دکتر امیر اشرفی

دکتر امیر اشرفی استادیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند

دکتر امیر اشرفی

Dr. Amir Ashrafi

استادیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Study on Manufacturing of Internal Gear by Flowforming Process and Investigation of Effective Parameters on Process Force (دریافت مقاله) مجله شکل دهی مواد دوره: 8، شماره: 1
2 مطالعه تجربی و عددی فرآیند هیدروفرمینگ قطعه Y-شکل جفت با کمک روش تحلیل واریانس (دریافت مقاله) مجله مهندسی ساخت و تولید دوره: 6، شماره: 7
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 استفاده از روش تاگوچی برای بررسی پارامترهای موثر سنبه مخالف و قید مکانیکی داخلی در فرایند هیدروفرمینگ لوله (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی و ششمین کنفرانس بین ­المللی مهندسی ساخت و تولید
2 استفاده از مسیر بارگذاری نوسانی در فرآیند هیدروفرمینگ اتصال T شکل به روش عددی و آزمایش تجربی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
3 Influence of Welding Parameters on Strength of Friction Stir Spot Welded Polyethylene Sheets Using Two-Stage Refilling Process (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین­ المللی مهندسی ساخت و تولید
4 بررسی توزیع ضخامت دیواره و ارتفاع برآمدگی در قطعه ی هیدروفرمینگ سه راهی T شکل به روش اجزا محدود و مقایسه با نتایج تجربی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
5 تاثیر طول لوله بر روی ضخامت نهایی در فرآیند هیدروفرمینگ سه راهی Y شکل (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید
6 محاسبه ضریب اصطکاک فصل مشترک قالب و لوله در حضور نایلوم به عنوان روانکار در فرایند هیدروفرمینگ سه راهی T شکل (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران