ئاکو دلگشاد

 ئاکو دلگشاد

ئاکو دلگشاد

Yako Delgoshad

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.