دکتر ایوب ترکیان

دکتر ایوب ترکیان دانشیار مرکز تحقیقات آب و انرژی- دانشگاه صنعتی شریف

دکتر ایوب ترکیان

Dr. Ayoub Torkian

دانشیار مرکز تحقیقات آب و انرژی- دانشگاه صنعتی شریف

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Adsorption As a Mechanism in Increased Spray dryer Fgd Efficiencies Using Product Recycle (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 5، شماره: 2
2 آسیب پذیری آبهای زیرزمینی از آفت کشها و رتبه بندی و دسته بندی آنها(مطالعه موردی) (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 23، شماره: 83
3 ارزیابی صرفه جویی در مصرف آب خانگی به واسطه استفاده از قطعات کاهنده مصرف (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 18، شماره: 62
4 برآورد هزینه احداث تصفیه خانه (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 3، شماره: 2
5 بررسی اثر تصفیه گرمایی بر کاهش حجم لجن و بهبود آبگیری لجن فاضلاب شهری (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 8، شماره: 4
6 بررسی اثر مواد افزودنی بر کاهش بادبردگی از پشته های سنگ آهن  با استفاده از تونل باد (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 5، شماره: 3
7 بررسی افزایش راندمان سولفورزدایی گاز خروجی نیروگاهها (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 3، شماره: 2
8 بررسی عملکرد راکتور بی هوازی هیبرید در تصفیه ی بیولوژیکی شیرابه ی پسمانده های جامد شهری مطالعه موردی: محل دفن زباله کهریزک (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 29، شماره: 1
9 تحلیل سیاست های بهره برداری از منابع آب در حوضه آبریز با روش پویایی سیستم (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 18، شماره: 63
10 تشخیص و پهنه بندی مکانی شاخص کیفی چند متغیره آب زیرزمینی با استفاده از ترکیب روش فازی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 24، شماره: 85
11 جانمایی حوضچه های ذخیره با استفاده از مدل شبیه ساز SWMM و تصمیم گیری چند معیاره مکانی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 25، شماره: 94
12 چرا فاضلاب باید تصفیه شود؟ (قسمت چهارم) (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 5، شماره: 2
13 چرا فاضلاب باید تصفیه شود؟ (قسمت دوم) (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 4، شماره: 2
14 چرا فاضلاب باید تصفیه شود؟ (قسمت سوم) (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 5، شماره: 1
15 چرا فاضلاب باید تصفیه شود؟(قسمت اول) (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 4، شماره: 1
16 چگونه فاضلاب تصفیه می شود؟ (برکه های تثبیت فاضلاب) (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 7، شماره: 3
17 چگونه فاضلاب تصفیه می شود؟ (قسمت پنجم) (ته نشینی اولیه ۱) (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 6، شماره: 1
18 چگونه فاضلاب تصفیه می شود؟ (قسمت ششم) (فرایند ته نشینی ۲) (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 7، شماره: 1
19 چگونه فاضلاب تصفیه می شود؟ (قسمت هفتم) (فرایند ته نشینی ۲) (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 7، شماره: 2
20 حل مناقشات در مدیریت تخصیص منابع آب با استفاده از نظریه بازی، مطالعه موردی: حوضه آبریز دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 25، شماره: 90
21 ساخت مدل های پیش بینی جریان رودخانه و بهره برداری از مخزن سد زاینده رو با استفاده از سیستم استنباط فازی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 18، شماره: 64
22 شبیه سازی جریان رودخانه با مدل ذوب برف (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 15، شماره: 52
23 کارایی آند تیتانیم بدون پوشش در کاهش اکسیژن خواهی شیمیایی پساب صنعتی (مطالعه موردی تصفیه پساب نساجی در سامانه پیش پایلوت تصفیه الکتروشیمیایی) (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 34، شماره: 1
24 کاربرد فرایند UASB در کاهش بار آلودگی فاضلاب کشتارگاه اصفهان (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 8، شماره: 2
25 کاربرد مدل های شبیه سازی فسفر در مخزن سد لتیان (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 16، شماره: 54
26 مدلسازی بهره برداری از مخزن چند منظوره با استفاده از روش پویایی سیستم (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 17، شماره: 57
27 مدیریت آب شهری با لحاظ پساب و رواناب به عنوان منابع جدید آب (مطالعه موردی شهر تهران) (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 23، شماره: 84
28 مقایسه فنی و اقتصادی روش های متداول تصفیه فاضلاب صنایع قند در ایران (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 16، شماره: 53
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Analysis of the Hamoon Lake Levee Overtopping (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی
2 اثر فعالیتهای بالادست بر کیفیت آب اروندرود و رودخانه کارون (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
3 ارزیابی تغییرات بارش و دما بر اثر تغییر اقلیم با استفاده از خروجی مدل‌های چرخش عمومی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
4 ارزیابی تغییرات جریان رودخانه زاینده رود بر اثر تغییرات اقلیم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
5 ارزیابی عملکرد سیستم های بیوفیلتراسیون برای حذف تولوئن و زایلین از جریان گاز (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بهداشت محیط
6 ارزیابی عملکرد ماشین های بردار حامی در پیش بینی تغییرات شوری آب رودخانه ها_مطالعه موردی : رودخانه کارون (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
7 ارزیابی نیاز آب زیست محیطی منابع آب سطحی کشور با تمرکز بر اکوسیستم های بااهمیت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
8 استخراج مدل تجربی ارتباط مساحت آب هامونها بامساحت پوشش برف حوزه آب ریز هیرمند با استفاده از تصاویر ماهواره ای (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدرولیک ایران
9 استفاده از فناوری سنجش از دور در تخمین و ارزیابی کارایی آب کشاورزی در دشت ورامین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
10 اصلاح و واسنجی مدل CRLEدر مناطق با جریان همرفت شدید مطالعه موردی : مخازن چا هنیمه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
11 اصول طراحی روسازی نفوذپذیر در حذف آلاینده از رواناب سطحی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
12 برآورد میزان تبخیر از تشتک با استفاده از الگوریتم شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران
13 برآورد نیاز آب زیست محیطی تالاب شادگان (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
14 بررسی آلودگی میکروبی رودخانه جاجرود و نقش عوامل تولیدکننده آن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
15 بررسی اثر سیانور بر روی ضرایب بیوسینتیکی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بهداشت محیط
16 بررسی بیلان آب زیرزمینی در دشت ورامین با استفاده از الگوریتم SUTSEBALمبتنی بر تکینیکهای سنجش از دور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران
17 بررسی تاثیر پدیده های نوسانات اطلس شمالی و جنوبی بر دما و بارش حوزه دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
18 بررسی تاثیرات پدیدههای النینو-نوسانات جنوبی و نوسانات دهساله اقیانوس آرام بر حجم جریان ورودی به سد زایندهرود (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
19 بررسی تراز بیشینه سطح آب دریاچه هامون هیرمند و مدل قابلیت اعتماد دینامیک سی لبند آن (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
20 بررسی تراوش از بدنه خاکریز(حالت دایمی و غیردایمی)به کمک دستگاه مختصات تعمیم یافته انحنادار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدرولیک ایران
21 بررسی روگذری از روی کوره های هامون هیرمند (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی
22 بررسی سیستم مدیریت زباله های بیمارستانی شهر تهران در سال 1384 (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی بهداشت محیط
23 بررسی عملکرد بیوراکتور غشایی (MBR) در تصفیه فاضلاب شهری (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
24 بررسی عملکرد روسازی نفوذپذیر درحذف الاینده از رواناب سطحی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
25 بررسی کارآیی راکتور جریان افقی با بستر ثابت بی هوازی (HATS) با استفاده از سوبستره سنتتیک و مقایسه آن با راکتور UASB (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی بهداشت محیط
26 بررسی کاربرد بیوفیلتراسیون برای حذف تر یاتی لآمین از هوا (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
27 بررسی کاربرد سنجنده های ماهواره ای در تشخیص ذرات معلق شهرهای بزرگ (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
28 بررسی مشخصات رواناب سطحی در شهر تهران (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
29 بررسی مقایسه ای نتایج سطح برف تصاویر سنجنده های AVHRRو MODIS (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
30 بررسی میزان بازدارندگی ترکیب MTBE بر فعالیت متان سازی ویژه بیومس بی هوازی به روش Test SMA (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی بهداشت محیط
31 بررسی وضعیت مصرف انرژی و ارائه راهکارهایی جهت بهینه شدن آن مطالعه موردی: خوابگاه شهید شوریده دانشگاه صنعتی شریف (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
32 برهم کنش اکوسیستم با تاکید بر محدودیت آب در محیط های شهری «مطالعه موردی شهر تهران» (دریافت مقاله) دومین سمینار ساخت و ساز در پایتخت
33 بکارگیری روسازی نفوذ پذیر در مدیریت رواناب شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
34 بهبود کیفیت رواناب شهری با استفاده از بهترین راهکارهای مدیریتی با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی در تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
35 بیلان انرژی و ساختار حرارتی مخزن سد ساوه(الغدیر):دریاچه ای واقع در منطقه مرکزی و خشک ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
36 پیش بینی آورد رودخانه کارون بر پایه سیگنال های اقلیمی به روش ماشین بردارپشتیبان (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
37 پیش بینی آورد فصلی سد دز با استفاده از سیگنالهای بزرگ مقیاس اقلیمی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
38 پیش بینی بارش پاییزه به روش رگرسیون اجزای اصلی 1(مطالعه موردی: حوضه سد بوکان) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
39 پیش بینی بلندمدت جریان رودخانه دز به کمک تغییرات دمای سطح آب (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
40 پیش بینی تغییرات تراز بستر رودخانه کن با استفاده از مدل HEC-RAS (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
41 پیش بینی جریان فصل پاییز با استفاده از سیگنالهای اقلیمی کاربرد ماشین بردار پشتیبان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
42 پیش بینی جریان قابل انتقال از طریق تونل چشمه لنگان به حوزه زاینده رود (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
43 پیش بینی حجم آورد روخانه با روش استنباط فازی (مطالعه موردی زاینده رود) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
44 پیشبینی بلند مدت حجم آورد در حوزه آبریز دز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران
45 تأثیر بارگذاری جرمی و زمان ماند بر کارایی بیوفیلتراسیون در حذف متانول (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
46 تجارت کیفیت آب: رویکردی نو و کارآ در مدیریت کیفی منابع آب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
47 تحلیل ریسک و قابلیت اعتماد روگذری سیل بند رودخانه ناشی از باد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدرولیک ایران
48 تحلیل عد مقطعیت پروفیل سطح آب رودخانه بمنظور بررسی قابلیت اعتماد سیل بندها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
49 تحلیل هیدرولیک جریان یک بعدی رودخانۀ سیستان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدرولیک ایران
50 تحلیل هیدرولیکی رودخانه کن با استفاده از مدل HEC-RAS (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
51 تخصیص منابع آب با در نظر گرفتن فاضلاب تصفیه شده به عنوان منبع جدید آب در شهر تهران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد اصلاح الگوی مصرف
52 تخمین میزان تبخیر تعرق و کارایی در مقیاس حوضه آبریز با استفاده از سنجش از دور: مطالعه موردی در زیرحوضه قره سو (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
53 تشخیص و اندازه گیری ترکیبات مولد طعم و بو در مخازن آب (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
54 تصفیه همزمان مخلوط گازهای استایرن و آکریلونیتریل با استفاده از بیوفیلتر در مقیاس آزمایشگاهی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی بهداشت محیط
55 تعیین منابع صحرایی طوفانهای گرد و غبار و برآورد سهم هرکدام در غلظت PM10 در تهران (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
56 تعیین نیازهای تحقیقاتی در زمینه آب و فاضلاب (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
57 تعیین نیازهای تحقیقاتی در زمینه آب و فاضلالاب (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری
58 توسعه مدل تلفیقی غیرخطی پیش بینی خشکسالی مبتنی بر شبکه عصبی مصنوعی و تبدیلات موجک: مطالعه موردی: زیرحوضه سد زاینده رود (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
59 جانمایی تصفیه خانه های غیرمتمرکز فاضلاب در کلان شهرها به کمک تلفیق روشهایتصمیم گیری چندمعیاره و GIS مطالعه موردی: شهر تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
60 جانمایی تصفیه خانه های فاضلاب در کلان شهر ها به کمک تلفیق روشهای تصمیم گیری چندمعیاره و GIS (مطالعه موردی: شهر تهران) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد اصلاح الگوی مصرف
61 حذف تری ایتل آمین توسط بیوفیلتراسیون از گازهای خروجی از Box Cold واحد ریخته گری و مقایسه اقتصادی آن با سایر روشهای حذف (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی بهداشت محیط
62 روش مناسب اجرای برنامه بیمه سیل در مدیریت بحران سیلاب در مناطق شهری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی
63 ریز مقیاس نمودن محصول بارش ماهواره TRMM به کمک داده های ثبت شده زمینی و مدل رقوم ارتقاعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار
64 ساخت مدل های پیش بینی جریان رودخانه و بهره برداری از مخزن با استفاده از سیستم استنباط فازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
65 شبیه سازی بازنگری بهره برداری از سد چند منظوره مارون با اعمال ملاحظات زیست محیطی پایین دست (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
66 شبیه سازی جریان رودخانه با استفاده از مدل GIS و SWAT (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
67 شبیه سازی فسفر دردریاچه های درون شهری و تاثیر اقدامات سازه ای و مدیریتی بربارورودی به آن مطالعه موردی: دریاچه مصنوعی چیتگر (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
68 شبیه سازی هیدرولیکی اثرات اجرای سازه ها بر مورفولوژی رودخانه های درون شهری توسط نرم افزار HEC-RAS مطالعه موردی رودخانه کن (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
69 شبیهسازی تولید رسوب حوضه آبریز رودخانه کن با استفاده از مدل SWAT و SWAT-CUP (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
70 شناسایی متغیرهای اقلیمی تاثیر گذار بر حجم آورد ورودی به سد دز (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
71 شناسایی متغیرهای اقلیمی تاثیرگذار بر بارش فصلی (مطالعه موردی: حوضه سد بوکان) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
72 شناسایی و استخراج الگو ی گراف هم آیی واژگان برای سور با حجم داده هم سان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تحقیقات بین رشته ای در مهندسی کامپیوتر، برق، مکانیک و مکاترونیک
73 کاربرد الگوریتم بیلان انرژی (SUTSEBAL) در تخمین میزان آب مصرفیدر دشت ورامین (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
74 کلان شهر تهران از منظر پایداری آب شهری (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
75 کمی سازی اثرات تغییر اقلیم بر کشت گندم دیم در حوضه آبریز ارومیه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
76 مدل سازی و بررسی فنی اقتصادی گزینه های مختلف حمل و نقل عمومی در کاهش مصرف انرژی و آلودگی هوای کلان شهر ها (مطالعه موردی شهر تهران) (دریافت مقاله) همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
77 مدل سازی اثرات آلاینده های اتمسفری ذره ای از منابع صنعتی بر خاک (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
78 مدل سازی پویایی سیستم به منظور بررسی تاثیر توسعه بالادست حوضه آبریز رودخانه کرخه بر تولید انرژی برقابی سد کوران بوزان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برقابی
79 مدلسازی انتشار آلاینده‌های هوا ناشی از فعالیت‌های معدنی و ارائه راهکارهای کنترلی جهت کاهش آلودگی (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
80 مدلسازی انتشار ذرات در اثر فعالیت های استحصال نمک از دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
81 مدلسازی تغییرات زمانی و مکانی شوری در مقیاس حوضه ای با استفاده از روش پویایی سیستم و مدل SWAT (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
82 مدلسازی سیر و حرکت باکتری کلیفرم مدفوعی در حوزه آبریز رودخانه جاجرود (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
83 مدلسازی ضرایب انتشار آلاینده های سیستمهای حمل و نقل عمومی تهران توسط مدل موبایل6 (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
84 مدلسازی فرسایش حوضه ای به کمک مدلهای RUSLE و SWAT (منطقه مورد مطالعه : زیر حوضه امامه) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
85 مدلسازی کیفی نهرهای درون‌شهری با بهره‌گیری از روش‌های مدیریتی بهبود کیفیت رواناب (مطالعه موردی: نهر ولنجک) (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
86 مدلسازی مستقیم و معکوس در صحه گذاری سهم نسبی اثرات منابع صنعتی در آلودگی هوای شهری (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
87 مدیریت تقاضای منابع آب در کشور (دریافت مقاله) اولین همایش روشهای پیشگیری از اتلاف منابع ملی
88 مطالعه آزمایشگاهی و عددی جریان کم عمق در یک بازشدگی ناگهانی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
89 مطالعه فرآیند رسوب گذاری در رودخانه سیستان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدرولیک ایران
90 مقایسه خصوصیات بسته‌های کامپیوتری شبیه‌سازی برای مدیریت آب در سطح حوضه رودخانه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست
91 مقایسه عملکرد الگوریتم‌های شبکه عصبی مصنوعی و درختان تصمیم‌گیری در پیش‌بینی تغییرات شوری آب رودخانه‌ها - مطالعه موردی : رودخانه کارون (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
92 مقایسه و ارائه ی روشی جهت تخمین زمان تمرکز درحوضه های کوچک شهری (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
93 مکان سنجی صنایع غذایی در دشتهای آبی کشور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مدیریت منابع آب