سید عباس جزائری

 سید عباس جزائری رئیس پژوهشکده سوانح طبیعی

سید عباس جزائری

Seyedabas Gazayeri

رئیس پژوهشکده سوانح طبیعی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آشکارسازی تغییرات دما با استفاده از سریهای زمانی در راستای مدیریت ریسک مخاطرات محیطی (مطالعه موردی: شهر اراک) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران دوره: 5، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارتباطات آموزش عمومی و اولویت‌ها در پیشگیری و آمادگی در برابر سوانح (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
2 ارزیابی پتانسیل زیست محیطی توسعه صنایع با تاکید بر آلودگی هوا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
3 استانداردهای مدیریت ریسک مخاطرات (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
4 استفاده از الگوریتمهای DSAS درمدیریت سیلاب مطالعه موردی: رودخانه کارون (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت سیلاب
5 اصول کلی برنامه ریزی و آسیب پذیری مرکز عملیات بحران اتاق بحران در برابر سوانح (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی
6 اقتصاد مقاومتی و کاهش هزینه ها (نقش فن آوری اطلاعات در کاهش هزینه های مدیریت ساخت و ساز روستایی) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
7 بررسی تاثیر بلند مرتبه سازی بر گسترش جزیره حرارتی به کمک سنجنده ها و تحلیل سوآت نمونه موردی: منطقه 22 تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم
8 بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب
9 بررسی مدل مناسب مدلسازی پراکنش آلودگی هوا درراستای دستیابی به توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
10 بررسی وقوع سیلاب با رویکرد وضعیت شهر تهران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت سیلاب
11 پیش بینی تغییراقلیم راهکار مدیریت جامع منابع آب (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
12 تدوین شاخص ها و متغیرهای ارزیابی پژوهشگران سوانح: یک رویکرد آینده نگر (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی
13 چالش ها و فرصت های تغییر اقلیم برروند تکامل سکونتگاه های شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم
14 شبیه سازی جنبش نیرومند زمین به روش تابع تجربی گرین در زمین لرزه 96/1/16 سفید سنگ استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی زلزله و مدیریت ریسک با رویکرد آسیب پذیری سازه ها و شریان های حیاتی
15 عناصر و مؤلفه های مؤثر در ایفای نقش فرماندهی و کنترل بحران هنگام استفاده از فناوری های نوین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
16 کاربرد سنجش از دوروGIS درارزیابی خطر و مدیریت ریسک خشکسالی باتوجه به شاخصهای اقلیمی جهت مکان گزینی اراضی مستعداحداث و توسعه باغات (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
17 مدیریت بحران با رویکرد پدافند غیرعامل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
18 مدیریت بحران جامعه محور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
19 مدیریت ریسک مخاطرات اقلیمی با تاکید بر نقش سیستم های هشدار زودهنگام در فرایند تصمیم سازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم
20 نقش فن آوریهای نوین در برنامه ریزی منطقه ای و آمایش سرزمین (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
21 نگرشی بر نحوه مطالعه و شرح خدمات تهیه طرح هادی روستایی با رویکرد لزوم اصلاح شرح خدمات با تکیه بر بررسی و شناخت مخاطراتمحیطی روستا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی