دکتر گودرز افتخارجهرمی

دکتر گودرز افتخارجهرمی استاد گروه حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر گودرز افتخارجهرمی

Dr. Gudarz Eftekhar Jahromi

استاد گروه حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 الگوی خصوصی سازی ساختار اداره مناطق آزاد تجاری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 7، شماره: 26
2 بنمایه های رومی حقوق عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 20، شماره: 62
3 نظم عمومی به عنوان منبع تحدید انعقاد قرارداد داوری : جستاری در رویه قضایی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی دوره: 7، شماره: 27
4 همگرایی حقوق محیط زیست و حقوق بشر؛ با نگاهی به فقه اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره: 3، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ماهیت مسئولیت مدنی بانک ناشی از سواستفاده از دستگاههای کارتخوان بر مبنای قواعد فقهی (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
2 مسئولیت مدنی بانک ها ناشی از جرایم سایبری متاثر از فناوری های نوین ارتباطی در حقوق ایران (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم