دکتر حسین الهی

دکتر حسین الهی عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر حسین الهی

Dr. Hossein Elahi

عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی ساختار و جایگاه تاریخی و اعتقادی شیخیه کرمان با تاکید بر حجگزاری (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 11
2 دو طیف تاریخ شفاهی؛ (بررسی در روش، شناخت شناسی و هستی شناسی تاریخ شفاهی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های تاریخ شفاهی دوره: 14، شماره: 2
3 علی شریعتی؛ گسست از دانشکده ادبیات تا تعطیلی حسینیه ارشاد (مطالعه ای از منظر تاریخ شفاهی) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد دوره: 19، شماره: 2