دکتر یدالله مهرعلیزاده

دکتر یدالله مهرعلیزاده عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران

دکتر یدالله مهرعلیزاده

Dr. Yadolah Mehralizadeh

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی تربیت بدنی و ورزش مدارس با استفاده از مدل سه شاخگی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 6، شماره: 15
2 آسیب شناسی شیوه مستندسازی دانش فنی کارکنان و مدیران شرکت های تولیدی منطقه آزاد اروند (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 11، شماره: 39
3 آموزش و بیکاری فارغ التحصیلان (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 8، شماره: 1
4 ارائه الگوی ارتقاء کیفیت آموزش مدارس شهرستان اهواز با استفاده از روش داده بنیاد (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 21، شماره: 5
5 ارائه مدل کاربردی مدیریت دانش با هدف بهسازی کارکنان (مطالعه موردی: شرکت ملی مناطق نفت خیزجنوب) (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 11، شماره: 44
6 ارائه و اعتبارسنجی الگوی شایستگی مدیران برای مدارس کارآفرین (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دوره: 18، شماره: 1
7 بررسی ایده دانش فضیلت بنیان بر مبنای نگرش تاریخی به ماهیت دانش (دریافت مقاله) پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت دوره: 8، شماره: 2
8 بررسی عملکرد طرح آموزشی 18 ماهه (ممتاز) سازمان آموزش فنی و حرفه ای: مطالعه موردی یکی از کلانشهرهای کشور (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 18، شماره: 70
9 بررسی فرهنگ سازمانی پارسونز با به اشتراک گذاری دانش در سازمان آموزش و پرورش منطقه ارژن شیراز (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 11، شماره: 41
10 بررسی میزان انطباق برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان با صلاحیت های حرفه ای موردنیاز دبیران مدارس متوسطه شهر اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 16، شماره: 63
11 بررسی میزان انطباق برنامه ی درسی دانشگاه فرهنگیان با صلاحیت های حرفه ای موردنیاز دبیران مدارس متوسطه شهر اهواز (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی دوره: 12، شماره: 24
12 تحلیل امکان پیاده سازی دانشگاه مدل کارآفرین در دانشگاه شهید چمران اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 18، شماره: 71
13 تدوین الگوی مدیریت جانشین پروری مبتنی بر مدیریت دانش در وزرات ورزش و جوانان براساس نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 12، شماره: 61
14 تغییرات اقتصاد جهانی، فناوری، سازمان کار، آموزش و کارآموزی در صنایع (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 7، شماره: 27
15 خصوصی سازی در آموزش عالی (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 8، شماره: 3
16 خصوصی سازی مدارس در ایران (دریافت مقاله) مجله دستاوردهای روانشناختی دوره: 6، شماره: 1
17 سناریوهایی برای جذب و تربیت معلم ایران در افق ۱۴۱۵ (دریافت مقاله) دوفصلنامه آینده پژوهی ایران دوره: 6، شماره: 2
18 شناسایی عوامل، ملاک ها و نشانگرهای اعتبارسنجی مدرسه های متوسطه نظری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 9، شماره: 28
19 شناسایی واولویت بندی عوامل اثرگذار بر مدیریت ارزش (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 11، شماره: 36
20 طراحی الگوی سرمایه فکری فرهنگ محور در دانشگاه‌ها ی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 28، شماره: 2
21 طراحی الگوی مشاوره حرفه ای در دانشگاه های ایران (دریافت مقاله) مجله آموزش عالی ایران دوره: 10، شماره: 3
22 طراحی مدل مدیریت برمبنای ارزش در سیستم جامع مدیریت آموزش (مورد مطالعه : اداره کل مدیریت آموزش صدا و سیما ) (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 11، شماره: 42
23 طراحی مدل مدیریت جانشین پروری در وزارت ورزش و جوانان : نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 20، شماره: 54
24 طراحی مدل مدیریت دانش با رویکرد یاددهی/یادگیری در شرکت ملی حفاری ایران (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 12، شماره: 45
25 کاوشی در عوامل موثر بر شکل گیری نقشه مفهومی توسعه دانشگاه (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 10، شماره: 40
26 نیازسنجی، طراحی، اجرا و ارزیابی نظام آموزش کارکنان سازمان آموزش و پرورش خوزستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات روانشناختی نوجوان و جوان دوره: 3، شماره: 3
27 واکاوی مدیریت مدرسه محوری با استفاده از روش داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 17، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی شرکت ملی نفت مناطق نفت خیز جنوب با بهره گیری از الگوی بلوغ قابلیت کارکنان (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت و فرهنگ توسعه
2 آسیب شناسی منابع انسانی با بهره گیری از الگوی بلوغ قابلیت کارکنان در شرکت ملی نفت مناطق نفت خیز جنوب همراه با ارائه راهکارها (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت و فرهنگ توسعه
3 ارزیابی استراتژی توسعه نظام منابع انسانی طرح احیای 550 هزار هکتاری اراضی دشتهای خوزستان وایلام (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بررسی ابعاد اجرای طرح توسعه کشاورزی ۵۵۰ هزار هکتاری
4 بازتاب نظریه های جهانی شدن بربرنامه ی درسی (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی
5 بررس اثر بخشی ارتباطات سازمانی مدیران گروه های آموزشی با دانشجواین (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت، آینده نگری، کارآفرینی و صنعت در آموزش عالی
6 بررسی الگوی ایجادوتوسعه موسسه های آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی ازمنظرآمایش آموزش عالی درایران (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انجمن آموزش عالی ایران
7 بررسی تاثیر استراتژی های آموزش، پاداش و ارزیابی عملکرد مدیریت منابع انسانی برمدیریت دانش از دیدگاه مدیران و اعضای هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
8 بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی و مهارتهای کارکنان بر فرایندهای مدیریت دانش شرکت ملی حفاری ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی آینده پژوهی،علوم انسانی و توسعه
9 بررسی تطبیقی وضعیت کیفیت خدمات آموزشی دوره های تحصیلات تکمیلی دو دانشگاه قدیمی و نسبتاً جوان کشور ایران در سال 1389 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت، آینده نگری، کارآفرینی و صنعت در آموزش عالی
10 بررسی رابطه بین راهبردهای مدیریت استعداد و تعهد سازمانی در سازمان انتقال خون استان خوزستان (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت و فرهنگ توسعه
11 بررسی عوامل سازمانی موثربراجرای مدیریت دانش ازدیدگاه مدیران و کارکنان شرکت فولاد خوزستان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
12 بررسی کیفیت زندگی کاری اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز بر اساس مؤلفه های سازمان یادگیرنده پیترسنگه در سال تحصیلی 1388-89 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت، آینده نگری، کارآفرینی و صنعت در آموزش عالی
13 بررسی و ارزیابی مؤلفه های بومی شهر یادگیری در شهر اهواز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
14 بررسی وضعیت مولفه های مدیریت دانش براساس چرخه چهارحلقه ای جاشپارا ازدیدگاه مدیران و کارکنان شرکت فولادخوزستان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
15 شناسایی ابعاد و مولفه های الگوی شفافیت در آموزش و پرورش استان خوزستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تازه های روانشناسی تکاملی و تربیتی
16 شناسایی ابعاد و مولفه های مدل توسعه رهبری آموزشی مدیران مراکز آموزش عالی استان فارس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تازه های روانشناسی تکاملی و تربیتی
17 شناسایی بازدارنده های سازمانی مؤثر بر تجاری سازی دانش در دانشگاه مطالعه موردی: دانشگاه شهید چمران اهواز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
18 شناسایی عوامل راهبردی مؤثر بر توانمندسازی مدرسان دانشگاه مطالعه موردی: دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد خوزستان (دریافت مقاله) همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری
19 شناسایی وضعیت موجود برخی ویژگی های عمده روانشناختی کار آفرینانه و متغیرهای موثر بر توسعه روحیه کار آفرینی(مورد مطالعه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه
20 مقایسه تطبیقی نظام آموزش و توسعه کارکنان در شرکتهای بینالمللی:فولاد آرسلورمیتال هند و فولاد کوشیتسه آمریکا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
21 نقش یادگیری سازمانی و نوآوری کارآفرینانه در عصر انقلاب صنعتی چهارم چالش ها و راهبردهای آن (دریافت مقاله) سمینار ملی رویکردهای نوین آموزش و پژوهش در انقلاب صنعتی چهارم
22 واکاوی ابعاد و مولفه های الگوی مدیریت مدرسه محور در مدارس متوسطه شهر اهواز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تازه های روانشناسی تکاملی و تربیتی
23 وضعیت راهبردهای مدیریت استعداد در سازمان انتقال خون استان خوزستان (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت و فرهنگ توسعه