دکتر حمیده اثنی عشری

دکتر حمیده اثنی عشری عضو هیات علمی گروه حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

دکتر حمیده اثنی عشری

Dr. Hamideh Asnaashari

عضو هیات علمی گروه حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 - آراستگی منفعت طلبانه ارقام سود (زیان) و بدهی با تاکید بر نقش نظام راهبری شرکتی (دریافت مقاله) مجله پیشرفت های حسابداری دوره: 12، شماره: 2
2 الگوی مدیریت سود در چرخه عمر شرکت (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری مالی دوره: 4، شماره: 1
3 بررسی رابطه تردید حرفه ای، شناخت صاحب کار و قضاوت حسابرس (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 13، شماره: 1
4 بررسی رابطه غیرخطی افشای اختیاری و ارزش شرکت با بهره گیری از رویکرد رگرسیون انتقال ملایم پانلی (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 27، شماره: 2
5 پاسخ گویی موسسه های حسابرسی: رویکرد تحلیل محتوا (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 29، شماره: 2
6 تاثیر احساس زبانی، خوانایی و سبک پردازش اطلاعات (خبرگی) بر قضاوت سرمایه گذاران: شواهد آزمایشی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 16، شماره: 65
7 تاثیر فرهنگ نوآوری گرا بر کاربرد فن های حسابداری مدیریت استراتژیک (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 30، شماره: 1
8 تبیین اثر میانجی درک، تسلط پردازش و برداشت سرمایه گذاران از اعتبار افشا بر رابطه بین احساس زبانی، خوانایی، خبرگی و قضاوت و تصمیم گیری سرمایه گذاران (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 27، شماره: 1
9 چارچوب نظری حسابداری:دیدگاه اطلاعات (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 1، شماره: 1
10 رابطه الگوهای مدیریت سود با ادراک سرمایه گذاران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی دوره: 12، شماره: 3
11 رابطه الگوهای مدیریت سود با ریسک سقوط قیمت سهام با تاکید بر نقش کیفیت حسابرسی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 18، شماره: 71
12 رابطه انگیزه های مدیریت سود و نظام راهبری شرکتی با رفتار نامتقارن هزینه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 7، شماره: 1
13 رابطه تاخیری تغییرات فروش با رفتار نامتقارن هزینه و اثر تعدیلی نگرش مدیریت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 12، شماره: 48
14 رابطه تامین مالی بانکی با مدیریت هزینه و اثر کیفیت حسابرسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی دوره: 9، شماره: 1
15 رابطه خصوصی سازی ، ساز و کارهای نظام راهبری شرکتی و اصلاح قوانین و مقررات با هزینه های نمایندگی در بنگاه های سابقا دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 2، شماره: 1
16 رابطه ساختار مالکیت پیچیده شرکت های تابعه با معاملات اشخاص وابسته (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 6، شماره: 1
17 رابطه سبک کاری حسابرس امضاءکننده گزارش حسابرسی با مقایسه پذیری سود: با تاکید بر ویژگی های حسابرس (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 13، شماره: 2
18 رابطه سیاست های مالیاتی و بار مالیاتی شرکت ها در شرایط تورمی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 15، شماره: 58
19 رابطه ی خصوصی سازی و ساز و کارهای نظام راهبری شرکتی با سرعت گزارشگری و عملکرد مالی (دریافت مقاله) مجله پیشرفت های حسابداری دوره: 6، شماره: 1
20 رفتار ریسک پذیر طی چرخه عمر شرکت و اثر آن بر عملکرد مالی آتی به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی دوره: 10، شماره: 1
21 ساختار سرمایه و سرعت تعدیل آن در چرخه عمر شرکت و نقش سودآوری (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دوره: 5، شماره: 4
22 شکاف آموزشی و کیفیت حسابرسی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری مالی دوره: 9، شماره: 4
23 شناسایی و مفهوم پردازی عوامل موثر بر تمایل خروج حسابرسان از حرفه حسابرسی (دریافت مقاله) مجله پیشرفت های حسابداری دوره: 13، شماره: 2
24 طراحی مدل سنجش کیفیت اطلاعات حسابداری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی دوره: 6، شماره: 2
25 عوامل موثر بر عدم تمکین مالیات بر درآمد مشاغل: رویکرد تئوری رفتار برنامه ریزی شده (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اخلاق و رفتار در حسابداری و حسابرسی دوره: 3، شماره: 2
26 فرهنگ نتیجه گرا و فن های حسابداری مدیریت استراتژیک (دریافت مقاله) مجله پیشرفت های حسابداری دوره: 15، شماره: 1
27 محافظه کاری و محتوای اطلاعاتی اقلام صورت های مالی (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 18، شماره: 64
28 معیارهای سنجش کیفیت اطلاعات حسابداری و بازده اضافی مطلق. (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری مالی دوره: 2، شماره: 4
29 نقش اخلاق در حسابداری و چالش های پیش روی آموزش دانشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 4، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تاثیر توانایی مدیریت بر رابطه بین اجتناب مالیاتی و خطر سقوط قیمت سهام (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری
2 بررسی ساختار، وظایف و کارکردهای شرکت های تأمین سرمایه (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی حسابداری ایران
3 رابطه بین سرعت گزارشگری مالی و کیفیت سود حسابداری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
4 رابطه بین سرعت گزارشگری مالی و کیفیت سود حسابداری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
5 رابطه حرفه مداری و احساس تعلق سازمانی حسابرس با تجاری سازی مؤسسات حسابرسی (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و علوم اجتماعی
6 رابطه فرصت های رشد با اهرم مالی و چسبندگی هزینه (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
7 مروری بر مفهوم مسئولیت اجتماعی و وضعیت استقرار و گزارشگری آن در ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری
8 نقش اخلاق درحسابداری و چالشهای پیش روی آموزش دانشگاهی (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی حسابداری ایران
9 نقش سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی در تقویت کنترل های داخلی از منظر چارچوب کنترل داخلی کوزو (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران