محمدرضا ایروانی

 محمدرضا ایروانی استادیار علوم اجتماعی-گروه مددکاری اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحدخمینی شهر- اصفهان

محمدرضا ایروانی

Mohammad Reza Iravani

استادیار علوم اجتماعی-گروه مددکاری اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحدخمینی شهر- اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A social work study of effective cultural, social economic factors on work stress: A Review (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و مطالعات حسابداری دوره: 2، شماره: 1
2 According To The Forecast Prepared Addiction Attachment Styles, Depression And Psychological Resilience (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی و تحقیقات علوم انسانی دوره: 3، شماره: 2
3 اثربخشی تفکر خلاق بر تسهیل تصمیم گیری مسیر شغلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 4، شماره: 1
4 Investigating the Impact of Diet Therapy of Women (Reduction in Body Mass) On Reducing their Overall Self-esteem (دریافت مقاله) مجله روانشناسی مثبت ایران دوره: 2، شماره: 2
5 Relation Of Monotheistic Insight To Accepting Immaculate Leadership In The View Of Islam (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی و تحقیقات علوم انسانی دوره: 3، شماره: 2
6 Study Of Effective Factors On Job Satisfaction Of Omid Hospital Staff In Isfahan City (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و مطالعات حسابداری دوره: 3، شماره: 1
7 Study Of Factors Influencing Job Satisfaction Of Employees Of Omid Hospital (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و مطالعات حسابداری دوره: 3، شماره: 1
8 Study Reviews the impact of the love of God in sayings (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی و تحقیقات علوم انسانی دوره: 3، شماره: 2
9 Study the Effects of Cognitive and Metacognitive Learning Strategies to Increase Student Motivation and Probation of Sama Vocational Schools Probation Students of Najaf Abad Branches in School Year 2013-2014 (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و مطالعات حسابداری دوره: 2، شماره: 2
10 Study the Effects of Teaching Cognitive and Metacognitive Strategies on Enhancment of the Academic Performance of Sama Vocational Schools Probation Students of Najaf Abad Branches in School Year 2013-2014 (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و مطالعات حسابداری دوره: 2، شماره: 2
11 The Effect of Narrative Therapy on Account of Marital Satisfaction (Case Study: Women of Isfahan City) (دریافت مقاله) مجله روانشناسی مثبت ایران دوره: 2، شماره: 1
12 The Relationship Between Age And Job Satisfaction Consultants Government Girls High School In Isfahan In 2012-2013 Academic Year (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و مطالعات حسابداری دوره: 3، شماره: 1
13 The Role of Islamic Culture in the Empowerment of Staff (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی و تحقیقات علوم انسانی دوره: 2، شماره: 2
14 بررسی راه های خلاقیت ونوآوری در مدرسه (دریافت مقاله) ماهنامه «علوم انسانی اسلامی» دوره: 1، شماره: 13
15 بررسی و مطالعه پیرامون سبک زندگی فاطمی (دریافت مقاله) ماهنامه «علوم انسانی اسلامی» دوره: 1، شماره: 12
16 بررسی، تحلیل و نقد سبک شناسانه خاطره نگاشته دا (دریافت مقاله) مجله ادبیات پایداری دوره: 8، شماره: 14
17 نگاهی به خاطره نویسی و مقایسه آن با زندگی نامه و سفرنامه (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 3، شماره: 8
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز فنی ، اقتصادی و زیست محیطی نیروگاه فتوولتائیک دانشگاه یزد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
2 اثر بخشی آموزش اصلاح باورهای فراشناختی معیوب بر بعد شناختی نگرش به جنس مخالف در دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهر بروجن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
3 اثر بخشی درمان مبتنی برآموزش خود تنظیمی هیجانی بر افسردگی نوجوانان مبتلا به دیابت نوع 1 شهرستان نجف آباد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات اجتماعی
4 اثر بخشی درمان مبتنی برآموزش خود تنظیمی هیجانی بر افسردگی نوجوانان مبتلا به دیابت نوع 1 شهرستان نجف آباد (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی و سومین کنفرانس توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات تربیتی
5 اثربخشی آموزش تاب آوری بر بهزیستی روانشناختی زنان شاغل در بیمارستان تامین اجتماعی(غرضی) اصفهان در سال 1396 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها
6 اثربخشی آموزش تاب آوری بر سبک زندگی زنان شاغل در بیمارستان تامین اجتماعی(غرضی) اصفهان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها
7 اثربخشی آموزش روایت درمانی بر افزایش سازگاری زوجین در شهر اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی توسعه و ترویج علوم انسانی در جامعه
8 اثربخشی آموزش روایت درمانی بر کاهش تعارضات زناشویی زوجین درشهر اصفهان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
9 اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر تحلیل ارتباط محاورهای برن به والدین بر کاهش رفتارهای پرخاشگرانه فرزندان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی روان شناسی مدرسه
10 اثربخشی ذهن آگاهی بر سلامت روان مادران دارای فرزند پیش فعال پسر (11-7) شهرستان خمینی شهر سال 94-93 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی روانشناسی ، مشاوره و مددکاری اجتماعی
11 اثربخشی ذهن آگاهی بر علایم جسمانی مادران دارای فرزند پیش فعال پسر (11-7) شهرستان خمینی شهر سال 94-93 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی روانشناسی ، مشاوره و مددکاری اجتماعی
12 اسلام، الگوی مصرف و نقش زنان در جلوگیری از اسراف (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اصلاح الگوی مصرف با محوریت منابع طبیعی، کشاورزی و دامپزشکی
13 Social work skills and response to the earthquake disaster in Rural Areas (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مسکن و توسعه کالبدی روستا
14 Study of relation between participating collective prayer rite and reducing student'sanxiety from department of humanities in Islamic Azad University, branch of Khomeinishahr (دریافت مقاله) همایش منطقه ای نماز، از محراب تا معراج
15 Synthesis and Characterization of some New Trinuclear Mercury (II) Complexes: The Crystal Structure of Hg3(4-F-Ph-CH2-CO2)6 (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
16 بررسی اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر روش پذیرش تعهد به تنظیم هیجان دانش آموزان دختر دوره متوسطه دوم فنی و حرفه ای ناحیه 2 اصفهان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی روانشناسی ، مشاوره و مددکاری اجتماعی
17 بررسی اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر روش پذیرش و تعهد بر اضطراب امتحان دانش آموزان دختر دوره متوسطه دوم فنی و حرفه ای ناحیه 2 اصفهان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی روانشناسی ، مشاوره و مددکاری اجتماعی
18 بررسی اختلاف سنی زن و شوهر و اثرات آن بر خوشبختی خانواده در خمینی شهر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بهداشت خانواده و اصلاح شیوه زندگی
19 بررسی ارتباط بین حافظه شنیداری باخواندن درکودکان مبتلا به اختلال یادگیری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
20 بررسی ارتباط بین حافظه فعال باخواندن درکودکان مبتلا به اختلال یادگیری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
21 بررسی تاثیرات غیبت موقت پدربر میزان اضطراب نوجوانان خانواده رانندگان کامیون شهراصفهان و مقایسه آن با نوجوانان خانواده های معمولی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بهداشت خانواده و اصلاح شیوه زندگی
22 بررسی تأثیر رژیم درمانی کاهش توده بدنی زنان بر کاهش عزت نفس اجتماعی زنان زنان مراجعه کننده مراکز تغذیه درمانی شهر اصفهان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی و روانشناسی و آسیب های اجتماعی ایران
23 بررسی تحلیلی سیمای احمد عبدالصمد در تاریخ بیهقی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی
24 بررسی توسعه پایدار اجتماعی - فرهنگی گردشگری با رویکرد سرمایه اجتماعی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازها
25 بررسی رابطه بین خواندن قرآن و کاهش اضطراب در بین دانش آموزان مقطع راهنمایی ناحیه چهار شهراصفهان در سال تحصیلی88-87 (دریافت مقاله) همایش منطقه ای سلامت پژوهی در قرآن کریم
26 بررسی رابطه بین روش های مطالعه با معدل تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه دوم شهر اصفهان در سال تحصیلی 1395-1394 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی روانشناسی ، مشاوره و مددکاری اجتماعی
27 بررسی رابطه بین هوش هیجانی مولفه های آن با شادکامی دانش آموزان دختر کمال گرای پایه چهارم دبیرستان شهرستان تفت (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی روانشناسی ، مشاوره و مددکاری اجتماعی
28 بررسی رابطه سبک رهبری مدیران آموزشی و میزان گرایش آنها به توسعه خلاقیت و نوآوری و ایجاد تغییرات سازمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی و نوآوری ایران
29 بررسی علل بدحجابی و بی حجابی و ارائه راهکارهای عملی مبارزه با آن (دریافت مقاله) دومین همایش کشوری عفاف و حجاب
30 بررسی علل خودکشی بیماران بستری در بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بهداشت خانواده و اصلاح شیوه زندگی
31 بررسی علل موثر بر نگرش زنان استان تهران درخصوص نقش برنامه های مدیریت محله ای در کاهش مصرف (دریافت مقاله) اولین همایش شهروندی و مدیریت محله ای؛ حقوق و تکالیف
32 بررسی عوامل اقتصادی ، اجتماعی فرهنگی موثر بر نگرش زنان استان اصفهان د رخصوص نقش تبلیغات در کاهش مصرف خانوار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اصلاح الگوی مصرف با محوریت منابع طبیعی، کشاورزی و دامپزشکی
33 بررسی عوامل موثردرجذب جوانان نسبت به اقامه نماز و تعیین راهکارهای تبلیغی و اسلامی (دریافت مقاله) همایش منطقه ای نماز، از محراب تا معراج
34 بررسی نقش مددکاران اجتماعی در ارایه خدمات به نجات یافتگان زلزله (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقاوم سازی و مدیریت شهری
35 بررسی نقش میزان مشارکت شهروندان درافزایش میزان امنیت اجتماعی (دریافت مقاله) اولین همایش شهروندی و مدیریت محله ای؛ حقوق و تکالیف
36 بررسی نگرش جوانان و زنان نسبت به صرفه جویی اقتصادی، شهر اصفهان درسال 1388 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اصلاح الگوی مصرف با محوریت منابع طبیعی، کشاورزی و دامپزشکی
37 بررسی نگرش مردم استان اصفهان نسبت به نقش و جایگاه موسسات فرهنگی و هنری در توسعه فرهنگی کشور (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی نقش و جایگاه موسسات فرهنگی هنری در توسعه فرهنگی کشور
38 پیش بینی تنظیم شناختی هیجان براساس جو عاطفی خانواده (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
39 پیش بینی تنظیم شناختی هیجان براساس مهارت های زندگی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
40 پیش بینی روابط ناکارآمد زناشویی از روی متغیرهای شیوه فرزندپروری ادراک شده و سطح سلامت ادراک شده خانواده اصلی در زنان متاهل شهر اصفهان (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی و سومین کنفرانس توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات تربیتی
41 پیش بینی روابط ناکارآمد زناشویی از روی متغیرهای شیوه فرزندپروری ادراک شده و سطح سلامت ادراک شده خانواده اصلی در زنان متاهل شهر اصفهان (1396) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات اجتماعی
42 تاثیر مشاوره با رویکرد واقعیت درمانی بر روابط مثبت با دیگران، و هدفمندی در زندگی زنان آسیب دیده از خیانت شهرستان خمینی شهر (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی روانشناسی ، مشاوره و مددکاری اجتماعی
43 تاثیر مشاوره با رویکرد واقعیت درمانی و بهزیستی روان شناختی زنان آسیب دیده از خیانت شهرستان خمینی شهر (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی روانشناسی ، مشاوره و مددکاری اجتماعی
44 تحلیل مفهوم امید از نظر قرآن و روانطناسی و تاثیر معنویت درمانی بر میسان امید و نا امیدی زندگی زنان جوان 20 الی 30 سال ضهر اصفهان 94-1393 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی روانشناسی ، مشاوره و مددکاری اجتماعی
45 تصمیم گیری مسیر شغلی دانش آموزان (دریافت مقاله) همایش ملی رویکردهای نوین آموزشی و پژوهشی در تعلیم و تربیت
46 توانایی های خدمات اجتماعی در کمک به بازماندگان زلزله مداخله خدمات اجتماعی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
47 توسعه محلی، شهر نشینی ، حاشیه نشینی (دریافت مقاله) اولین همایش شهروندی و مدیریت محله ای؛ حقوق و تکالیف
48 رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه با سرسختی و بهزیستی روان شناختی کارکنان بیمارستان نور علی اصغر (ع) شهر اصفهان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی روانشناسی ، مشاوره و مددکاری اجتماعی
49 راهکارهای عملی ترویج فرهنگ حجاب (دریافت مقاله) دومین همایش کشوری عفاف و حجاب
50 طراحی فضاهای عمومی، خصوصی برای معلولین جسمی - حرکتی، مناسب سازی وضع موجود و تدوین وضع مطلوب (دریافت مقاله) همایش ملی مناسب سازی محیط شهری
51 مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه نوجوانان خانواده های تک فرزند و چند فرزند در شاهین شهر (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی روانشناسی ، مشاوره و مددکاری اجتماعی
52 میزان اثربخشی اوریگامی و خلاقیت کودکان 5 تا 6 سال پیش دبستانی شهرستان خمینی شهر (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی روانشناسی ، مشاوره و مددکاری اجتماعی
53 نقش حمایتی مددکاران اجتماعی در کاربا خانواده های دارای کودک معلول (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بهداشت خانواده و اصلاح شیوه زندگی