دکتر سیدمحمد اسماعیل جلالی

دکتر سیدمحمد اسماعیل جلالی دانشیار، دانشکده‌ی مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

دکتر سیدمحمد اسماعیل جلالی

Dr. Mohammad Esmaiel Jalali

دانشیار، دانشکده‌ی مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارایه یک الگوریتم فراگیر برای بهینه سازی محدوده ی استخراج زیرزمینی (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع معدنی دوره: 2، شماره: 1
2 ارزیابی تحلیلی فرایند تولید ماسه در چاه های نفت و گاز مخزن آسماری میدان اهواز (دریافت مقاله) نشریه علمی ژئومکانیک نفت دوره: 6، شماره: 4
3 ارزیابی تحلیلی و تطبیقی روش های تجربی تحلیل پایداری کارگاه های استخراج باز با نگاه ویژه به ملاحظات هندسی کارگاه (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی دوره: 11، شماره: 2
4 ارزیابی تطبیقی و تحلیلی مشکلات پیمانکاران در معادن بزرگ ایران با نگاه ویژه به معادن مس (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع معدنی دوره: 8، شماره: 3
5 ارزیابی شاخص عملکرد اقتصادی برای ماشین آلات ناوگان ترابری معادن روباز (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع معدنی دوره: 8، شماره: 1
6 ارزیابی عددی روشهای تحکیم و بهسازی در تونل البرز (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 15، شماره: 4
7 اولویت بندی معادن مس اکسیده در استان سمنان برای سرمایه گذاری با استفاده از روش شباهت به گزینه ایده آل (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع معدنی دوره: 2، شماره: 3
8 Developing a Graphical Algorithm to find the Shortest Rescue & Relief Paths in urban Traffic Network (دریافت مقاله) فصلنامه امداد و نجات دوره: 5، شماره: 1
9 برآورد احتمالاتی توزیع بار در واحدهای فرآوری مواد معدنی با روش زنجیره مارکف (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع معدنی دوره: 5، شماره: 2
10 برآورد عرض مناسب فضای استخراجی در روش تبدیل به گاز کردن زیرزمینی زغالسنگ (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی دوره: 3، شماره: 1
11 برآورد قابلیت تخریب توده سنگ در روش استخراج تخریب توده ای، با استفاده ازروش سیستم های مهندسی سنگ (RES) (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی دوره: 6، شماره: 1
12 بررسی تحلیلی و تطبیقی ساختار و روش های اجرای پروژه های BOT در ایران و چند کشور منتخب (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد اقتصادی دوره: 6، شماره: 21
13 بررسی عددی پارامترهای مؤثر بر نشت سیال از کارگاه های استخراج UCG (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع معدنی دوره: 4، شماره: 4
14 بررسی و انتخاب غار طبیعی مناسب برای ذخیره سازی زیرزمینی نفت خام با استفاده از ترکیب دو روشFAHP و TOPSIS (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 8، شماره: 3
15 بهینه سازی راه های دسترسی در معدن زغالسنگ تخت با هدف کمینه نمودن آسیبهای زیست محیطی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 44، شماره: 75
16 بهینه سازی طرح اختلاط دوغاب سیمانی بر پایه مطالعات آزمایشگاهی مطالعه موردی تزریق آب بند تونل کرج-تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 5، شماره: 2
17 پیشبینی نرخ پیشروی TBM با استفاده از رویکرد سیستمهای مهندسی سنگ (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی دوره: 2، شماره: 1
18 تحلیل پارامتری رفتار تونل حلزونی دسترسی به تاج سد بختیاری با استفاده از روش عددی (نرم افراز FLAC3D) (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 10، شماره: 3
19 تعیین عمق مناسب برای حفر تونل های مترو با توجه به دیدگاه های فنی و هزینه ای؛ مطالعه موردی خط دوم قطار شهری تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی دوره: 10، شماره: 1
20 شبیهسازی هندسی سهبعدی شبکهی ناپیوستگیهای تودهسنگ در محل احداث تونل دسترسی سد رودبار لرستان (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی دوره: 4، شماره: 1
21 فناوری گاز کردن زیرزمینی زغال سنگ (UCG) راهبردی در جهت بهبود اقتصاد انرژی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 4، شماره: 13
22 مدل سازی شبکه ناپیوستگی گسسته به منظور برآورد خردشوندگی برجای توده سنگ در روش های استخراج تخریبی (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 9، شماره: 1
23 مدل سازی و تحلیل عددی بررسی علل انحراف از عملکرد پیش بینی شده دیوار آب بند پی سد نرماب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی در علوم زمین دوره: 5، شماره: 14
24 مطالعه آزمایشگاهی تاثیز آرایش ترک ها در رفتار شکست نمونه های شبه سنگی تحتبارگذاری فشاری تک محوری (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 2، شماره: 1
25 مقایسه عملکرد نرم‌افزارهای تجاری در تعیین توزیع دانه‌بندی سنگ حاصل از انفجار (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع معدنی دوره: 4، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز حساسیت پارامترهای موثر در نرخ پیشروی ماشین‌های تونل‌زنی تمام مقطع (TMB) - مطالعه موردی: تونل انتقال آب قمرود (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس تونل ایران
2 اثر پارامترهای ژئومکانیکی بر پایداری مغارهای نمکی ذخیره سازی گاز طبیعی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
3 ار زیابی قابلیت اطمینان عملیات انفجار-مطالعه موردی: معدن سنگ آهن علی آباد (رباط پشت بادام) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مهندسی معدن
4 ارائه الگوریتم جستجوگر ستونی برای تعیین محدوده بهینه معادن روباز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران
5 ارائه روشی نوین برای تعیین ضریب زبری درزه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران
6 ارایه شاخص برای تحلیل پایداری تونل حین بهره برداری مبتنی بر روش های آماری، مطالعه موردی: تونل خط 7 مترو تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس جامع مدیریت شهری ایران با رویکرد زیرساخت ها،خدمات و توسعه پایدار شهری
7 ارزیابی بهبودهای صورت گرفته در کدگذاری ماتریس اندرکنش در رویکرد RES (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
8 استفاد از رویکرد سیستمی به منظور ارایه ی یک سیستم طبقه بندی مهندسی برای ارزیابی ریسک های زمین ناشسی تونل سازی مکانیزه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی قابلیت اطمینان
9 استفاده از رویکرد سیستم های مهندسی سنگ (RES) به منظور ارزیابی عوامل موثر بر بهره وری TBM در زمین های نرم (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
10 الزامات طراحی ذخیره سازی زیرزمینی گاز طبیعی فشرده شده با استفاده از فناوری مغازهای سنگی دارای پوشش (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه بین المللی CNG
11 الزامات طراحی سامانه ی مهار نشت در مغارهای سنگی دارای پوشش برای ذخیره سازی گاز طبیعی فشرده شده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مجازی ذخیره سازی زیر زمینی مواد هیدروکربوری
12 الگوریتم اولیه انتخاب روش مناسب ذخیره سازی زیرزمینی موادهیدروکربوری در مغارهای سنگی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مجازی ذخیره سازی زیر زمینی مواد هیدروکربوری
13 المانهای آببند و تاثیر آنها در نگهداری تونلهای حفاری شده با استفاده ازماشینهای حفاری تمام مقطع (TBM) (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
14 امکان سنجی استحصال انرژی از منابع زغال‌سنگ با استفاده از فناوری پیشرفته گاز کردن زیرزمینی زغال‌سنگ (UCG)، مطالعه موردی: منطقه زغالی مزینوی طبس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
15 امکان سنجی استفاده از چاه های چندشاخه ای در یکی از میادین نفتی جنوب غربی ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های مهندسی عمران
16 امکان سنجی استفاده از معادن زیرزمینی متروکه به عنوان سازه های پدافند غیرعامل (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی تونل
17 انتخاب ماشین آلات حفاری در سنگهای نرم ونیمهسخت با استفاده از متد برناردو-دلفی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی معدن ایران
18 اندازه گیری پارامترهای ژئومکانیکی سنگ با استفاده از امواج فراصوت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
19 برآورد میزان همگرایی،آماس کف و جمع شدگی دیواره راهروهای معادن زغالسنگ و ارائه مدلی جدید(مطالعه موردی:راهروی K21 معدن طزره) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زغال سنگ
