دکتر سید حسن مدنی

دکتر سید حسن مدنی استادیار گروه مهندسی معدن دانشگاه امیر کبیر

دکتر سید حسن مدنی

Dr. Seyedhasan Madani

استادیار گروه مهندسی معدن دانشگاه امیر کبیر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 استفاده از شاخص کارایی کریجینگ برای ارزیابی اعتبارسنجی عیارتخمینی بلوک در کانسار پلاسری آهن سنگان ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری
2 بررسی تاثیر پارامترهای ارتفاع ساختمانهای مجاور و بار ترافیک بر روی نشست سطحی زمین در حفاری تونل با دستگاه TBM-EPB بخش شرقی-غربی خط 7 مترو تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
3 بررسی تاثیر میل مهارهای پیش تنیده بر پایداری تکیه گاه پل کارون چهار با استفاده از روش عددی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
4 تحلیل عوامل مؤثر بر قابلیت اطمینان شبکه های تهویه معادن زیرزمینی و شناسائی مهمترین عامل تعیین کننده به وسیله تحلیل سلسله مراتبی (AHP)) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مهندسی معدن
5 تحلیل قابلیت اطمینان فازی آب های جاری از معادن فلزی (مطالعه موردی فلز سرب) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مهندسی معدن
6 طراحی الگوی انفجار چال های محیطی تونل ها با هدف کمینه کردن آسیب وارد بر توده سنگ (دریافت مقاله) سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمین کنفرانس تونل ایران
7 طراحی الگوی انفجار چالهای محیطی تونلها با هدف کمینه کردن آسیب وارد بر تودهسنگ (دریافت مقاله) دومین کنفرانس منطقه ای و یازدهمین کنفرانس تونل ایران
8 متان موجود در لایههای زغالسنگ: انرژی پاک برای جهان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی