دکتر کیومرث اشتریان

دکتر کیومرث اشتریان دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

دکتر کیومرث اشتریان

Dr. Kiyomars Ashtariyan

دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Comparative Public Policy and Religious Pressure Groups in Turkey and Pakistan (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی اقتصاد و سیاست دوره: 1، شماره: 1
2 تجزیه وتحلیل سیاستی سازوکارهای توسعه و ثبات مالی بانک نگارای مالزی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد اقتصادی دوره: 2، شماره: 5
3 تصمیم گیری در سیاست خارجی و نقش دیپلماسی عمومی در فرآیند تصمیم سازی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 1، شماره: 1
4 روش شناسی مستندسازی تجربیات سیاستی (دانش ضمنی)؛ تلفیقی از مدل کشف، تنقیح و تجرید با مدل مرحله ای سیاست گذاری عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 15، شماره: 60
5 ساماندهی ارزیابی سیاست های عمومی در جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 10، شماره: 20
6 سنجش مسئولیت نهادهای فعال در حوزه نانوتکنولوژی ایران در ایفای کارکردهای حکمرانی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 23، شماره: 3
7 سیاست علم، فناوری و نوآوری (بخش دوم و پایانی) (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دوره: 2، شماره: 3
8 سیاست علم، فناوری و نوآوری (بخش نخست) (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دوره: 2، شماره: 1
9 شناسایی و تحلیل جایگاه و ارتباطات مالی نهادهای فعال در حوزه نانو تکنولوژی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 24، شماره: 1
10 نقد و بررسی عملکرد شوراهای اسلامی شهر در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه دولت پژوهی دوره: 2، شماره: 7
11 نقش دایرکتوری ها در سیاست گذاری صنعتی (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی دوره: 8، شماره: 13
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی برنامه عملیاتی صنعت نساجی و پوشاک کشور با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه ای (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
2 ارزیابی سند توسعه فناوری نانو بااستفاده از رویکرد تحلیل شبکه ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی انرژی و نانو فناوری ایران
3 الگوی طراحی خط مشی های فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
4 بررسی امکان واگذاری وظایف دولتی به شبکه های حرفه ای؛ واگذاری وظیفه دولت در تنظیم گری نشریات علمی به شبکه حرفه ای نشریات کشور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی
5 نظام مدیریت دانش وزارت صنایع و معادن:اجرای برنامه پنجم توسعه صنعتی با رویکرد دانش بنیان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت دانش