20 بررسی آثار مخرب زیست محیطی معدنکاری انحلالی در ساختارهای آهکی و چگونگی کاهش این آثار مخرب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
21 بررسی اثر حرارت بر خصوصیات فیزیکی و مکانیکی سنگ های در برگیرنده پهنه های استخراجی روش UCG (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
22 بررسی الگوهای درزه در نواحی گسلی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
23 بررسی امکان بکارگیریTBM در حفر مخازن سنگی جهت ذخیره سازی مواد هیدروکربوری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مجازی ذخیره سازی زیر زمینی مواد هیدروکربوری
24 بررسی بار وارد بر راهروهای بین دو پهنه درروش جبهه کار بلند مکانیزه با استفاده از روشعددی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی معدن ایران
25 بررسی پارامترهای موثر بر رشد کاواک ایجاد شده در اثر فرآیند گازکردن زیرزمینی زغالسنگ UCG (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران
26 بررسی تاثیر استخراج پهنه های کناری برتوزیع تنش وارد بر پایه حائل در روش جبه هکار بلند مکانیزه معدن زغال سنگ طبس بااستفاده از روش عددی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی معدن ایران
27 بررسی تاثیر اضافه حفاری در اندرکنش تونلهای متقاطع غیر هم سطح خط 7متروی تهران و ابوذر (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
28 بررسی تاثیر ساختارهای زمین شناسی بر مقاومت نهایی پایه های زغالی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زغال سنگ
29 بررسی تأثیر سازه‌های سطحی مجاور تونل‌های شهری کم‌عمق بر پایداری آن‌ها (مطالعه موردی: تونل‌های دوقلوی قطار شهری تبریز) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس تونل ایران
30 بررسی تأثیر طول درزه بر مقاومت توده سنگ (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران
31 بررسی جایگاه اقتصادی فرآیند گاز کردن زیر زمینی زغالسنگ(UCG)در معدن کاری زغالسنگ (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زغال سنگ
32 بررسی رو ش های قابلیت اعتماد پایداری فضاهای زیرزمینیذخیره سازی مواد هیدروکربوری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مجازی ذخیره سازی زیر زمینی مواد هیدروکربوری
33 بررسی روابط میان پارامترهای هندسی ناپیوستگی ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدلسازی در مهندسی معدن
34 بررسی سختی برشی و نرمال محل اتصال سگمنت به روش آزمایشگاهی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
35 بررسی عملکرد دیوار آب بند پی سد نرماب با استفاده از روش عددی اجزای محدود (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
36 بررسی فنی اقتصادی امکان جایگزینی سیستمنگهداری مرکب از پیچ سنگ صمغی و تورسیمی در تونل های معدن زغالسنگ تزره (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی معدن ایران
37 بررسی فنی- اقتصادی احداث مغارهای ذخیره سازی زیرزمینی موادهیدروکربوری در سنگ آهک با استفاده از روش معدن کاری انحلالی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مجازی ذخیره سازی زیر زمینی مواد هیدروکربوری
38 بررسی مقدماتی پتانسیل ذخیره سازی نفت خام در غارهای طبیعی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مجازی ذخیره سازی زیر زمینی مواد هیدروکربوری
39 بررسی نتایج مدلسازی پدیده سقوط سنگ با روش توده‌ای – کلوخه‌ای RocFall و روش المان مجزای 2D PFC، مطالعه موردی :  دیواره مشرف به نیروگاه گتوند علیا (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
40 بررسی نشت گاز از کارگاه استخراج UCG با استفاده از مدل سازی عددی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
41 بررسی و ارزیابی ریسک ساختمان های مجاور شفت ها (مطالعه موردی: ساختمان های مجاور زمین اوژن در ایستگاه A۱۲ مترو قم) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
42 بررسی و تحلیل عددی استفاده از بتن پاشیده الیافی به عنوان پوشش یکپارچه نهایی (تونل دسترسی سرزه) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های مهندسی عمران
43 بسط نظریه گروههای کلیدی جهت دار برایبهینه سازی محدوده نهایی معادن روباز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی معدن ایران
