یعقوب زنگنه

 یعقوب زنگنه

یعقوب زنگنه

Yaghob Zanganeh

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی رضایت شهروندان از عملکرد شهرداری و نقش آن در تامین منابع مالی مدیریت شهری : نمونه موردی شهر سبزوار (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 6، شماره: 20
2 بررسی روندها و انگیزه های مهاجرت های درون شهری مطالعه ی موردی: سبزوار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 2، شماره: 7
3 بررسی و تحلیل علل و انگیزه های مهاجرت روستاییان به شهر بجنورد و دلایل انتخاب محل سکونت اولیه در شهر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم جغرافیایی ، معماری و شهرسازی دوره: 2، شماره: 15
4 تاثیر آگاهی از حقوق شهری بر شهروندی فعال (مورد مطالعه: شهر سبزوار) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 4، شماره: 2
5 تبدیل روستا به شهر و نقش آن در توسعه منطقه ای و تحولات نظام شهری ( مطالعه موردی: استان خراسان رضوی ) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 4، شماره: 13
6 تحلیل وضعیت مسکن در سکونتگاه های غیررسمی شهرهای میانی ایران (نمونه موردی: شرق کال عیدگاه- سبزوار) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم جغرافیایی ، معماری و شهرسازی دوره: 2، شماره: 15
7 تحلیلی بر جغرافیای ادیان و مذاهب در ایران باستان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 5، شماره: 18
8 سنجش درجه توسعه یافتگی شهرستان های استان خراسان رضوی بر اساس شاخص دسترسی به خدمات بهداشتی– درمانی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای مدیریت در نظام سلامت دوره: 2، شماره: 3
9 سنجش شاخص های کیفیت محیط شهری مطالعه ی موردی: مسکن مهر شهر سبزوار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 7، شماره: 26
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی تجهیزات ایمنی عابران پیاده در خیابان های شهری (نمونه موردی: شهر کوهدشت ) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
2 ارزیابی توزیع مکانی پارک های شهری با استفاده از روش شبکه بندی (مطالعه موردی: تایباد) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
3 ارزیابی عوامل موثربرمشارکت ساکنان بافت های فرسوده شهری درنوسازی و بهسازی این بافت ها نمونه موردی شهرتایباد (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری
4 ارزیابی مشارکت مالی شهروندان در رابطه با میزان رضایت آنها از عملکرد شهرداری (مطالعه موردی:مشهد) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر مولفه های شهر اسلامی
5 بحثی پیرامون سرمایه ی اجتماعی و رابطه ی آن با مدیریت و اقتصادشهری مطالعه موردی: مشهد و سبزوار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران
6 بررسی جنبه های ادراکی عملکردی ورودیهای اصلی شهر مشهد مطالعه موردی : محورهای نیشابور و مشهد (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر راهبردهای توسعه شهری
7 بررسی عوامل موثر بر فقر در مناطق شهری ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
8 بررسی کیفیت کالبدی و کارکردی مبادی ورودی شهر همدان مطالعه موردی: ورودی شهر از سمت کرمانشاه (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر راهبردهای توسعه شهری
9 پهنه بندی فقر شهری در شهر سبزوار (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
10 تحلیل کمی مهاجرت و رشد جمعیت استان سیستان و بلوچستان در رابطه با تحولات بازار کار آن در فاصله سالهای 1385-1365 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
11 تحلیل کمی مهاجرت های بین استانی و رشد جمعیت استانهای کشوردرفاصله سالهای 1375-85 دررابطه با تحولات بازارنیروی کار (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
12 تحلیل گسترش کالبدی_ فضایی شهر سبزوار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
13 تحلیلی بر تعلق مکانی و رابطه آن با ویژگی های فردی واجتماعی- اقتصادی شهروندان (مطالعه موردی: تربت حیدریه) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
14 تحلیلی فضایی و مکان یابی جایگاه های سوخت مناطق شهری درراستای پدافندغیرعامل مطالعه موردی: شهرنورآباد (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران پدافند غیرعامل
15 زمینه های تحقق توسعه پایدار مسکن (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
16 سنجش تطبیقی آگاهی از حقوق شهروندی بین ساکنان منطقه 1 و 5 شهرداری مشهد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
17 سنجش میزان عدالت فضایی در توزیع مراکز فرهنگی - مذهبی (نمونه موردی: تربت جام) (دریافت مقاله) کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
18 عدالت فضایی گامی به سوی عدالت اجتماعی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
19 مقایسه تطبیقی دومجتمع مسکونی آپارتمانی با تاکید بر رضایتمندی ساکنان (مطالعه موردی: مشهد) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری