امیر خادمی راد

 امیر خادمی راد مدیرعامل شرکت نسوز گستران فیدار

امیر خادمی راد

Amir Khademirad

مدیرعامل شرکت نسوز گستران فیدار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.