دکتر سید شمس الدین حسینی

دکتر سید شمس الدین حسینی

دکتر سید شمس الدین حسینی

Dr. Seyed Shamsoldin Hoseini

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر پرداخت های الکترونیکی بر سهم اسکناس و مسکوک از پول در ایران و کشورهای منتخب (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 13، شماره: 47
2 اثر پول های مجازی بر فرآیند پولشویی و ارائه راهکارهای مبارزه با پولشویی از کانال پول های مجازی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد دفاع دوره: 5، شماره: 17
3 اثر تورم و بهبود فضای کسب و کار بر سرمایه گذاری خارجی در کشورهای منتخب و ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کاربردی دوره: 10، شماره: 34
4 اثر سیاست های ارزی در جهت کاهش کسری حساب جاری (با تاکید بر بحران مالی سال ۲۰۰۸) (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 13، شماره: 48
5 اثر قانون رقابت بر تسهیل رقابت، رقابتمندی و استاندارد زندگی (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 12، شماره: 45
6 اثر گسترش رمز پول ها (بیت کوین) بر تقاضای پول و حق الضرب در قالب رویکرد مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد اقتصادی دوره: 9، شماره: 34
7 اثر نوسانات ارزی بر شاخص قیمتی فرآورده های نفتی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل MS-VAR (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 28، شماره: 22
8 اثرات آزادسازی تعرفه برق بر رشد اقتصادی در قالب مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار دوره: 13، شماره: 51
9 ارائه مدل مفهومی فرصت‌ها و تهدیدات به‌کارگیری و توسعه فناوری زنجیره بلوکی در جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه امنیت ملی دوره: 10، شماره: 36
10 ارزیابی اثر سیاست های تعرفه ای بر حجم قاچاق در ایران و ارائه راهکارهای مقابله با آن در راستای اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی دوره: 2، شماره: 8
11 ارزیابی تاثیر تحریم های اقتصادی بر تورم اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کاربردی دوره: 7، شماره: 21
12 ارزیابی تعادل مالی صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و راهکارهایی برای استحکام بخشی آن در جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد دفاع دوره: 3، شماره: 7
13 ارزیابی ساختار بازار جهانی سامانههای موشکی ضدزره و شناسایی دلایل پایین بودن جایگاه صنایع دفاعی ایران در صادرات این محصولات (دریافت مقاله) مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی دوره: 1، شماره: 2
14 ارزیابی مجدد نظریه مزیت نسبی: تاثیر جریانهای سرمایه بر استدلال دفاع از اقتصاد آزاد (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 2، شماره: 3
15 الزامات دانش بنیان کردن اقتصاد درچهارچوب سیاست های کلی اقتصادمقاومتی (دریافت مقاله) مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی دوره: 4، شماره: 16
16 برآورد تابع تقاضای آب خانگی مطالعه موردی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 5، شماره: 16
17 برآورد کارایی بانک های ایران و عوامل موثر بر آن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 7، شماره: 25
18 بررسی اثر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و شاخص های بهبود فضای کسب و کار بر جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای منتخب (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 18، شماره: 66
19 بررسی اثر مکانیسم انتقال بحران مالی(با تاکید بر بحران مالی سال۲۰۰۸ و قیمت نفت) و علیت مارکوف سوئیچینگ بر شاخص های منتخب بورس اوراق بهادار ایران Investigating the effect of financial crisis transfer mechanism (with emphasis on ۲۰۰۸ financial crisis and oil prices) and Markov switching causality on selected indices of Iran Stock Exchange (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 15، شماره: 56
20 بررسی اثرات کیفیت نهادی- ساختاری بر روی صادرات غیرنفتی ایران: مدل های متغیر زمانی (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 5، شماره: 4
21 بررسی اثرات نامتقارن شوک های پولی بر تولید و اشتغال صنعت خودرو: رویکرد ARDL غیرخطی (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصاد سنجی دوره: 4، شماره: 4
22 بررسی تاثیر بانکداری الکترونیکی بر بازدهی حقوق صاحبان سهام در بانکهای منتخب فعال در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 10، شماره: 35
23 بررسی تاثیر عملکرد مالی شرکت بر نحوه تامین مالی شرکت های بورسی وابسته به بخش دفاع و ارائه الگوی تامین مالی از طریق بازار سرمایه (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد دفاع دوره: 5، شماره: 15
24 بررسی تاثیر مالیات محلی برتوزیع درآمد درکشورهای منتخب OECD و ارائه راهکارها ی جهت پیاده سازی مالیات های محلی دراقتصاد ایران The Effect of Local Tax on Income Distribution and Strategies to Implementation of Local Taxes in Iran (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 14، شماره: 53
25 بررسی تأثیر مالیات بر درآمد محلی و مالیات بر فروش محلی بر ضریب جینی با توجه به اثرگذاری متغیرهای کلان اقتصادی (مطالعه موردی: کشورهای منتخب) (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد اقتصادی دوره: 8، شماره: 31
26 بررسی رابطه تورم و نرخ ارز با در نظر گرفتن شاخص فشار بازار ارز و درجه مداخله بانک مرکزی (دریافت مقاله) مجله مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره: 7، شماره: 2
27 بررسی رابطه علیت پویا میان آزادسازی تجارت، توسعه مالی و رشد اقتصادی در منتخبی از کشورهای جهان (با رویکرد نوین بر شاخص توسعه مالی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 11، شماره: 44
28 بررسی ساختار و هزینه های اجتماعی در صنعت سیمان؛ مورد اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کاربردی دوره: 1، شماره: 1
29 بررسی عوامل موثر بر توسعه صادرات محصولات دانش بنیان (با فناوری بالا) در کشورهای منتخب (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 8، شماره: 33
30 بررسی کارایی و بهره وری و رتبه بندی بانک های منتخب جمهوری اسلامی ایران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد دفاع دوره: 4، شماره: 12
31 بررسی مدل ها و استراتژی های نوین تامین مالی شرکت های تعاونی در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 12، شماره: 44
32 بررسی مزیت نسبی و سیاست های حمایتی از محصول ذرت استان کرمانشاه با استفاده از ماتریس تحلیل سیاستی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کاربردی دوره: 8، شماره: 24
33 بررسی و نقد کتاب تهدیدات اقتصادی و اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 17، شماره: 3
34 بررسی وضعیت خصوصی سازی صنایع پالایش نفت ایران با رویکرد DID (فازی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 10، شماره: 37
35 تاثیر توسعه مالی و اندازه آن بر رشد در اقتصاد ایران با رویکرد غیر خطی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 17، شماره: 63
36 تاثیر نوسانات نرخ ارز بر شاخص سهام خودرو در شرایط تحریم با استفاده از الگوی خود توضیح برداری مارکوف سوئیچینگ (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 12، شماره: 49
37 تامین مالی از طریق مشارکت عمومی - خصوصی و توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصادی دوره: 13، شماره: 48
38 تحلیل اثر سیاست مالی (مالیات بر مجموع درآمد) بر توزیع درآمد کشورهای منتخب OECD* (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 16، شماره: 58
39 تحلیل اثرات کوتاه مدت و بلند مدت شوک های پولی بر تولید و اشتغال صنعت فلزات اساسی در ایران: رهیافت ARDL غیرخطی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 11، شماره: 43
40 تحلیلی بر چگونگی تحولات توزیع درآمد در ایران مبتنی بر شاخص های منتخب ، ( ۱۳۹۳-۱۳۸۰) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 12، شماره: 43
41 تعمیم مدل رقابت تسلیحات موشکی اینتریلیگیتور با لحاظ عامل سامانه های دفاع موشکی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 12، شماره: 48
42 تعمیم مدل رقابت تسلیحات موشکی اینتریلیگیتور با لحاظ عامل مزارع موشکی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد دفاع دوره: 6، شماره: 21
43 توسعه مالی و رشد اقتصادی در شرایط شکست ساختاری: رهیافت علیت گرنجر مارکوف سوئیچینگ (دریافت مقاله) دوفصلنامه بررسی مسائل اقتصاد ایران دوره: 10، شماره: 1
44 در چه شرایطی بدهی دولتی اثر برون رانی بر سرمایه گذاری خصوصی در ایران دارد؟ رهیافت مدل تعادل عمومی پویای تصادفی WHEN DOES GOVERNMENT DEBT CROWD OUT PRIVATE INVESTMENT IN IRAN? DSGE APPOACH (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 15، شماره: 54
45 دیپلماسی دفاع اقتصادی ج.ا.ایران برای مقابله و کاهش اثرات تحریم های اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد دفاع دوره: 6، شماره: 20
46 رابطه میان سیاست های پولی فدرال رزرو با ارزش دلار، قیمت های نفت و طلا، درس هایی برای سیاست گذاران پولی و مالی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد اقتصادی دوره: 6، شماره: 23
47 سرکوب مالی و علیت میان تورم-بیکاری در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین دوره: 18، شماره: 2
48 سناریوهای دهه آینده نظام اقتصاد تعاونی های کشور (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 51، شماره: 4
49 شاخص ترکیبی ارتقای بانکداری الکترونیکی (مطالعه موردی: بانک کشاورزی) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کاربردی دوره: 9، شماره: 28
50 شدت تحریم های بخش انرژی و تاثیر آن بر تجارت ایران،کاربردی از معادله جاذبه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 11، شماره: 44
51 فرصت ها و تهدیدهای گسترش گروه بریکس برای امنیت اقتصادی ج.ا.ایران و راهبرد مناسب در قبال آن (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد دفاع دوره: 1، شماره: 2
52 مدلسازی عوامل موثر بر اقتصاد تعاونیها با رویکرد ترکیبی (دریافت مقاله) مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی دوره: 4، شماره: 14
53 مزیت رقابتی و اندازه گیری آن مطالعه موردی متانول ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 8، شماره: 28
54 مقاله پژوهشی:ارائه الگوی راهبردی تولید ملی با رویکرد اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی دوره: 3، شماره: 11
55 مقاله پژوهشی:طراحی مدل دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بایستهها، مولفهها و راهبردهای کلیدی (دریافت مقاله) فصلنامه امنیت ملی دوره: 9، شماره: 34
56 مقاله پژوهشی:کاربرد نظریه اقتصاد صنعتی در شناخت بازار تسلیحات (دریافت مقاله) مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی دوره: 3، شماره: 9
57 مقایسه سهم تاثیر تکانه ها و حافظه تلاطم گذشته بازار بر تلاطم های جاری بازارهای مالی با تاکید بر رمزارزها: با رویکرد MGARCH (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 30، شماره: 25
58 نقد مطالعات رشد و تحلیل تکانه پذیری رشد اقتصادی ایران در چهارچوب اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 17، شماره: 9
59 وضعیت اقتصاد ایران بر اساس اقتصاد دانش بنیان-اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی دوره: 5، شماره: 17
60 هم افزایی اقتصاد دانش بنیان و دفاع دانش بنیان در جمهوری اسلامی ایران (با رویکرد مطالعه تطبیقی آن با کشورهای منتخب) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد دفاع دوره: 7، شماره: 25
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تجارت الکترونیکی بر رقابتمندی بنگاه ها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تجارت الکترونیک
2 اثر کسب و کار الکترونیکی بر تقاضای بنزین؛ مطالعه تجربی شهر تهران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی تجارت الکترونیک
3 بررسی تاثیر سبک رهبری بر میزان رضایتمندی شغلی کارکنان(مطالعه موردی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
4 تاثیر ارزش بازار بیت کوین بر تقاضای پولهای ملی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش، بلاکچین و اقتصاد
5 شناسایی تاثیرگذارترین زیرساخت تجارت الکترونیکی بر رقابتمندی جهانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش، بلاکچین و اقتصاد
6 محاسبه استهلاک پیچ گلوله (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
7 محاسبه گشتاور مگنوس و استهلاک چرخشی یک گلوله (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران