علی محمد آخوند علی

 علی محمد آخوند علی استاد،دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

علی محمد آخوند علی

Ali Mohammad Akhound Ali

استاد،دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تغییر اقلیم بر جریانات کم آبی (مطالعه موردی: سپیددشت سزار) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 38، شماره: 2
2 بررسی میزان آبشستگی در حوضچه استغراق ناشی از جت قائم برخوردی هوادهی شده و هوادهی نشده (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 41، شماره: 1
3 تحلیل شدت و دوره بازگشت خشکسالی در شرایط تغییر اقلیم آتی(مطالعه موردی: دشت دزفول- اندیمشک) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 39، شماره: 1
4 تغییرات برخی شاخص های کم آبی تحت تاثیر تغییر اقلیم در حوضه آبریز تنگ پنج سزار (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 1
5 روند تغییرات شکل بستر حوضچه استغراق ناشی از برخورد جت قائم بر رسوبات غیرچسبنده (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 40، شماره: 3
6 شبیه سازی اندرکنش آب سطحی و زیرزمینی در شرایط بهره برداری تلفیقی (مطالعه موردی: دشت دز) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 38، شماره: 2
7 کاربرد روش ترکیبی زمین آمار و شبکه عصبی مصنوعی بهینه شده با الگوریتم ژنتیک در تخمین سطح ایستابی (مطالعه موردی: دشت های دزفول و زیدون) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 40، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی اثرات تغییر اقلیم آتی بر مشخصه های خشکسالی هواشناسی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
2 ارزیابی اثرات گرد و غبار وتغییر اقلیم آتی بر مشخصه های خشکسالی هواشناسی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گرد و غبار
3 ارزیابی تخمین دبی اوج رواناب با روش هیدروگراف واحذ لحظه ای ژئومورفولوژی (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
4 برآورد نیاز آبی گیاهان زراعی غالب در منطقه سبیلی توسط مدل Crop Wat در شهرستان دزفول (منطقه سبیلی) (دریافت مقاله) نخستین همایش کشوری بحران ها و چالش های آب در حوزه دریاچه نمک
5 بررسی الگوهای زمانی و مکانی خشکسالی هواشناسی، مطالعه موردی استان فارس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
6 بررسی تاثیر مشارکت زیرحوضه ها در تولید سیلاب (مطالعه موردی: حوضه آبریز امامه) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
7 بررسی تغییرات بیلان آب زیرزمینی دشت الشتر در بازه زمانی 10 ساله (81-91) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
8 بررسی تغییرات رطوبت با افزایش فشار آب در الگوهای رطوبتی ایجاد شده در خاکهای متوسط بافت با کاربرد عمودی لوله های تراوا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
9 بررسی تغییرات منطقه‌ای بارش سالانه با استفاده از تکنیک زمین آماری کریجینگ، مطالعه موردی: استان فارس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
10 بررسی روند تغییرات دما در اقلیم فراخشک ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی برنامه ریزی،حفاظت،حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار
11 بررسی شاخصهای عملکرد آبیاری درشبکه آبیاری و زهکشی دز منطقه سبیلی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
12 بررسی عملکرد سیستم جمع آوری فاضلاب نسبت به ورود رواناب های سطحی با استفاده از مدل SWMM (مطالعه موردی: زیتون کارمند شهر هواز) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
13 بررسی نرخ تبخیر و تقطیر خورشیدی در یک مدل هیدرلوژیکی تک شیب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست طبیعی
14 پاسخ حوضه به الگوی توزیع زمانی واقعی بارندگی و الگوی توزیع زمانی ساختگی آن(مطالعه موردی: حوضه آبریز رودزرد) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
15 پتانسیل یابی تخلیه و استفاده مجدد از آبهای زیرپوسته ای در غرب شبکه دز بمنظور جلوگیری از باتلاقی شدن اراضی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب
16 پهنه بندی استعداد آلودگی آبخوان دشت قروه با استفاده از مدل در استیک در محیط GIS (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
17 تأثیر علائم تغییرات مورفولوژیکی رودخانه بر سیلابها با استفاده از آمار آبسنجی ایستگاههای ملاثانی و اهواز واقع در رودخانه کارون بزرگ (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
18 تجزیه و تحلیل روند مکانی و زمانی تبخیر از تشت در حوضه آبریز کارون و دز (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
19 تجزیه و تحلیل سری زمانی بارندگی های کابل به منظور پیش بینی خشکسالی های رودخانه هیرمند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
20 تحلیل اثر بندهای کنترل سیلاب در ساماندهی مسیل های شهری ( مطالعه موردی مسیل های گرمسیری و فرهنگیان شهر برازجان ) (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
21 تحلیل روند دبی جریان با استفاده از چهار نگارش مختلف آزمون من-کندال (مطالعه موردی: چند سرشاخه اصلی رودخانه کارون) (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
22 تخمین احتمال وقوع خشکسالی های رودخانه هیرمند با استفاده از سری فوریه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
23 تعیین الگوی توزیع زمانی بارندگی(مطالعه موردی: ایستگاه باران نگار ایدنک) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
24 تعیین حداکثر بارش روزانه با روش گشتاور خطی جهت برآورد حداکثر دبی لحظه ای به کمک مدل بارش_رواناب (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی عمران
25 تفکیک جریان پایه به روش های فیلتر دیجیتال بازگشتی بر مبنای ردیابی ایزوتوپی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین شناسی کاربردی
26 محاسبه هیدرگراف واحد لحظهای ژئومورفوکلیماتیکی بر مبنای روش کلارک در حوضه های بدون آمار بارندگی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
27 مدیریت برداشت آبهای زیرزمینی دشت نورآباد با مدل MODFLOW در شرایط خشکسالی (دریافت مقاله) همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
28 مدیریت تخصیص منابع آب در حوضه آبریز رودخانه الله (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
29 مقایسه روش آمار کلاسیک و روشهای زمین آماری در برآورد هیدروگراف واحد آب زیرزمینی، مطالعه موردی: دشت های مهم استان خوزستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
30 مقایسه روش های تفکیک جریان پایه از جریان سطحی و برآورد شاخص جریان پایه در آبراهه(مطالعه موردی حوضه آبخیز دار) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی عمران