محمودرضا بهبهانی

 محمودرضا بهبهانی دانشیار، گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

محمودرضا بهبهانی

Mahmoud Reza Behbahani

دانشیار، گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی HEC-HMS در تعیین زمان پیش هشدار حوضه گلابدره - دربند (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
2 ارزیابی ریسک سیلاب با استفاده ازتحلیل آسیب پذیری و خطرپذیری (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
3 ارزیابی مدیریت عرضه و تقاضا بر میزان تامین نیاز زیست محیطی دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت و مهندسی تالاب
4 افزایش بهره وری منابع آب و خاک در شرایط خشکسالی با استفاده از مدل پهنه بندی اقلیمی - کشاورزی - مطالعه موردی استان همدان (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
5 بررسی تاثیر مدیریت برداشت از آبخوان های حوضه در بهبود شرایط زیست محیطی دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
6 بررسی تغذیه مصنوعی در ضخیم ترین آبرفت حاشیه دریاچه زریوار به منظور حفظ دریاچه در وضعیت طبیعی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
7 بررسی روند تغییرات مکانی و زمانی بهره وری مصرف آب در مقیاس منطقه ای - مطالعه موردی استان همدان (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
8 بررسی گسترش مکانی کارایی مصرف آب گندم دیم با استفاده از مدل رشد گیاهی CropSyst در دوره های خشک و مرطوب- مطالعه موردی: حوزه کرخه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
9 تحلیل روند تغییرات عمق آب زیرزمینی در آبخوان های شهر مریوان و حاشیه دریاچه زریوار با استفاده از آزمون من-کندال (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
10 متدولوژی ارزیابی ریسک سیلاب در پایین‌دست سدها با استفاده از منحنی‌های عمق آب- خسارت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
11 مطالعه ی تاثیر هیدروژل های سوپر جاذب و تیمارهای کم آبیاری روی ذخیره ی عناصر غذایی در بسترهای کشت هیدروپونیک (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی