حسن آبروش

 حسن آبروش دانشگاه مازندران

حسن آبروش

Hasan Abrosh

دانشگاه مازندران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تاثیر نانوذرات بر خواص استقامت عایقی کابل های فشار متوسط (دریافت مقاله) کنگره ملی سالانه ایده های نوین پژوهشی در علوم مهندسی و تکنولوژی، برق و کامپیوتر
2 بررسی تأثیر منابع تولید پراکنده بر روی حفاظت شبکههای توزیع (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
3 بررسی تغییرات مقاومت سطحی مقر ههای کامپوزیتی آلوده با افزایش رطوبت و مقایسه آ نها با نمون ههای سرامیکی (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
4 بکارگیری رله های دیستانس به منظور بهبود حفاظت شبکه های توزیع با حضور تولید پراکنده (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس ملی دانشجویی مهندسی برق ایران
5 پیرشدگی و حوادث ناشی از مقره ها در استان مازندران (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
6 تاثیر بارهای هارمونیکی بر کاهش قدرت نامی ترانسفورماتورهای توزیع (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق
7 تخمین بهینه پارامترهای کنترل کننده Fuzzy-PID برای کنترل بار- فرکانس در یک سیستم قدرت چند ناحیه ای با استفاده از الگوریتمجستجوی فاخته (دریافت مقاله) کنگره ملی سالانه ایده های نوین پژوهشی در علوم مهندسی و تکنولوژی، برق و کامپیوتر
8 تخمین پارامترهای مدل های متداول برقگیرهای اکسید فلزی با استفاده از روش بهینه سازی بیگ بنگ بیگ کرانچ (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی درمهندسی برق و علوم کامپیوتر
9 تشخیص و نظارت ترکیبی، تاریخی، روش بهینه جهت تعیین وضعیت داخلی ترانسفورماتور توزیع زمینی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
10 تطبیق حفاظت اضافه جریان برای فیدرهای توزیع با تولید پراکنده (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
11 تعیین دقیق محل خطا در شبکه های توزیع با استفاده از روش ترکیبی (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس توزیع برق
12 تعیین دقیق محل خطا در شبکه های توزیع با استفاده از روش ترکیبی (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و پنجمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
13 جایابی بهینه برقگیر در پستهای فشارقوی با استفاده از منطق فازی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی برق و کامپیوتر در شمال کشور
14 ردیابی حداکثر توان صفحه های خورشیدی با استفاده از فیلتر کالمن وفقی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و برق
15 رویکردی جدید در حفاظت شبکه های توزیع با حضور تولید پراکنده (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
16 کاهش شاخص Error of failure در پستهای فشار قوی با استفاده از منطق فازی (دریافت مقاله) بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق
17 مطالعه رابطه جریان نشتی بامیزان آلودگی در مقره های سرامیکی توزیع (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
18 معیارهای تشخیصی وضعیت کار مقره های کامپوزیت توزیع با کمک هارمونیکهای جریان نشتی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق
19 مکان یابی بهینه خازن بمنظور کاهش تلفات و بهبود پروفیل ولتاژ در شبکه توزیع مازندران با استفاده از الگوریتم فرا ابتکاری (دریافت مقاله) کنگره ملی سالانه ایده های نوین پژوهشی در علوم مهندسی و تکنولوژی، برق و کامپیوتر
20 مکانیابی بهینه صاعقه گیر برای حفاظت ایستگاه های تقلیل فشار گاز (C.G.S) در مقابل صاعقه (دریافت مقاله) کنگره ملی سالانه ایده های نوین پژوهشی در علوم مهندسی و تکنولوژی، برق و کامپیوتر