رضوان باقلاچی

 رضوان باقلاچی کارشناس دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل

رضوان باقلاچی

Rezvan Baghlachi

کارشناس دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.