کیومرث اشتریان

 کیومرث اشتریان دانشیار دانشگاه تهران

کیومرث اشتریان

Kiomars Ashtarian

دانشیار دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Comparative Public Policy and Religious Pressure Groups in Turkey and Pakistan (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی اقتصاد و سیاست دوره: 1، شماره: 1
2 تصمیم گیری در سیاست خارجی و نقش دیپلماسی عمومی در فرآیند تصمیم سازی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 1، شماره: 1
3 ساماندهی ارزیابی سیاست های عمومی در جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 10، شماره: 20
4 سیاست علم، فناوری و نوآوری (بخش دوم و پایانی) (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دوره: 2، شماره: 3
5 سیاست علم، فناوری و نوآوری (بخش نخست) (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دوره: 2، شماره: 1
6 نقد و بررسی عملکرد شوراهای اسلامی شهر در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه دولت پژوهی دوره: 2، شماره: 7
7 نقش دایرکتوری ها در سیاست گذاری صنعتی (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی دوره: 8، شماره: 13
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی برنامه عملیاتی صنعت نساجی و پوشاک کشور با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه ای (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
2 ارزیابی سند توسعه فناوری نانو بااستفاده از رویکرد تحلیل شبکه ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی انرژی و نانو فناوری ایران
3 بررسی امکان واگذاری وظایف دولتی به شبکه های حرفه ای؛ واگذاری وظیفه دولت در تنظیم گری نشریات علمی به شبکه حرفه ای نشریات کشور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی
4 نظام مدیریت دانش وزارت صنایع و معادن:اجرای برنامه پنجم توسعه صنعتی با رویکرد دانش بنیان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت دانش