دکتر اسدالله یاوری

دکتر اسدالله یاوری استادیار حقوق بشر و حقوق محیط زیست , دانشگاه شهید بهشتی

دکتر اسدالله یاوری

Dr. Asadolah Yavari

استادیار حقوق بشر و حقوق محیط زیست , دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 «از دادرسی تا دادرسی منصفانه » تحول در مفهوم و قلمرو کلاسیک دادرسی و تضمینات آن (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 17، شماره: 68
2 ارزیابی هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات از منظر اصول دادرسی منصفانه (دریافت مقاله) مجله مطالعات حقوقی دوره: 15، شماره: 1
3 از حقوق کیفری تا قلمرو کیفری (تسری تضمینات کیفری در «دادرسی منصفانه» به رسیدگی های شبه کیفری) (دریافت مقاله) مجله مطالعات حقوقی دوره: 7، شماره: 2
4 اصل شفافیت در مناقصات دولتی ایران در پرتو مقررات سازمان جهانی تجارت و اتحادیه اروپا (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی دوره: 27، شماره: 18
5 اصول حاکم بر اخلاق مقررات استخدامی در طی خدمت عمومی در پرتو اداره خوب (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 18، شماره: 3
6 الگو و چارچوب نقد و تحلیل آراء قضایی (دریافت مقاله) فصلنامه رای (مطالعات آرای قضایی) دوره: 6، شماره: 20
7 بایسته های دولت کارآمد؛ مطالعه موردی دولت لیبرال مدرن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین حقوق اداری دوره: 5، شماره: 14
8 بررسی تطبیقی رویکرد سند ۲۰۳۰ و سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش ایران به عدالت آموزشی جنسیتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 21، شماره: 65
9 بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات توسط شورای نگهبان: تاملی دیگر (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 20، شماره: 80
10 تاملی در موانع تحقق اصل علنی بودن دادرسی ها در حقوق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 49، شماره: 4
11 تحلیلی حقوقی بر نقش و جایگاه رسان هها در انتخابات (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 18، شماره: 72
12 تفسیر قضایی در حقوق عمومی (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 82، شماره: 102
13 تفکیک قوا و مشروطه گرایی، افسانه و واقعیت یک دکترین و نقدهای (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 13، شماره: 52
14 چالش ها و موانع حقوقی و عملی دسترسی به دیوان عدالت اداری با تاکید بر عدم تمرکز جغرافیائی دادرسی اداری (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوق بین المللی دوره: 14، شماره: 52
15 چالشهای نظام حقوقی مدیریت یکپارچه شهری در ایران، با تاکید بر تمرکززدایی و توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 9، شماره: 362
16 درآمدی بر نظام حقوقی اعتصاب در بخش خصوصی (فرانسه، انگلستان و ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 16، شماره: 43
17 راهکارهایی برای کاهش اطاله دادرسی مالیاتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی دوره: 25، شماره: 14
18 رسیدگی به اختلافات گمرکی در پرتو مقررات اقتصادی و ملاحظات اخلاقی بازار (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 17، شماره: 4
19 رعایت اصل برائت در رسیدگی های شبه قضایی در حقوق فرانسه "در پرتوکنوانسیون اروپایی حقوق بشر" (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 12، شماره: 49
20 زمان اخذ مجوز ارجاع به داوری موضوع اصل ۱۳۹ قانون اساسی در پرتو آرای قضایی (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 83، شماره: 106
21 سه تفسیر از جهانی شدن حقوق نگرش انتقادی بر جهش های حقوق عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 11، شماره: 47
22 سیر تکاملی از حقوق زیستی به حقوق اجتماعی و شهروندی در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی پلیس دوره: 10، شماره: 2
23 شاخصه های شفافیت و مبارزه با فساد و تاثیر سنجه ها و موازین بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اخلاقی دوره: 11، شماره: 2
24 ظرفیت های نظام حقوقی ایران در بهره مندی از سازمان های مردم نهاد به منظور فسادزدایی و شفافیت آفرینی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوق بین المللی دوره: 13، شماره: 47
25 مقایسه نظام حقوقی ایران با اسناد بین المللی در ارتباط با عدالت آموزشی در اقلیت های قومی مذهبی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوق بین المللی دوره: 12، شماره: 43
26 ملاحظات رویکرد بی طرفی در تقنین مقررات مرتبط با نهاد خانواده در ایران و فرانسه (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 19، شماره: 3
27 موانع حقوقی تاسیس و توسعه احزاب در ایران با نقد قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی ۱۳۹۵ (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 11
28 نظارت پارلمان بر اجرای بودجه در نظام حقوقی ایران و فرانسه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی دوره: 4، شماره: 5
29 نظام پاسخگویی قوه قضاییه و نسبت آن با استقلال این قوه (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 80، شماره: 95
30 نقش نهادهای قضایی در توسعه و امنیت اقتصاد سیاسی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 5
31 هنجارهای مرجع شورای نگهبان در بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 25، شماره: 95
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ابعاد، علل و تاثیر اطاله دادرسی در عدم تحقق حق بر دادرسی منصفانه در نظام قضایی ایران (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری پیشران ها و تهدیدهای فراروی انقلاب اسلامی در گام دوم