کاظم دزفولیان

 کاظم دزفولیان استاد، دانشگاه شهید بهشتی

کاظم دزفولیان

Kazem Dezfoulian

استاد، دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی و تحلیل دو مولفه صدای راوی و کانونی شدگی در شازده احتجاب گلشیری (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 18، شماره: 69
2 تاثیر نظام طبقاتی و فره ایزدی در عناصر ثابت منظومه های حماسی بر پایه ریخت شناسی پراپ (دریافت مقاله) مجله مطالعات انتقادی ادبیات دوره: 1، شماره: 1
3 تحلیل منطق الطیر بر پایه روایت شناسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 9، شماره: 20
4 رویکردی انتقادی به رأی باختین در باب حماسه با محوریت شاهنامه فردوسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 8، شماره: 19
5 مقایسه اساطیر یونان و ایران بر پایه اندیشه های باختین (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات تطبیقی دوره: 2، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 کیمیای عشق در شعر سنایی،خاقانی و فضولی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات
2 نور و رنگ در مثنوی معنوی مولوی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بازشناسی مشاهیر و مفاخرخراسان در ادب پارسی