دکتر هادی وکیلی

دکتر هادی وکیلی دانشیار گروه فلسفه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

دکتر هادی وکیلی

Dr. Hadi Vakili

دانشیار گروه فلسفه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آیا طریقه اخلاقیون نجف طریقه ای عرفانی است (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 4، شماره: 1
2 ارزیابی و نقد Encyclopedia of New Religious Movements (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 18، شماره: 7
3 اشاعه هنر اسلامی و عرفانی در آثار، آراء و معماری بقعه مبارکه بانو امین، در قالب هنر گرافیک و پوسترهای گرافیکی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 19، شماره: 46
4 الزامات بینش هانری کربن درباره ولایت در روش مطالعه تاریخی اسلام (بررسی دو رویکرد تاریخ قدسی و تاری خمندی فهم دین) (دریافت مقاله) فصلنامه نقد و نظر دوره: 23، شماره: 89
5 اندیشوران شیعی و ابن عربی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 6، شماره: 2
6 انسان و اخلاق خلیفه گرا، بنیان های اخلاق عرفانی امام خمینی(ره) (دریافت مقاله) نقدنامه انسان شناسی دوره: 1399، شماره: 3
7 انسان و اخلاق خلیفه‌گرا بنیان‌های اخلاق عرفانی امام خمینی(ره) (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 20، شماره: 7
8 بازتعریف مادی و مجرد با استفاده از منطق فازی (دریافت مقاله) دوفصلنامه منطق پژوهی دوره: 8، شماره: 1
9 بازسازی پاسخ ابن عربی به مسئله شر بر اساس رویکرد اگزیستانسی هسکر (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای فلسفه دین دوره: 11، شماره: 1
10 بررسی احوال و اندیشه های عرفانی وسلوکی آقا محمد بید آبادی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 3
11 بررسی انتقادی سبک فرزندپروری مقتدرانه بر اساس دیدگاه ائمه اطهار علیهم السلام (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 24، شماره: 33
12 بررسی تطبیقی خودشناسی و خودآگاهی از نگاه ابن عربی و یونگ (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 20، شماره: 77
13 بررسی سیاست آقا محمد بیدآبادی درشکل گیری عرفان شیعی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 7
14 بررسی مقایسه ای نقش عشق در سلوک عرفانی از منظرامام خمینی (ره) و خوآن دلاکروث (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 7، شماره: 2
15 بررسی نگاه آرای هانری کربن و سید احمد فردید در باب گفت وگو میان عرفان اسلامی و فلسفه آلمانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 4، شماره: 3
16 بررسی و تحلیل تجارب عرفانی شمس الدین محمد لاهیجی در مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن راز (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی دوره: 14، شماره: 29
17 پیامدهای فلسفی یگانه انگاری در اندیشه ابن عربی و اسپینوزا (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 5، شماره: 2
18 تاثیر ابن عربی در نگرش های کلامی فیض کاشانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 4، شماره: 4
19 تاثیرات باور به حرکت جوهری بر ساحت امیال و خواسته های روان انسان (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های هستی شناختی دوره: 8، شماره: 15
20 تطبیق آیه لیس کمثله شیء با حقیقت محمدیه از منظر اسما و صفات الهی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 6، شماره: 1
21 تفسیر آیه نور از منظر ابن سینا و داراشکوه (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 3، شماره: 1
22 جایگاه زنان در تصوف: نقد تفکر مردسالارانه (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 23، شماره: 1
23 جستارهای معرفت شناختی ویلیام چیتیک در ادب عرفانی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های معرفت شناختی دوره: 11، شماره: 23
24 چیستی و ویژگی های تجربه عرفانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 1، شماره: 2
25 حقیقت شهود و نقش آن در حصول معرفت از نگاه ابن عربی و امام خمینی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ادیان و عرفان تطبیقی دوره: 6، شماره: 2
26 خیال و مثال در اندیشه ابن عربی و ملاصدرا (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 5، شماره: 1
27 ریشه یابی تاریخی «سوختن» انسان کامل در فرهنگ صوفیانه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی دوره: 8، شماره: 29
28 سعادت و معنا در مکتب ابن عربی (دریافت مقاله) مجله الهیات تطبیقی دوره: 3، شماره: 8
29 سنجش مرگ اندیشی با معنای زندگی از منظر حکمت متعالیه (دریافت مقاله) مجله الهیات تطبیقی دوره: 10، شماره: 21
30 شطحیات عرفانی از منظر منطق و تفکر فازی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 5، شماره: 3
31 گونه شناسی آرای مفسران در خوانش عبارت «کن فیکون» (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 27، شماره: 105
32 مبانی طراحی الگوی پژوهش توحیدی در علوم تجربی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های علم و دین دوره: 9، شماره: 1
33 مبانی وجودی در حکمت متعالیه، مبنایی برای صلح پژوهی (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست متعالیه دوره: 9، شماره: 32
34 مسئله چگونگی تخلق به صفات الاهی در اخلاق عرفانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 11، شماره: 1
35 معنویت برای کودکان در عرفان اسلامی با تکیه بر دیدگاه آیت االله شاه آبادی (س) و امام خمینی (ره) (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 8، شماره: 2
36 نقد و بررسی کتاب ماهیت معرفت عرفانی (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 20، شماره: 3
37 نقدی بر کتاب «History and theory in anthropology» (تاریخ و نظریه در انسان شناسی) (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 22، شماره: 7
38 نقدی بر کتاب عرفان شرق و غرب (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 21، شماره: 11
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی شاخصه های طراحی لباس روحانیون اسلام و مسیحیت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی منسوجات، طراحی لباس و پارچه در تمدن نوین ایرانی اسلامی با تاکید بر پوشش بانوان«مدآفرین»
2 جایگاه تعلیم و تربیت در ادیان هند (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی علوم روانشناختی و آموزشی
3 روان شناسی تجربه ی عرفانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی
4 ظرفیتهای علوم انسانی برای مطالعات انتقادی جنبشهای دینی نوپدید (دریافت مقاله) همایش معنویت های نوظهور؛ شاخصه‌ها و نقد‌ها