مهدی باغبان

 مهدی باغبان مدرس دانشگاه

مهدی باغبان

Mehdi Baghban

مدرس دانشگاه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تاثیر سبک رهبری تحول آفرین بر توانمندسازی کارکنان (مطالعه موردی: کارکنان در معاونت اداری و مالی شهرداری مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های پیشرفت و تعالی دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی مدیریت ارتباط با مشتری در بانک اقتصاد نوین (دریافت مقاله) کنفرانس ملی الگوهای نوین در مدیریت و کسب و کار با رویکرد حمایت از کارآفرینان ملی
2 ارتباط بین مدیریت استعداد با کارراه ه شغلی کارکنان شعب بانک رفاه شهر تهران (دریافت مقاله) همایش ملی بهبود و بازسازی سازمان و کسب و کار
3 ارزیابی میزان بکارگیری فرایند مدیریت دانش درمحیط دانشگاهی مطالعه موردی: مرکز علمی کاربردی سازه های سنگین مازندران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی
4 ایجاد قوانین فازی عوامل موثر بر رضایت شغلی در مشاغل پرخطر (مطالعه موردی: کارکنان عملیات اتفاقات شرکت توزیع برق مشهد) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
5 بررس تأثیر سبک رهبری تحول آفرین بر اعتماد سازمانی (مطالعه موردی: سازمان ثبت اسناد و املاک شهر مشهد) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
6 بررسی بکارگیری فرایند مدیریت دانش در بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
7 بررسی بکارگیری فرایند مدیریت دانش در بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
8 بررسی تاثیر اعتماد و وابستگی کاربران شبکه های اجتماعی و مشارکت آنها در رفتارهای تبلیغاتی دهان به دهان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
9 بررسی تاثیر تورش های رفتاری سرمایه گذاران بر تصمیم گیری مالی (مورد مطالعه: سرمایه گذاران بانک گردشگری تهران) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی الگوهای نوین در مدیریت و کسب و کار با رویکرد حمایت از کارآفرینان ملی
10 بررسی تاثیر سبک رهبری تحول آفرین بر اعتماد سازمانی مطالعه موردی: سازمان ثبت اسناد و املاک شهر مشهد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
11 بررسی تأثیر استقرار مدیریت دانش بر اثر بخشی سازمانی در مؤسسه مالی و اعتباری عسکریه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
12 بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر فساد اداری در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آموزش و توسعه منابع انسانی
13 بررسی رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی مطالعه موردی: (گروه مشاوران جوان شهرداری مشهد) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
14 بررسی رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی مطالعه موردی: گروه مشاوران جوان شهرداری مشهد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
15 بررسی رابطه تیپ شخصیتی و سبک رهبری مدیران در شرکت سیمان قاین (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
16 بررسی رابطه میان ساختار سازمانی و توانمند سازی روانشناختی کارکنان (مطالعه موردی: کارکنان معاونت مالی و اداری شهرداری مشهد) (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت نوین در افق 1404
17 بررسی رابطه میان ساختار سازمانی و توانمند سازی روانشناختی کارکنان(مطالعه موردی: کارکنان معاونت مالی و اداری شهرداری مشهد) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
18 بررسی رابطه میان سبک رهبری خدمتگزار و بهبود مسئولیت اجتماعی سازمان (مطالعه موردی: کارکنان شهرداری منطقه 10 تهران بزرگ) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
19 بررسی رابطه میان ویژگی های سازمان یادگیرنده با یادگیرنده بودن سازمان بر اساس مدل مایکل مارکوات (مطالعه موردی: شعب بانک پاسارگاد شهر مشهد) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱
20 بررسی رابطه نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و چولگی بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
21 بررسی مدلهای نوین کسب وکار سازمانی در بیمارستان، مطب و کسب وکارهای فعال در صنعت پزشکی (دریافت مقاله) همایش ملی بهبود و بازسازی سازمان و کسب و کار
22 بررسی میزان اثربخشی توصیه های هواشناسی بر عملکرد بهره برداران استان یزد (دریافت مقاله) کنفرانس ملی الگوهای نوین در مدیریت و کسب و کار با رویکرد حمایت از کارآفرینان ملی
23 تبیین رابطه نظام مدیریت دانش با سرمایه اجتماعی مطالعه موردی: (انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
24 تحقیقات توسعه ای و توسعه مدل کسب و کار با Business Model Canvas در بنگاه های اقتصادی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی الگوهای نوین در مدیریت و کسب و کار با رویکرد حمایت از کارآفرینان ملی
25 فلات شغلی در سازمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی الگوهای مدیریت در عصر پیشرفت
26 نقش فرهنگ سازمانی مدل ( هافستد) بر کاهش فساد اداری در کارکنان ثبت اسناد و املاک کشور (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت نوین در افق 1404