرسایش تونلی در زیر حوزه آبخیز ایده لوی زنجان (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
199 نقش تکنولوژی و اطلاعات در رشد صنعت جهانگردی و تعیین مقصد گردشگری (دریافت مقاله) نخستین سمینار علمی تخصصی جاذبه ها و دافعه های گردشگری آذربایجان شرقی
200 نقش توانمندسازی در ایجاد رفتارهای نوآورانه کارکنان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت با رویکرد اقتصاد مقاومتی
201 نقش فرسایش آبی در مراتع (مطالعه موردی: حوزه آبخیز ایده لوی زنجان) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
202 نگاهی اجمالی به گردشگری فرهنگی واجتماعی و ابعاد آن در توسعه پایدار (دریافت مقاله) نخستین سمینار علمی تخصصی جاذبه ها و دافعه های گردشگری آذربایجان شرقی
203 نگرش ها و اصول معماری پایدار (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم
204 واسنجی مدل آبدهی سالانه برای حوزه های آبخیز کوچک (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
205 وضعیت حقوقی معاملات راجع به مال مرهون در حقوق ایران و فقه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد و حسابداری و علوم انسانی
206 ویژگی افراد وندال و مطابقت آن با ویژگی وندال های مطالعه شده در جوامع دیگر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
207 همزمان سازی فحلی به روش Heatsynchو Selectsynch در گاوهای شیری (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
208 یک روش نو برای بهبود امنیت ارتباطات در شبکه بین خودرویی (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر آینده پژوهشی-سرزمین پایدار