حبیب الله مسعودی فرید

 حبیب الله مسعودی فرید معاونت محترم اجتماعی سازمان بهزیستی کل کشور

حبیب الله مسعودی فرید

Habibolah Masoudi farid

معاونت محترم اجتماعی سازمان بهزیستی کل کشور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.