دکتر امید اکبری

دکتر امید اکبری استاديار - گروه زبان انگليسي دانشگاه امام رضا (ع)

دکتر امید اکبری

Dr. Omid Akbari

استاديار - گروه زبان انگليسي دانشگاه امام رضا (ع)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 An Ecological Exploration of Iranian English as a Foreign Language Learners’ Goal-directed Visions (دریافت مقاله) مجله ایرانی تحقیق در آموزش زبان دوره: 10، شماره: 1
2 High-School Students’ Dominant Learning Styles Preferences in Learning English: How are “Good Language Learners” Different from the Ordinary Ones? (دریافت مقاله) مجله آموزش و یادگیری زبان انگلیسی دوره: 7، شماره: 16
3 The Role of Medical Translator/Interpreter in Bringing Satisfaction to Health Tourists at Razavi Hospital (دریافت مقاله) مجله بین المللی پزشکی رضوی دوره: 5، شماره: 1
4 بررسی کارایی دو شیوه ی ترجمه ی تحت اللفظی و آزاد از دیدگاه خوانندگان (مطالعه موردی:ترجمه های رمان هزار خورشید تابان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه دوره: 46، شماره: 1
5 تهیه و تدوین کتاب های دوزبانه داستان محور، مبتنی بر تقویت سواد عاطفی دانش آموزان 8 تا 14 سال (دریافت مقاله) پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی دوره: 7، شماره: 2
6 نقد و بررسی کتاب: ترجمه و هویت در قاره آمریکا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه دوره: 44، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 An Investigation into Translation of Cultural Concepts by Beginner and Advanced Students Using Think-Aloud Protocols (دریافت مقاله) کنفرانس ملی زبان و مطالعات آموزشی
2 The Effect of Vocabulary and Communication through the Videos (VCV) Method on Iranian Intermediate EFL Learners’ Vocabulary Development. (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی
3 Willingness to Communicate and Self- Perceived Communication Competence in L2 English: Impact of Prospect Junior High School Textbooks (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری، علوم انسانی و بانکداری اسلامی