دکتر فتح اله تاری

دکتر فتح اله تاری عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر فتح اله تاری

Dr. tari fathollah

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تسهیلات بانکی بر سرمایهگذاری بخشهای صنعت و معدن و کشاورزی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین دوره: 14، شماره: 2
2 اثر توسعه ابزارهای پرداخت الکترونیکی بر تقاضای پول (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 17، شماره: 51
3 اثر مزیت نسبی صنایع فرهنگی بر رشد اقتصادی در ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 24، شماره: 94
4 ارزیابی تاثیر تسهیل تجاری بر تجارت دوجانبه صنعتی کشورهای درحال توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصاد صنعتی دوره: 4، شماره: 13
5 ارزیابی راهبرد سرمایهگذاری معکوس در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 20، شماره: 73
6 اصلاح ساختار بانک مرکزی از حیث استقلال سیاسی و اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 23، شماره: 88
7 The Role of Electronic Receipt and Payment Instruments in the Development of Banking Services (دریافت مقاله) مجله حسابداری ، حسابرسی و امور مالی ایران دوره: 4، شماره: 4
8 بانک های خصوصی و رقابت صنعت بانکداری (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های اقتصاد مالی دوره: 3، شماره: 2
9 برآورد ارزش حقیقی آب های زیرزمینی در مناطق مختلف ایران؛ مطالعه موردی استانهای تهران، سیستان و بلوچستان و کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 6، شماره: 21
10 بررسی اثر تعاملی فرهنگ، ورزش، رسانه و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی استان های ایران: رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین دوره: 14، شماره: 4
11 بررسی تاثیر مخارج دولت و مالیاتها بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 5، شماره: 16
12 بررسی تناسب کارکردی نسبت های سرمایه در بانک های ایران (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت مالی دوره: 8، شماره: 21
13 بررسی منحنی J در روابط تجاری ایران براساس رویکرد تراز تجاری کل (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین دوره: 13، شماره: 3
14 بررسی نقش و تاثیر هزینه های اموزش رسمی بر رشد اقتصادی در ایران طی سال های 1377-1342 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 4، شماره: 11
15 تاثیر خمس بر مصرف و سرمایه گذاری رهیافتی از الگوی کالدور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 14، شماره: 55
16 تاثیر صنایع فرهنگی- مذهبی بر رشد اقتصادی ایران (دریافت مقاله) مجله مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره: 6، شماره: 2
17 تأثیر سرمایه‎ گذاری مستقیم خارجی و حکمرانی خوب بر اشتغال در کشورهای در حال‎ توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 8، شماره: 31
18 تعیین نسبت کفایت سرمایه مناسب در بانک های اسلامی ایران The optimal capital adequacy ratio in Islamic banks: the study of Iranian banks (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 15، شماره: 55
19 تکافل، سازوکاری مناسب برای ارایه بیمه های خرد در مناطق روستایی ایران (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان کرمان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی دوره: 8، شماره: 16
20 رابطه بین شاخص های ثبات با کارایی فنی بانک های ایران طی سال های (۱۳۹۵-۱۳۸۳) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 12، شماره: 44
21 سیاست گذاری صنعتی منطقه ای، از طریق شناخت توانمندی ها (مطالعه موردی: استان فارس) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 2، شماره: 4
22 عوامل موثر بر انحراف تسهیلات (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 26، شماره: 98
23 فرصت های صادراتی ایران در بازار عراق: تلفیق مدل پشتیبان تصمیم و رویکردهای فضای محصول و پیچیدگی اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصاد صنعتی دوره: 7، شماره: 23
24 کارایی ابزارهای الکترونیک در عملکرد بانکی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 10، شماره: 37
25 نقد و ارزیابی کتاب نظارت مالی در قرن بیست و یکم (دریافت مقاله) نقدنامه اقتصاد دوره: 1، شماره: 2
26 نقش اعتبارات پرداختی سیستم بانکی و بودجه دولت در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 5، شماره: 18
27 نقش خصوصیسازی و تغییر ساختار مالکیت بر کارایی شرکتهای بیمه (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 20، شماره: 75
28 هزینه های بهداشتی خصوصی و عمومی و اثرات آنها بررشداقتصادی کشورهای منتخب دربلندمدت: رویکرد میانگین گیری مدل بیزینی BMA (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 3، شماره: 10
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Assessing the CBI Supervisory-Policy Guidelines of the Banking System (2008-2011) (دریافت مقاله) بیست و دومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی
2 اثر جنسیت بر ملی گرایی و استفاده از بازی های رایانه ای تولید داخل (دریافت مقاله) کنفرانس تحقیقات بازی های دیجیتال؛گرایش ها،فناوری ها و کاربردها
3 ارزیابی اثر کاربرد ICT در شرکتهای بیمه بر رضایت مشتری با استفاده از مدل سروکوال (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی
4 ارزیابی بسته های سیاستی نظارتی بانک مرکزی طی سال های 1387-1390 (دریافت مقاله) بیست و دومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی
5 ارزیابی بسته های سیاستی- نظارتی بانک مرکزی طی سال های 1387-1390 (دریافت مقاله) بیست و دومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی
6 Reinforcement of National Production with Coercion of Laws and Regulation that Affect Banking System Performance (دریافت مقاله) بیست و سومین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی
7 بررسی تجربه کشورهای آمریکا، کانادا، تایلند و مالزی در زمینه فرآهم آوردن زیرساخت‌های فرهنگی، آموزشی و اقتصادی مورد نیاز بانکداری الکترونیکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس جهانی بانکداری الکترونیکی
8 بررسی نقش بانکداری الکترونیک در کاهش مصرف کاغذدر بانک پاسارگاد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی
9 برندسازی داخلی درشرایط اقتصادمقاومتی (دریافت مقاله) همایش ملی تحلیل راهبردی دیدگاه های مقام معظم رهبری در اقتصاد و مدیریت حماسه اقتصادی / اقتصاد مقاومتی
10 توانمندسازی تولید با اصلاح قوانین مقررات مرثر بر توانمندی بانک ها (دریافت مقاله) بیست و سومین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی
11 سیاست های پولی و نقش آنها در عدالت توزیعی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی
12 سیاست های دولت اسلامی با توجه به کارایی اقتصادی و عدالت اجتماعی (دریافت مقاله) چهارمین همایش مالی اسلامی
13 عدم تقارن اطلاعات در بازار رمز ارزها و راههای کسب اطلاعات (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد، علوم انسانی و توسعه کسب و کار
14 مدلسازی ریسک اعتباری و پیش بینی معوقات بانکی در کشور ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی الگوهای مدیریت در عصر پیشرفت