44 بهین هسازی محدوده معدنکاری روباز با شیب دیواره کمتر از 1:1 با استفاده از الگوریتم برنامه ریزی پویا (دریافت مقاله) کنفرانس مهندسی معدن ایران
45 تاثیر پارامترهای عملیاتی شیلد در اندرکنش تونلهای متقاطع غیر همسطح متروی خط 7 تهران و ابوذر (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
46 تحلیل احتمالاتی پایداری تونل انتقال آب بهشتآباد با استفاده از روش شبیه سازی لاتینها پیر کیوب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی معدن ایران
47 تحلیل ارتباط بین طول و بازشدگی درزه در سنگهای آذرین، دگرگونی و رسوبی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران
48 تحلیل پایداری استاتیکی و دینامیکی دیواره های سنگی مخزن بالادست نیروگاه تلمبه ذخیره ای رودبار لرستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
49 تحلیل پایداری شبکه تهویه با روشهای نمودارمنطقی CUT SET و روشی ابتکاری مقایسه نتایج و انتخاب کاربردی ترین روش تحلیل (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن
50 تحلیل پایداری و تعیین سامانه ی نگهداری مغارهای ذخیره سازی نفت خام گناوه (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی تونل
51 تحلیل خطر توسط مدل سازی و مانیتورینگ خرد لرزه در معادن زغالسنگ (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زغال سنگ
52 تحلیل دینامیکی سازه زیرزمینی تحت بارگذاری ناشی از انفجار پرتابه نفوذ کننده درزمین (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
53 تحلیل عددی پدیده بالازدگی در مغارهای ذخیره سازی مواد هیدروکربنی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مجازی ذخیره سازی زیر زمینی مواد هیدروکربوری
54 تحلیل عددی تاثیر عوامل هندسی و ژئومکانیکی درزه بر انتشار امواج حاصل از بارگذاری دینامیکی انفجار (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
55 تحلیل قابلیت اطمینان در شبکه های تهویه بهروش نمودارهای منطقی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی معدن ایران
56 تدوین پارامترهای طراحی فرآیند گاز کردن زیر زمینی زغالسنگ (UCG) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زغال سنگ
57 تعیین پارامترهای کمی زبری درزهسنگ با استفاده از مطالعات آماری (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
58 تعیین شدت درزهداری حجمی به روش زمین آمار با استفاده از تصاویر گمانه های اکتشافی (مطالعه موردی معدن سنگ آهن ندوشن) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی معدن، فلزات و مواد
59 تمهیدات و انتخاب روش مناسب تقویت دهانه های ورودی و خروجی ایستگاههای پشتیبان مطالعه موردی: ایستگاه - 7 U خط هفت مترو تهران (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
60 توسعه مدل تصادفی شبکه درزه ها با در نظر گرفتن ویژگی آماری اندازه درزه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
61 تهیه نرم افزار کامپیوتری سیستم طبقه بندی SMRو مقایسه نتایج حاصل با سایر روشهای پایداریشیب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی معدن ایران
62 تهیه نگارههای مغزه های حفاری با استفاده از روش پردازش تصویر (مطالعه موردی معدن سنگ آهن ندوشن) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی معدن، فلزات و مواد
63 ذخیره سازی حامل های انرژی در ساختارهای زیرزمینی به عنوانسازه های پدافند غیر عامل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مجازی ذخیره سازی زیر زمینی مواد هیدروکربوری
64 طراحی ابعاد بلوکهای استخراجی کانسار مسسونگون به منظور استفاده در برنامه ریزی تولیدمعدن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی معدن ایران
65 طراحی پایه های زنجیری در روش جبهه کار بلند مکانیزه معدن زغالسنگ طبس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران
66 طراحی مسیر چاه چند شاخه ای در یکی از میادین نفتی جنوب غربی ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های مهندسی عمران
67 طراحی معادن روباز با استفاده از الگوریتم کوروبوف سه (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس مهندسی معدن ایران
68 طراحی مقدماتی محدوده نهایی معدن کالامین مهدی آباد یزد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معادن روباز ایران
69 فرایند برداشت زبری سطوح درزه سنگ به روش فتوگرامتری برد کوتاه (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی نوین
70 قابلیت تزریق توده سنگ درزه دار (مطالعه موردی طرح تلمبه ذخیره ای رودبار لرستان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدلسازی در مهندسی معدن
71 کاربرد یک روش المان محدود کریلف برای تحلیل میدان جریان در شبکه ی شکستگی های مجزای سه بعدی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی و آموزشی عمران معماری شهرسازی و محیط زیست ایران
72 کاربرد یک روش مش بندی بهینه برای تحلیل جریان سیال در شبکه ی شکستگی های مجزای سه بعدی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
73 مبانی ذخیره سازی گاز طبیعی مایع شده در مغارهای سنگی دارایپوشش (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مجازی ذخیره سازی زیر زمینی مواد هیدروکربوری
74 مخاطرات آلودگی هوا در ماشین های حفاری تمام مقطع مکانیزه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
75 مخاطرات ذخیره سازی زیرزمینی مواد هیدروکربوری در سازندهاینمک و راهکارهای مقابله با آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مجازی ذخیره سازی زیر زمینی مواد هیدروکربوری
76 مدل سازی برنامه ریزی تولید کوتاه مدت معادن روباز با هدف کنترل عیار استخراجی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی معدن
77 مدل سازی ترمومکانیکی برای تعیین ابعاد پهنه های استخراجی در روش گاز کردن زیرزمینی زغالسنگ (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی ذغال سنگ ایران
78 مدل سازی توزیع جریان هوا در ماشین حفاری تمام مقطع تونل (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
79 مدلسازی توزیع جریان هوا در ماشین حفاری تمام مقطع تونل (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
80 مدلسازی عددی توزیع تنش بر روی پهنههای استخراجی و منطقه تخریب شده جبهه کار بلند مکانیزه، مطالعه موردی، معدن زغالسنگ طبس (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران
81 مدلسازی نرخ نفوذ حفاری با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی مطالعه موردی در یکی از چاه های میدان نفتی آزادگان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم معدنی
82 مطالعه آزمایشگاهی رشد ترک در نمونه هایدیسکی برزیلی ترکدار و بررسی تاثیر شیبترک در رفتار شکست آن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی معدن ایران
83 مطالعه رفتار خزشی تشکیلات نمکی با هدف طراحی مخازن زیرزمینی گاز طبیعی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
84 مطالعه ی امکان سنجی مقدماتی از فرآیند گاز کردن زیر زمینی زغال سنگ(UCG)در ناحیه ی زغال دار مزینوی طبس (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زغال سنگ
85 مطالعه ی تأثیر پارامترهای مقاومتی توده سنگ بر وضعیت پایداریمغارهای ذخیره سازی نفت خام در سازند آغاجاری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مجازی ذخیره سازی زیر زمینی مواد هیدروکربوری
86 مقایسه رفتار سیستم نگهداری سگمنتی تونل انتقال آب چمشیر، در حالت پیوسته و ناپیوسته با روش عددی (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
87 مقایسه روشهای تجربی، تحلیلی و عددی در محاسبه فشار سینهکار(مطالعه موردی تونل ابوذر) (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
88 مقایسه فنی و اقتصادی استفاده از بتن پاشیده الیافی و بتنریزی درجا به عنوان پوشش نهایی (تونل دسترسی سرزه) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های مهندسی عمران
89 مقایسه نشت گاز از کارگاههای استخراج گاز کردن زیرزمینی زغالسنگ در اعماق مختلف با استفاده از روش CFD مطالعه موردی: لایه زغالسنگ 26M ناحیه مزینو (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران
90 مقایسهی مفاهیم ذخیرهسازی گاز طبیعی در ساختارها و سازههایزیرزمینی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مجازی ذخیره سازی زیر زمینی مواد هیدروکربوری
91 مکانیک شکست مود مرکب نمونه های دیسک برزیلی ترکدار مرکزی (CSTBD) به روشهای عددی و آزمایشگاهی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مهندسی معدن
92 یک کد نرم افزاری جدید بر مبنای مدل هندسی شبکه ی شکستگی های مجزای سه بعدی برای حل جریان سیال در توده سنگ (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران