فریبا اسفندیاری

 فریبا اسفندیاری دانشیار، دانشگاه محقق اردبیلی

فریبا اسفندیاری

Fariba Esfandiary

دانشیار، دانشگاه محقق اردبیلی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی و برآورد تغییرات مکانی سطح آب زیرزمینی در دشت سراب با استفاده از روش های مختلف درون یابی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 16، شماره: 51
2 تاثیر ویژگی های فیزیوگرافیک رویشگاه بر پراکنش درختان وخشکه دارها در جنگل های آمیخته راش (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 23، شماره: 4
3 مقایسه عملکرد روش های جبری و زمین آمار در تعیین تغییرات مکانی کیفیت آب زیرزمینی دشت بروجن (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 8، شماره: 20
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آلودگی خاک ومحیط زیست بررسی علل فرسایش خاک درحوضه کرفارس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
2 اثر بخشی شناخت درمانی گروهی برکیفیت زندگی و تاب آوری مادران کودکان مبتلا به اختلالش فعالی و کمبود توجه(ADHD) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
3 ارزیابی آسیب پذیری شهرها از گسل های پیرامونی با استفاده از روش TOPSIS در محیط GIS مطالعه ی موردی: شهرگرمی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
4 ارزیابی آسیب پذیری شهرها از گسلهای پیرامونی با استفاده از روش TOPSIS در محیط GIS مطالعه موردی: (شهرگرمی) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
5 ارزیابی تغییرات میزان تراکم پوشش گیاهی با استفاده از تکنیک های دورسنجی مطالعه موردی: حوضه آبریز طوق (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
6 ارزیابی توانمندیهای ژئوتوریستی لندفرمهای شهرستان خلخال با استفاده از روش پرالونگ (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
7 ارزیابی توسعه گردشگری شهر بهشهر با استفاده از مدل SWOT (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
8 ارزیابی فرسایش خاک با استفاده ازمدل wepp باهدف بهره وری کشاورزی مطالعه موردی: حوضه آبخیزآلادیزگه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
9 ارزیابی فعالیت های نئوتکتونیکی حوضه آبریز علی آبادچای هوراند با استفاده از شاخص های نئوتکتونیکی (SMF- VF- T- FMF) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
10 برآورد فرسایش و رسوب در حوضه نوران با استفاده از مدل EPM (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
11 برآورد میزان لرزه خیزی گسل های حوضه آبریز علی آباد چای هوراند و تأثیر آن برمورفولوژی منطقه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری
12 بررسی پتانسیل های اکوتوریسم دشت قطرویه با استفاده از الگوی تحلیل (SWOT) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
13 بررسی پتانسیل هیدرولوژیکی حوضه ابریز قزل اوزن و نقش آندر توسعه استان (دریافت مقاله) همایش بحران آب و ضرورت احیای حقابه استان اردبیل
14 بررسی تراس ها و مخروط افکنه های گرمی چای (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
15 بررسی جایگاه توسعه با استفاده ازشاخص ترکیبی توسعه انسانی HDI و تکنیک GIS مطالعه موردی: دهستانهای شهرستان بهشهر (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری
16 بررسی رابطه اعتیاد به فیس بوک و راهبرد های شناختی تنظیم هیجان با گرایش به مصرف مواد دردانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان شیراز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
17 بررسی رابطه بین عوامل، عناصر اقلیمی و تراکم جمعیت با استفاده از مدل AHP و GIS مطالعه موردی: آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
18 بررسی رابطه تراکم شهری و بحران ناشی از زلزله در استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
19 بررسی عوامل لغزشی در شهر گرمی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
20 بررسی عوامل مؤثر بر وقوع سیلاب در راستای کاهش مخاطرات طبیعی در محدوده بالادست سد یامچی با استفاده از GIS (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
21 بررسی عوامل مؤثر وقوع سیلاب و مدیریت بحران آن در بالادست سد یامچی با استفاده از GIS (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
22 بررسی عوامل موثر در شکل گیری و گسترش فرسایش خندقی و تولید رسوب با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیای GIS(مطالعه موردی حوضه آبخیز حنا سمیرم_اصفهان) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران
23 بررسی و تحلیل عدالت فضایی در برخورداری از خدمات بهداشتی- درمانی (مطالعه موردی: شهرستان های استان اردبیل) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
24 برنامه ریزی برای دستیابی به نظام جامع مدیریت بحران با هدف کاهش آثار مخرب بلایای طبیعی در استان مازندران با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبیAHP) (دریافت مقاله) همایش علوم مدیریت نوین
25 پهنه بندی پتانسیل سیل خیزی با استفاده از مدل منطق فازی در محیط GIS (مطالعه موردی حوضه رودخانه خیاوچای مشگین شهر) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
26 پهنه بندی پتانسیل سیل خیزی با استفاده از مدل منطق فازی در محیط GIS (مطالعه موردی حوضه رودخانه خیاوچای مشگین شهر) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
27 پهنه بندی خطر زمین لرزه شهر گرمی با استفاده از GIS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
28 پهنه بندی خطر وقوع لغزش با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی (AHP) مطالعه موردی:حوضه آبریز نوران چای (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
29 تحلیل راهبردهای زمین گردشگری شهرستان مشکین شهر با مدل SWOT (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
30 تحلیل عوامل موثر در توسعه جاذبه های گردشگری بخش یانه سر( شهرستان بهشهر) با استفاده ازمدل SWOT (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
31 تحلیل فضایی و سطح بندی شاخصهای توسعه یافتگی دهستان های شهرستان گلوگاه با مدل موریس (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران
32 تحلیل و ارزیابی توان های محیطی و راهبردهای توسعه اکوتوریسم مورد مطالعه: منطقه نمونه گردشگری شیروان دره سی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
33 تحلیل و برآورد خطر ریزش سنگ با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (مطالعه موردی: مسیر ارتباطی مشگین شهر- موئیل) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
34 تنگناهای توسعه کشاورزی در دشت اردبیل و چالشهای فراروی برنامه ریزان محیطی (دریافت مقاله) همایش بحران آب و ضرورت احیای حقابه استان اردبیل
35 حکمر وایی خوب و توسعه پایدار شهری:مفاهیم،شاخصها و اهداف (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
36 سطح بندی توسعه یافتگی دهستان های شهرستان بهشهر با استفاده از مدل ویکور (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران
37 سنجش عدالت فضایی در برخورداری از شاخص های توسعه مطالعه موردی: دهستان های شهرستان سرعین (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
38 شناسائی نواحی توریستی شهر نیریز ونقش آن در توسعه پایدار منطقه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک
39 کاربردشبکه عصبی مصنوعی درمدلسازی فرسایش ورسوب چمریز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
40 کنترل فرسایش خاک درحوضه آبخیزآلادیزگه باهدف توسعه پایدارکشاورزی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
41 مدلسازی ضریب آسیب پذیری شهر گرمی در برابر زلزله با استفاده از روش تاپسیس در محیط GIS (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
42 مطالعه و پهنه بندی زمی نلغزش و اثرات آن در توسعه منطقه شهری گرمیشهرستان گرمی با استفاده از GIS (دریافت مقاله) چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا
43 معیارهای موثر برای مکان یابی مناسب محل دفن زباله ی روستای شیرداری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مدیریت پسماند بازیافت و بیومس
44 مقایسه توانایی شبکه های عصبی مصنوعی با مدلهای رگرسیون خطی و غیرخطی در پیش بینی فرسایش و رسوبدهی خاک مطالعه موردی: حوضه کر -چمریز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
45 نقش ژئومورفولوژی در برنامه ریزی و توسعه شهری با استفاده از مدل Topsis در شهر گرمی (دریافت مقاله) چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا
46 ویژگی های ژئوتوریستی غارها، مطالعه موردی: استان کرمانشاه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین