محمد ابونجمی

 محمد ابونجمی رئیس شورای انتشارات و دانشیار دانشگاه تهران

محمد ابونجمی

رئیس شورای انتشارات و دانشیار دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آزمون‎های غیرمخرب و کاربرد آن در صنایع غذایی و کشاورزی (دریافت مقاله) فناوری آزمونهای غیرمخرب دوره: 1، شماره: 1
2 بازرسی غیرمخرب محصولات کشاورزی غده ای طی دوره انبارمانی با آزمون های صوتی و فشاری (دریافت مقاله) مجله مهندسی ساخت و تولید دوره: 6، شماره: 7
3 طراحی، ساخت و آزمون سامانه پایش وضعیت جعبه دنده با کمک پردازش سیگنال های صوتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 6، شماره: 2
4 فراصوت تشخیصی، روشی غیرمخرب در کیفیت سنجی محصولات کشاورزی-غذایی (دریافت مقاله) فناوری آزمونهای غیرمخرب دوره: 2، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی استفاده فراصوت قدرتی و پراکسید هیدروژن بر ماندگاری قارچ (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
2 ارزیابی صدای تراکتور دوچرخ در موقعیت گوش راننده با استفاده از مخلوط سوخت-های دیزل و بیودیزل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی،زمین سالم
3 ارزیابی نازل فراصوت با مطالعه مرفولوژی پودر گوجه فرنگی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
4 افشانه فراصوتی روشی موثر برای تولید پودر رنگدانه از زایدات محصولات گیاهی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی صنایع فرآوری محصولات کشاورزی
5 اندازه گیری و تحلیل سیگنال های ارتعاشی موتور دیزل 6 سیلندر با استفاده از مخلوط سوخت های دیزل و زیستی در حوزه زمان (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
6 بررسی آلاینده های موتور تراکتور MF-399 با استفاده از ترکیبات سوخت دیزل و بیو دیزل و بیو اتانول (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
7 بررسی اثر فراصوت منقطع بر راندمان شفاف سازی آب انار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی غشا و فرایندهای غشایی
8 بررسی پارامترهای عملکردی موتور تراکتور MF-399 با استفاده از ترکیبات سوخت دیزل و بیو دیزل و بیو اتانول (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
9 بررسی توزیع ذرات پودر رنگدانه با افشانه فراصوت وخشک کن صفحه داغ از زایدات پوست پیاز (دریافت مقاله) همایش ملی مواد رنگزا، محیط زیست و توسعه پایدار
10 بررسی خواص ثبات رنگی رنگدانه پودرپوست پیاز تولیدشده به وسیله افشانه فراصوت برروی الیاف پشم (دریافت مقاله) همایش ملی مواد رنگزا، محیط زیست و توسعه پایدار
11 بررسی و مقایسه سیستم های حرارتی گلخانه ها (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
12 پیش بینی طول دوره انبارمانی سیب زمینی با استفاده از پردازش سیگنال های صدا (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
13 تاثیر شکل هندسی بر روی بسامدهای طبیعی میوه سیب در مدلسازی اجزای محدود (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
14 تأثیر شرایط عصاره گیری با روش فراصوت بر میزان استخراج ترکیبات فنولی از رازیانه (Foeniculum vulgare) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه
15 توسعه یک صداخفه کن انعکاسی برای کاهش صدای موتور یک تراکتور دوچرخ (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کابردی در مهندسی برق مکانیک و مکاترونیک
16 شستشو با فراصوت قدرتی روشی نوین در افزایش انبار مانی محصولات کشاورزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی صنایع فرآوری محصولات کشاورزی
17 شناسایی عیوب جعبه دنده با کمک پردازش سیگنال های صوتی از طریق تبدیل فوریه سریع و ماشینهای بردار پشتیبان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین‌المللی آزمون‌های غیرمخرب ایران
18 صدای خرد شدن شاخصی برای تعیین کیفیت میوه خیار (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
19 صرفه جوئی مصرف انرژی در ساختمان (دریافت مقاله) دومین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان
20 طبقه بندی سیب بر اساس عمر انبارمانی با ترکیب داده ها توسط شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
21 فراصوت و کاربرد آن در استخراج ترکیبات طبیعی گیاهان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
22 کاربرد طبف سنجی عبوری در تعیین تازگی تخم مرغ با کمک پیش بینی کننده حداکثر شباهت (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
23 کاربرد فرا صوت در پیش بینی کیفیت درونی تخم مرغ خوراکی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
24 مروری بر ارزیابی مواد غذایی با زبان الکتریکی و کاربرد آن در صنایع غذایی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
25 مروری بر خواص صوتی محصولات کشاورزی و مواد غذایی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
26 مقایسه اقتصادی و زیست محیطی استفاده از سوخت مشتق شده از زباله و سوخت های فسیلی رایج برای تولید انرژی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی