دکتر عباس احمدی

دکتر عباس احمدی دانشگاه صنعتی امیر کبیر

دکتر عباس احمدی

Dr. Abbas Ahmadi

دانشگاه صنعتی امیر کبیر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Review on Biometric Authentication and Presentation Attack Detection in Biometric Systems (دریافت مقاله) نشریه سیستمهای هوشمند کاربردی و علوم اطلاعات دوره: 2، شماره: 2
2 ارائه یک مدل بهینه سازی دوسطحی از زنجیره تامین مواد غذایی فاسد شدنی: مطالعه موردی بر روی زنجیره عرضه ماهیان پرورشی گرم آبی در ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 21، شماره: 84
3 Optimal Manufacturer-Retailer Policies in a Supply chain with Defective Product and Price Dependent Demand (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه سازی در مهندسی صنایع دوره: 9، شماره: 19
4 Predicting Solar Power Generation Based on the Combination of Meteorological Parameters in Iran: Neural Networks Approach (دریافت مقاله) مجله انرژی تجدیدپذیر و محیط زیست دوره: 10، شماره: 4
5 شناسایی شاخص های سلامت تجهیزات، موثر بر کیفیت یک محصول پیوسته (مطالعه موردی: فرایند تولید برق واحد دو نیروگاه گازی پرند) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 10، شماره: 3
6 کاربست روش شبکه های عصبی در پیش بینی دمای سطح زمین، با استفاده از تصاویر حرارتی مادیس (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 8، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Automatic road crack detection and classification using image processing techniques, machine learning and integrated models in urban areas: A novel image binarization technique (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
2 Detection of Lung Cancer Using CT Images Based on Novel PSO Clustering (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
3 Hiearchical data clustering model for analyzing passengers' trip in highways (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
4 Preference-Based Data Envelopment Analysis for Supplier Selection using Neural Networks (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
5 Using possibilistic clustering method in microarray dataset of Alzheimer (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس زیست شناسی سامانه های ایران