دکتر معصومه ابتکار

دکتر معصومه ابتکار استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر معصومه ابتکار

Dr. Masomeh Ebtekar

استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Anti-Proliferative Effect of rmIL-۲۷ Protein on ۴T۱ Mouse Breast Cancer Cells as a Candidate for Cancer Immunotherapy (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 22، شماره: 91
2 Induction of Allogeneic Subcutaneous Glioma Tumor with GL ۲۶ Cell Line in Balb/c Mice (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 20، شماره: 78
3 تاثیر اینترلوکین- 27 بر بهبودی از بیماری انسفالومیلیت خودایمن در موش های C57BL/6 (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 16، شماره: 3
4 تاثیر تمرین هوازی و هوای آلوده به ذرات کربن سیاه بر بیان ژنهای κB-NF و α-TNF بافت هیپوکامپ مغز موشهای صحرایی نر (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دوره: 11، شماره: 1
5 تدوین چارچوب مدیریت یکپارچه محیط زیست شهری در کلان شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 21، شماره: 10